FLAMSKYDDSBEHANDLING AV TRÄ PÅ PLATS

FLAMSKYDDSBEHANDLING AV TRÄKONSTRUKTIONER I ENLIGHET MED KRAVEN FÖR BRANDKLASSIFICERING B-S1,D0

För att säkerställa ett optimalt resultat bör du använda en auktoriserad Nordtreat-partner för flamskyddsbehandlingar som utförs på byggarbetsplatsen.

hero-palosuoja-cropped

När flamskyddsbehandlingen av träkonstruktioner genomförs på plats under byggprocessen måste behandlingen uppfylla de lokala flamskyddsbehandlingskraven. Med hjälp av specialister på flamskyddsbehandling som är utbildade och auktoriserade av Nordtreat kan du vara säker på att resultatet uppfyller kraven för brandklassificering B-s1,d0.

FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA AUKTORISERADE SPECIALISTER PÅ FLAMSKYDDSBEHANDLING

icon-fireprotection

BEPRÖVAD ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN FÖR BRANDKLASSIFICERING B-S1,D0

Flamskyddsbehandlingen av träkonstruktioner utförs och dokumenteras exakt enligt gällande kvalitetssystem och Nordtreats riktlinjer. Dokumentationen verifierar att flamskyddsbehandlingen uppfyller kraven för brand- och byggnadstillsynsmyndigheterna samt för huvudkonstruktören och -utvecklaren.

icon-worker

EN PARTNER TAR DET ÖVERGRIPANDE ANSVARET FÖR FLAMSKYDDSBEHANDLINGEN

Ett enda företag ansvarar för flamskyddsbehandlingen och organiserar processen på ett flexibelt sätt beroende på hur byggandet fortskrider. Detta säkerställer att alla träytor och konstruktioner är optimalt flamskyddsbehandlade och att konstruktionen som helhet fortskrider felfritt.

icon-certified

SNABBT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT RESULTAT AV HÖG KVALITET

Alla föreskrivna träytor behandlas enligt Nordtreats riktlinjer och processen dokumenteras. Behandling med flamskyddsmedel NT DECO förenklar processen, eftersom inga primers eller efterbehandling behövs. Detta minskar antalet arbetsfaser som behövs, förbättrar kvaliteten på resultatet och sänker de övergripande kostnaderna.

Mies työssä

GENOMSKINLIGT, HÅLLBART OCH EKOLOGISKT FLAMSKYDDSMEDEL

 

NT DECO är en ny generation flamskyddsmedel som tagits fram för behoven vid träkonstruktion. Vattenbaserad, med lågt VOC-innehåll (flyktiga organiska ämnen) och pH-neutral, är den ett utmärkt val för både industriell flamskyddsbehandling och flamskyddsbehandling på plats av trä. NT DECO finns i tusentals genomskinliga toner. Det används vanligtvis på fasadbeklädnad, bärande element som t.ex. CLT och LVL samt inredningsprodukter av träpanel.

 

BESTÄLL FÄRGPROVER FÖR  FLAMSKYDDSBEHANDLAT TRÄ →

 

HUR FLAMSKYDDSBEHANDLINGEN PÅ PLATS GENOMFÖRS

icon-agile

FLEXIBELT GENOMFÖRANDE UNDER KONSTRUKTIONSPROCESSEN

Flamskyddsbehandlingen på plats planeras att ske på ett flexibelt sätt i samklang med konstruktionen. Detta säkerställer effektivt arbete liksom kvaliteten och överensstämmelsen i behandlingen.

icon-worker

KÄNDA, UTBILDADE FLAMSKYDDSBEHANDLINGSSPECIALISTER

Flamskyddsbehandlingen av träkonstruktioner på platsen anförtros ett företag, vars utbildade specialistpersonal utför och dokumenterar behandlingen. Användning av det genomskinliga flamskyddsmedlet NT DECO förenklar processen eftersom ingen annan ytbehandling behövs.

icon-target

ANSVAR FÖR GEDIGEN KVALITET OCH DOKUMENTATION

Det auktoriserade flamskyddsbehandlingsteamet tar ansvar för kvaliteten på sitt arbete och för den dokumentation som bekräftar att bestämmelserna följts. Den kontrollerade behandlingen kommer inte att orsaka några skador på de behandlade ytorna som skulle kräva lagning.

LADDA NER BROSCHYR!

Läs om Nordtreats flamskyddsbehandlingstjänster på plats.

Ladda ner broschyr →

Ruiskumaalaus käynnissä

ANVÄND EN FLAMSKYDDSBEHANDLARE AUKTORISERAD AV NORDTREAT

Vi utbildar ytbehandlingsföretag för att genomföra flamskyddsbehandling på plats av trä som uppfyller kraven för brandklass B-s1,d0 med Nordtreats flamskyddsmedel. Kontakta oss så förser vi dig med kontaktuppgifter till våra partners som är verksamma i ditt område. Du kan också begära en offert på formuläret nedan för flamskyddsbehandling av träkonstruktioner på plats – vi vidarebefordrar den till våra partners som utför flamskyddsbehandlingar på projektplatsen.

nordtreatin_valtuuttama_SV

 

BEGÄR EN OFFERT FÖR FLAMSKYDDSBEHANDLING AV TRÄ PÅ PLATS:

Vi vidarebefordrar din begäran om offert till våra servicepartners i ditt område:

Vi håller på att utöka vårt partnernätverk i flera länder. Om du vill erbjuda flamskyddsbehandlingstjänster som skapar mervärde för byggföretag, läs mer och kontakta oss:
LÄS MER OM NORDTREATS PARTNERSKAP  FÖR FLAMSKYDDSBEHANDLING PÅ PLATS →