FLAMSKYDDSBEHANDLADE TRÄPRODUKTER

FLAMSKYDDSBEHANDLING AV SYNLIGA TRÄPRODUKTER

Den naturligt vackra och genomskinliga flamskyddsbehandlingen är lämplig för olika typer av trä, från invändiga och fasadbeklädnadspaneler till CLT-element och andra träbyggnadsprodukter.

 

Flamskyddsbehandling med ogiftiga flamskyddsmedel från Nordtreat uppfyller kraven i klass B-s1,d0 och möjliggör vacker finish på träytor både inom- och utomhus, även på de mest krävande platser.

Det finns ett certifierat produktionssystem för de vanligaste produktgrupperna som behandlas med Nordtreats flamskyddsmedel. När tillverkaren av träprodukter följer systemet kan de få en CE-märkning för sina industriellt flamskyddsbehandlade produkter. Vid behov kan produkterna också behandlas med våra flamskyddsmedel på en byggarbetsplats.

 

FLAMSKYDDSBEHANDLING AV TRÄPRODUKTER

Flamskyddsbehandling av synliga träprodukter i byggnader kan göras industriellt eller på plats. En industriell behandling gör det möjligt att framställa certifierade produkter som är färdiga att användas. Detta påskyndar byggprojektet och säkerställer att kraven för brandklass uppfylls. Behandlingar på plats i enlighet med anvisningarna måste godkännas separat av byggtillsynsmyndigheterna.

En industriell flamskyddsbehandling med NT DECO kan certifieras för produkter tillverkade av olika typer av trä. Nordtreat har fått behandlingssystemet certifierat för de vanligaste produkterna och tillverkarna kan därför ansöka om CE-märkning i enlighet med standarden EN 14915: 2013 efter att behandlingsprocessen har genomgått en inspektion i enlighet med Nordtreats certifieringar. Mindre vanliga produkter och konstruktioner kan testas och certifieras individuellt i samarbete med Nordtreat.

Cover Image_ NT DECO_Brochure 2022_SE

LADDA NER BROSCHYR FÖR NT DECO!

Läs mer om NT DECO – det halvgenomskinliga flamskyddsmedlet för trä.
Ladda ner här →

FLAMSKYDDSBEHANDLADE CLT-ELEMENT


CLT (korslaminerat virke) är en massiv träkonstruktion som består av lager av trä som limmats ihop. De synliga ytorna på CLT-moduler och andra element kan skyddas med ogiftiga flamskyddsmedel från Nordtreat i enlighet med kraven för brandklass B-s1,d0.

Sådana konstruktioner omfattar vanligtvis innerväggar och innertak, trappor, hisschakt, hängande balkonger och entrétak.

Nordtreat fire protection KOAS Seminaarinmaki

KOAS Seminaarinmäki, Jyväskylä, Finland - foto Joonas Ahtikallio


CLT tillverkas i regel enligt den europeiska standarden EN 16351. Många av tillverkarna har fortfarande europeiska tekniska bedömningar (ETA) som godkännande för användning av CLT i byggnader och konstruktioner från tiden före harmoniseringen av standarden. Antingen EN eller ETA utgör grunden för CE-märkning av CLT.

Om CLT behandlas med ett flamskyddsmedel skrivs den förbättrade brandreaktionsklassen enligt EN 13501, B-s1,d0 till exempel, som uppnåtts genom behandlingen, i prestandadeklarationen (DOP) istället för standardbrandreaktionsklassen (D i de flesta fall). Detta gäller endast om CLT-tillverkaren själv eller en tredje part under hans kontroll behandlar produkten i sina lokaler, eftersom han anses vara en tillverkare enligt bestämmelserna om CE-märkning.

Om produkten behandlas av en tredje part utanför tillverkarens kontroll, antingen i en behandlingsanläggning eller på plats när den är placerad eller uppförd, är behandlingsföretaget ansvarigt för dokumentationen gentemot byggmyndigheterna.

Nordtreat har en lista över erfarna behandlingsföretag på de olika marknaderna som kan erbjuda service av hög kvalitet och garantera ett säkert behandlingsresultat. Brandreaktionsklassen B-s1,d0 enligt EN 13501 uppnås genom att behandla den synliga ytan på CLT med 350 g/m² av flamskyddsmedlet NT DECO. Produkten kan appliceras med rulle, pensel eller högtrycksspruta, vanligtvis i 3–4 lager. Appliceringsmetoderna och den mellanliggande torktiden beror på behandlingsförhållandena och dokumenteras i tekniska databladet för NT DECO. Kontakta också Nordtreats tekniska support om du har frågor om behandlingen av CLT.

 

CLT GUIDE

LADDA NER CLT-GUIDE!

Läs om användningen av CLT-element och miljövänligt flamskydd av naturliga träytor.
Ladda ner här →

ANDRA FLAMSKYDDSBEHANDLADE BYGGPRODUKTER AV TRÄ

 

Många andra träprodukter kan också behandlas med Nordtreats flamskyddsmedeL i enlighet med kraven för brandklass B-s1,d0. Sådana produkter inkluderar:

  • Timmerväggar
  • LVL (fanérlaminatträ)
  • Glulam (Limmat laminerat virke)
  • Många andra bearbetade träprodukter
  • Akustikpaneler


Nordtreat hjälper tillverkarna att utföra flamskyddsbehandling i enlighet med kraven. Vi hjälper även formgivare och byggare att hitta lämpliga leverantörer av produkter behandlade med Nordtreats flamskyddsmedel.

KONTAKTA OSS! 

BESTÄLL FÄRGPROVER FÖR FLAMSKYDDSBEHANDLAT TRÄ!

Välj populära nyanser från våra tonkollektioner eller definiera dina egna toner.


BESTÄLL NU →