BLI PARTNER OCH ERHÅLL CE-CERTIFIERING FÖR TILLVERKNING AV FLAMSKYDDSBEHANDLADE TRÄPRODUKTER

Nordtreat partnership
  • Som partner till Nordtreat kan du vara säker på att den genomskinliga flamskyddsbehandlingen på dina träbyggnadsprodukter görs med en ny generation omfattande testade, effektiva och säkra flamskyddsmedel. Med våra produkter kan du säkerställa att brandskyddsnivån uppfyller kraven för brandklass B-s1,d0.
  • Om du vill ha certifierade flamskyddsbehandlade träprodukter i ditt sortiment hjälper vi dig att genomföra certifieringsprocessen för din flamskyddsbehandling. När det gäller de vanligaste byggprodukterna i trä, t.ex. utvändig fasadbeklädnad och inredningspaneler, kan certifiering av en flamskyddsbehandling ske t.ex. i enlighet med standarden EN 14915.
  • Om det inte finns något certifierat produktionssystem för din produkt hjälper vi ditt företag att ta fram ett sådant. Själva certifieringen utförs av en tredje part med status som anmält organ (t.ex. Kiwa eller Finotrol).

FYLL I FORMULÄRET, SÅ KONTAKTAR VI DIG:

}