SERTIFISERING

SERTIFISERT BRANNBESKYTTELSE FOR TRE

Be om mer informasjon om Nordtreat-sertifiseringer og CE-merking av industriell brannbeskyttelse av treprodukter.

Ledende industrielle produsenter produserer allerede sertifiserte (CE/ETA) treprodukter (det vil si innvendige paneler, kledning, CLT og LVL) som er behandlet med Nordtreats sertifiserte brannhemmere. Når det gjelder lastbærende og mer kompleks konstruerte treprodukter, tilbyr vi tilpassede brannhemmende løsninger som er testet og sertifisert i samsvar med produsenten av treproduktet.

Treprodukter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat oppfyller vanligvis kravene til reaksjon på brann-klassifiseringen B-s1,d0 i henhold til EN 13501-1. De giftfrie produktene og deres produksjonsmetoder er sertifisert av Europeiske tekniske kontrollorganer. Detaljert produktsertifisering, klassifisering og testrapporter er tilgjengelig på forespørsel.

NT DECO er egnet til CE-merkede byggeprodukter av tre, det vil si i henhold til EN 14915: 2013. Vår tekniske støtte hjelper deg gjerne med å sertifisere produktene og prosessene.


KONTAKT TEKNISK STØTTE: