CERTIFIERING

CERTIFIERAD FLAMSKYDDSBEHANDLING FÖR TRÄ

Begär mer information om Nordtreats certifieringar och CE-märkning för flamskyddsbehandling av industriella träprodukter.

Ledande industriella tillverkare producerar redan certifierade (CE/ETA) träprodukter (dvs. interiörpaneler, fasadbeklädnad, CLT och LVL) som behandlats med Nordtreats certifierade flamskyddsmedel. För lastbärande och mer komplexa konstruerade träprodukter erbjuder vi anpassade flamskyddslösningar som testas och certifieras därefter med träprodukternas tillverkare.

Träprodukter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel uppfyller vanligtvis kraven för brandreaktionsklassificering B-s1,d0, enligt EN 13501-1. De ogiftiga produkterna och deras produktionsmetoder är certifierade av europeiska kontrollorgan. Detaljerad produktcertifiering, liksom klassificerings- och testrapporter, är tillgängliga på begäran.

NT DECO är lämplig för CE-märkning av följande byggprodukter av trä enligt EN 14915: 2013. Vår tekniska support hjälper dig gärna att få produkter och process certifierade!


KONTAKTA VÅR TEKNISKA SERVICE: