CERTYFIKACJA

CERTYFIKOWANA OCHRONA PRZECIWOGNIOWA DLA DREWNA

Zapytaj o więcej informacji na temat certyfikatów Nordtreat i oznakowania CE w zakresie ochrony przeciwogniowej wyrobów z drewna przemysłowego.

Wiodący producenci przemysłowi produkują już certyfikowane (CE/ETA) produkty drewniane (tj. płyty wewnętrzne, deskę elewacyjną, CLT i LVL), które są zabezpieczone certyfikowanymi środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat. W przypadku elementów nośnych i bardziej skomplikowanych produktów z drewna oferujemy indywidualne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń przeciwogniowych, które są odpowiednio testowane i certyfikowane.

 

Wyroby drewniane poddane działaniu środków zmniejszających palność Nordtreat zazwyczaj spełniają wymagania klasyfikacji reakcji na ogień B-s1, d0, zgodnie z normą EN 13501-1. Wyroby nietoksyczne i metody ich produkcji są certyfikowane przez europejskie jednostki notyfikowane. Szczegółowa certyfikacja wyrobów, jak również ich klasyfikacja i sprawozdania z badań są dostępne na życzenie.

NT DECO jest używany w oznakowanych CE drewnianych wyrobach budowlanych zgodnie z normą EN 14915: 2013. Nasze wsparcie techniczne z przyjemnością pomoże Państwu uzyskać certyfikaty produktów i procesów!

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM: