OCHRONA PRZECIWOGNIOWA DREWNA

WYROBY Z DREWNA I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

Trwałość i wszechstronność, walory estetyczne i właściwości ekologiczne inspirują projektantów innowacyjnych produktów drewnianych i technologii konstrukcji drewnianych. Nowoczesne środki ogniochronne poprawiają naturalne właściwości ognioodporne drewna, pozwalając na budowę wielopiętrowych budynków z drewna, które są zgodne z przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.

 

1. OCHRONA PRZECIWOGNIOWA BUDYNKÓW DREWNIANYCH

 

Wartość ekologiczna wpływa na cele i regulacje dotyczące budownictwa. Szybki rozwój ekologicznych produktów z drewna, jak również rozwój budownictwa hybrydowego wykorzystującego różne materiały, umożliwił wielu krajom zmianę przepisów budowlanych, pozwalając na budowę wyższych budynków o konstrukcji drewnianej.

Drewno jest bezpiecznym materiałem budowlanym, ponieważ jego zachowanie w czasie pożaru jest dobrze znane. Budynek o szkielecie drewnianym może wytrzymać pożar przez długi czas bez zawalenia się, ponieważ zwęglenie powierzchni chroni konstrukcję przed pożarem. Najwyższym budynkiem o szkielecie drewnianym na świecie w 2019 roku jest 18-piętrowy Mjøstårnet w Brumunddal, Norwegia.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ROZWOJU BUDOWNICTWA DREWNIANEGO →

2. WYMOGI OCHRONY PRZECIWOGNIOWEJ DLA DREWNA

 

Podstawowym aspektem w ochronie przeciwogniowej jest zgodność rozwiązania z wymaganiami przepisów budowlanych. Inne kluczowe aspekty są związane z opcjami wizualnymi, trwałością, względami zdrowotnymi i bezpieczeństwem środowiskowym. Rozwiązanie musi być również ekonomiczne pod względem stosunku kosztów do korzyści.

Standardy bezpieczeństwa pożarowego dla budynków drewnianych są wysokie zgodnie z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi przepisami budowlanymi. W Europie europejskie normy budowlane stanowią rdzeń tych wymagań. Eurokod 5 opisuje sposób projektowania budynków drewnianych z drewna w postaci litej, przetartej, struganej lub w formie słupów, drewna klejonego warstwowo lub drewnianych produktów konstrukcyjnych (np. LVL i CLT) lub płyt drewnopochodnych. Obejmuje to również przepisy dotyczące projektowania konstrukcyjnego w warunkach pożaru.


BADANIE OGNIOWE WYROBÓW Z DREWNA


Zachowanie materiałów budowlanych w warunkach pożaru jest badane na różne sposoby już podczas opracowywania produktu. W Europie, zgodnie z normą SFS-EN 13501-1 + A1, przeprowadza się regulacyjną klasyfikację ogniową wszystkich wyrobów budowlanych, w tym również wyrobów z drewna, przy zastosowaniu badań zgodnych z systemem Euroclass. Badania przeprowadzane są przez akredytowane komercyjne laboratorium badawcze..

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TESTACH OGNIOWYCH WYROBÓW Z DREWNA →

 

SYSTEM EUROCLASS

 

Europejskie badanie ogniowe wyrobów budowlanych opiera się na systemie Euroclass z następującymi znormalizowanymi badaniami:

1.Techniczne badania ogniowe wyrobów budowlanych – niepalność: EN ISO 1182

2.Techniczne badania ogniowe wyrobów budowlanych –badanie pojedynczego płonącego elementu (SBI): EN 13823

3. Techniczne badania ogniowe wyrobów budowlanych –badanie zapalności: EN ISO 11925-2

 

Przykładowo, produkty drewniane zabezpieczone środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat spełniają wymogi Euroclass B-s1,d0. Oznacza to, że produkty te w bardzo ograniczonym stopniu przyczyniają się do powstawania ognia, ich produkcja dymu jest bardzo ograniczona i nie powstają żadne płonące krople. Wymagania Euroklasy dla materiałów budowlanych to A1, A2, B, C, D, E i F. Produkcja dymu i powstawanie płonących kropelek jest wyrażona dodatkowymi klasami s i d. Klasy produkcji dymu to s1, s2 i s3, a powstawanie płonących kropelek to 0, d1 i d2.

 

KLASY EUROCLASS WSKAZUJĄ NA NASTĘPUJĄCE CECHY:


Wyroby A1 w ogóle nie przyczynią się do powstania pożaru.

A2 Produkty będą przyczyniać się do powstania pożaru w ekstremalnie ograniczonym zakresie.

B Produkty przyczynią się do powstania pożaru w bardzo ograniczonym zakresie.

Produkty C przyczynią się do powstania pożaru w ograniczonym zakresie..

D Wyroby przyczynią się do powstania pożaru w dopuszczalnym zakresie.

E Reakcja wyrobów na działanie ognia jest dopuszczalna.

F Nie określa się reakcji na ogień.

s1 Produkcja dymu jest bardzo ograniczona.

s2 Produkcja dymu jest ograniczona.

s3 Produkcja dymu nie spełnia wymagań klasy s1 lub s2.

d0 Nie występują płonące kropelki ani cząstki.

d1 Płonące kropelki lub cząstki szybko gasną.

d2 Tworzenie się płonących kropel lub cząstek nie spełnia wymagań klasy d0 lub d1.

 

KLASA PALNOŚCI B-S1, D0 

W Finlandii budynki dzieli się na cztery klasy ogniowe (P0, P1, P2, P3) według przeznaczenia, szkieletu i elementów ogniochronnych. Klasa reakcji na ogień budynku, liczba kondygnacji i zastosowania wyrobów drewnianych determinują klasę Euro, której muszą odpowiadać wyroby stosowane w konstrukcji.

Panele okładzinowe zgodne z klasą ogniową B-s1 d0 mogą być stosowane na przykład w budynkach klasy P1 o maksymalnej wysokości 56 metrów. Ta klasa reakcji na ogień jest wymagana w przypadku powierzchni wewnętrznych placówek opieki zdrowotnej o klasie ogniowej P1 i P2 oraz wielu innych przestrzeni publicznych.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ B-S1, D0 ZASTOSOWANIA WYROBÓW Z DREWNA →

Cover Image_NT DECO_Brochure 2022_PL

NT DECO ŚRODEK ZMNIEJSZAJĄCY PALNOŚĆ!

Dowiedz się więcej o NT DECO - półprzezroczystym, nietoksycznym środku zmniejszającym palność drewna.

POBIERZ PLIK PDF →

3. METODY OCHRONY PRZECIWOGNIOWEJ WYROBÓW Z DREWNA

 

Drewno jest jednocześnie materiałem łatwopalnym i ognioodpornym. W przypadku pożaru niezabezpieczone drewno zwęgla się równomiernie z prędkością około 1 mm na minutę, dzięki czemu można dokładnie przewidzieć jego zachowanie w przypadku pożaru.

Wymagana odporność ogniowa konstrukcji drewnianych może być osiągnięta przez pogrubienie konstrukcji, przez dodanie okładziny ochronnej, przez zastosowanie niepalnego materiału izolacyjnego oraz przez poprawienie odporności ogniowej konstrukcji drewnianej za pomocą obróbki przeciwogniowej. Przemysłowa obróbka przeciwogniowa może być wykonana w technologii ciśnieniowej lub próżniowej, poprzez natryskiwanie, szczotkowanie lub zanurzanie.

W przypadku wewnętrznych i zewnętrznych płyt drewnianych, obróbka środkami zmniejszającymi palność jest najczęstszym sposobem na zwiększenie odporności ogniowej produktu. Oprócz obróbki przemysłowej, środek zmniejszający palność może być również nakładany ręcznie podczas budowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O METODACH OCHRONY PRZECIWOGNIOWEJ WYROBÓW Z DREWNA →

 

Nordtreat fire protection Fazer

 

PRZEMYSŁOWA OCHRONA PRZECIWOGNIOWA WYROBÓW Z DREWNA

Wszelkie widoczne powierzchnie drewniane podlegają w wielu budynkach wymogom klasy pożarowej B-s1 d0. Najrozsądniejszym sposobem na spełnienie tych wymagań jest dobór przemysłowo zabezpieczonych przed ogniem produktów drewnianych, które są gotowe do montażu. Ułatwia to weryfikację zgodności materiału powierzchniowego z klasą ogniową, eliminuje konieczność czasochłonnych i długotrwałych prac konserwacyjnych na miejscu montażu oraz zapewnia jednolitość kolorystyki i jakość produktu końcowego.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O RÓŻNICACH MIĘDZY ZABEZPIECZANIEM PRZEMYSŁOWYM A ZABEZPIECZANIEM NA MIEJSCU BUDOWY →

 

OCHRONA PRZECIWOGNIOWA WYROBÓW DREWNIANYCH NA MIEJSCU BUDOWY

Najczęstszą przyczyną stosowania ręcznego zabezpieczania przeciwogniowego podczas budowy jest brak odpowiednich produktów poddanych obróbce przemysłowej. Potrzeba ochrony przeciwogniowej może też pojawić się dopiero w trakcie budowy.

Tylko nietoksyczne środki zmniejszające palność, które są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska, np. NT DECO, nadają się do stosowania na miejscu. Gwarantuje to, że magazynowanie, stosowanie produktów, jak również sprzątanie placu budowy jest bezpieczne i nie wiąże się z niepotrzebnym ryzykiem.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE PRZECIWOGNIOWEJ NA MIEJSCU BUDOWY →

 

OCHRONA PRZECIWOGNIOWA I EFEKTYWNOŚĆ BUDOWY

 

Zapotrzebowanie na technologie w budownictwie drewnianym i produkty gotowe do montażu szybko rośnie. Stosowanie gotowych do montażu produktów z drewna oraz elementów ściennych i przestrzennych przyspiesza proces budowy i pomaga wyeliminować zagrożenia, ponieważ na budowie jest mniej etapów pracy.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OCHRONIE PRZECIWOGNIOWEJ W BUDOWNICTWIE →

4. ŚODKI ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ WYROBÓW Z DREWNA

 

Środki zmniejszające palność, są to substancje stosowane do spowalniania lub powstrzymywania rozprzestrzeniania się ognia lub zmniejszania jego intensywności. Środki zmniejszające palność zapobiegają również tworzeniu się dymu podczas pożaru. Ich działanie jest uzyskiwane poprzez reakcje chemiczne, które zmniejszają palność lub opóźniają spalanie chronionego materiału. Środki zmniejszające palność mogą również chłodzić materiał poprzez działanie fizyczne lub endotermiczne reakcje chemiczne.

Środki zmniejszające palność wyrobów z drewna są dostępne jako powłoki, w tym farby, lakiery i bejce, a także produkty do impregnacji ciśnieniowej, które są przeznaczone wyłącznie do użytku przemysłowego. W zależności od produktu, powłoka może być nakładana przez natryskiwanie, pędzlem lub na linii powlekania za pomocą różnych aplikatorów pędzlowych, próżniowych i natryskowych.

 

EKOLOGICZNOŚĆ ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ

 

Wykorzystanie drewna w budownictwie staje się coraz bardziej powszechne dzięki jego licznym zaletom, ale także dlatego, że przemysł budowlany przyjmuje podejście, które jest bardziej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ludzie chcą mieszkać i pracować w estetycznych, przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych budynkach. Obecna technologia umożliwia oferowanie nietoksycznych środków zmniejszających palność bez uszczerbku dla funkcjonalności. Wybór nietoksycznych środków zmniejszających palność jest głosem na rzecz środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Tradycyjnie wiele metod obróbki przemysłowej zawierało substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i/lub środowiska, takie jak kwas borowy, bor, bromki, formaldehyd i amoniak. Impregnowanie drewna takimi substancjami powoduje, że uwalniane są one przez cały czas użytkowania. Spowalnia to też prace budowlane, ponieważ produkty wymagają specjalnych powłok, co opóźnia cały proces i prowadzi do wyższych kosztów.

Środki zmniejszające palność firmy Nordtreat są oparte na wodzie i mają neutralne pH, zawierają tylko opatentowane, bezpieczne dla żywności związki i nietoksyczne dodatki. Ponieważ środek wchłania się w drewno na głębokość od 2 do 3 mm, tworzy oddychającą membranę, poprawiając trwałość powłoki i jednocześnie ułatwiając czyszczenie powierzchni. Rozwiązania te wpływają na proces pirolizy drewna, tworząc zwęgloną, ochronną warstwę. Zaimpregnowane drewno podczas spalania uwalnia parę wodną, która obniża temperaturę spalania, spowalniając rozprzestrzenianie się ognia.

W idealnej sytuacji środki zmniejszające palność mogą poprawić właściwości drewna, na przykład poprzez jego ochronę przed działaniem promieni słonecznych i czynników atmosferycznych, tak jak dzieje się to w przypadku produktów firmy Nordtreat.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O EKOLOGICZNYCH ŚRODKACH ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ →

 

WEWNĘTRZNE EMISJE ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ

W przypadku powierzchni wewnętrznych, które wymagają ochrony przeciwogniowej, najbezpieczniejszym rozwiązaniem pod względem jakości powietrza w pomieszczeniach jest zastosowanie nietoksycznego środka opóźniającego z najmniejszym poziomem emisji. Niski poziom emisji jest weryfikowany poprzez badanie emisji LZO (lotnych związków organicznych) przez produkt.

Najlepszą klasą emisji w Finlandii jest M1, z którą zgodne są produkty Nordtreat, w tym niskoemisyjne NT DECO. Ponieważ środek jest wchłaniany przez drewno, tworzy oddychającą membranę, która w razie potrzeby ułatwia czyszczenie powierzchni.PRZECZYTAJ WIĘCEJ O TYM, JAK DREWNO ZABEZPIECZONE PRZECIWOGNIOWO WPŁYWA NA JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH →

Nordtreat fire protection Opinmaki school

5. PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ZABEZPIECZONYCH OGNIOWO 

 

Przemysłowe zabezpieczenie przeciwogniowe może być nanoszone na elementy drewniane ciśnieniowo, przez natrysk, malowanie lub poprzez zanurzenie wyrobu drewnianego w środku zmniejszającym palność.

Produkty drewniane produkowane z użyciem środków zmniejszających palność firmy Nordtreat są rzeczywiście gotowe do montażu i nie wymagają dalszej obróbki podczas budowy. Potrzeba i częstotliwość ponownej obróbki zależy od umiejscowienia konstrukcji drewnianej w budynku.

Przemysłowe zabezpieczenie przeciwogniowe może być zawarte w certyfikacie wyrobu (CE/ETA) wyrobu drewnianego. Firma Nordtreat zapewnia wytyczne dla producentów wyrobów drewnianych i firm powlekających w procesach certyfikacji. Pozwala to producentom na wprowadzenie na rynek wyrobów drewnianych zabezpieczonych ogniowo, gotowych do instalacji.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRZEMYSŁOWEJ OCHRONIE PRZECIWOGNIOWEJ DREWNA →

 

BEZPIECZNA PRODUKCJA I PRZECHOWYWANIE

 

Stosowanie zasad BHP jest ważne zarówno przy produkcji, jak i na placu budowy. Środki chemiczne odgrywają dużą rolę w bezpieczeństwie pracy.

Nietoksyczne, neutralne pod względem pH i wolne od rozpuszczalników środki zmniejszające palność są bezpieczne w użyciu. Substancje te umożliwiają również szybsze czyszczenie linii produkcyjnych i narzędzi.

Postępowanie z produktami firmy Nordtreat w środowisku przemysłowym lub na placu budowy wymaga użycia powszechnie stosowanych środków ochrony. Produkty mogą być również składowane w normalnych warunkach przechowywania.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KORZYŚCIACH PŁYNĄCYCH Z ZASTOSOWANIA NIETOKSYCZNYCH ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ →

 

ROZWÓJ PRODUKTÓW I CERTYFIKACJA ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ

 

Rozwój budownictwa przemysłowego z drewna zależy od dostępności zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwogniowej drewna. Sektor ten rzeczywiście szybko się rozwija, a Nordtreat utrzymuje ścisłą współpracę z wiodącymi instytutami badawczymi, uniwersytetami i producentami.

Certyfikacja ognioodporności wyrobów drewnianych jest praktycznie warunkiem koniecznym do stwierdzenia, że przemysłowe procesy ochrony przeciwogniowej są zgodne z odpowiednimi wymogami jakościowymi. Zaleca się również przeprowadzenie certyfikacji CE we współpracy z producentem materiałów ognioodpornych.

 

WYROBY BUDOWLANE Z DREWNA ZABEZPIECZONEGO OGNIOWO

 

Produkty z drewna zabezpieczonego przeciwogniowo w klasie B-s1 d0, oznaczone znakiem CE i gotowe do montażu są dostępne u wielu producentów. Należą do nich np. deski elewacyjne wykonane z różnych gatunków drewna.

Istnieją również przemysłowe produkty z drewna chronione przeciwogniowo, w tym elementy CLT i LVL oraz belki z drewna klejonego.PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PRODUKTACH Z DREWNA ZABEZPIECZONEGO OGNIOWO →

CLT guide

POBIERZ PRZEWODNIK

Jakość i bezpieczeństwo ochrony przeciwogniowej dla CLT i innych elementów z litego drewna.

POBIERZ TUTAJ →

6. TRWAŁOŚĆ ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOGNIOWYCH

Skuteczność ochrony przeciwogniowej zależy od środka opóźniającego rozprzestrzenianie się ognia, sposobu i warunków obróbki. Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem jest wybranie przemysłowo trudnopalnych produktów z drewna impregnowanego od certyfikowanego dostawcy. Jednakże, projektanci powinni nie tylko pamiętać o klasie ogniowej instalacji, ale również przestrzegać aspektów związanych z długim cyklem życia produktu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TRWAŁOŚCI REAKCJI NA OGIEŃ WYROBÓW Z DREWNA ZGODNIE Z NORMĄ KLASYFIKACYJNĄ EN 16755:2017 →

 

Na przykład, certyfikowane wyroby z drewna impregnowane NT DECO zachowują swoje właściwości ogniochronne w użytkowaniu wewnętrznym przez cały cykl życia budynku, chyba że wyroby z drewna są mechanicznie uszkodzone.

Produkty stosowane na zewnątrz będą wymagały ponownej obróbki po 5 do 15 latach, w zależności od narażenia na warunki atmosferyczne. Środki przeciwogniowe firmy Nordtreat mogą być nakładane metodą natryskową lub za pomocą wałka lub pędzla zgodnie z instrukcją konserwacji.

Produkty drewniane impregnowane środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat nie zawierają substancji szkodliwych, co oznacza, że produkty te mogą być poddane recyklingowi jako niepoddane obróbce produkty drewniane.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TRWAŁOŚCI OCHRONY PRZECIWOGNIOWEJ →

7. WYGLĄD DREWNA ZABEZPIECZONEGO PRZECIWOGNIOWO

Środki do drewna zmniejszające palność dostępne są w farbach kryjących oraz w bejcach półprzezroczystych (bezbarwnych lub koloryzowanych). Odporność ogniowa tych opcji zależy od wybranego środka opóźniającego palność i metody obróbki.

Drewno jest wykorzystywane w budownictwie ze względu na jego liczne zalety. Jedną z nich jest różnorodność, jaką oferuje usłojenie różnych rodzajów drewna. Zapewniają one naturalne zróżnicowanie widocznych powierzchni.

 

Nordtreat Fire protection Monikko

 

Środek zmniejszający palność może mieć istotny wpływ na wygląd produktu z drewna. Gdy preferowany jest wizualny wygląd naturalnego drewna z widoczną strukturą słojów, to półprzezroczysty środek zmniejszający palność jest właściwym wyborem. Powłoka może być bezbarwna lub koloryzowana. Obie opcje pozwalają na uwidocznienie naturalnych właściwości materiału. Opcja bezbarwna pozwala na zachowanie naturalnego koloru drewna, natomiast opcja barwna oferuje nieograniczone możliwości kolorystyczne.

Produkt drzewny może być również pokryty trudnopalną farbą, ale zazwyczaj wymaga to ponownej obróbki podczas montażu lub krótko po nim.

 

PÓŁPRZEZROCZYSTE ŚRODKI ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

 

Półprzezroczyste środki przeciwogniowe nowej generacji są bezpieczne i przyjazne dla środowiska. NT DECO jest dostępny w formie bezbarwnej lub w tysiącach odcieni. Produkty te doskonale nadają się do ochrony przeciwogniowej widocznych drewnianych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ogrodzeń, balkonów, czy elewacji.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NT DECO →

 

OPCJE WIZUALNE DLA ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ

 

NT DECO może być produkowane w dowolnym pożądanym odcieniu. Kolekcja Nordic Hues 2020 zawiera nasze najpopularniejsze kolory. Architekci, projektanci, producenci wyrobów drewnianych i firmy budowlane mogą zamówić próbki z tej palety lub w dowolnym innym kolorze.

UZYSKAJ PORADY EKSPERTA W ZAKRESIE DOBORU KOLORÓW →

Samples of fire protected wood

ZAMÓW PRZYKŁADOWY ZESTAW WYKOŃCZEŃ NORDTREAT!

Wybierz popularne odcienie z naszych kolekcji kolorów lub zdefiniuj swój własny odcień.

ZAMÓW TERAZ →

PRZYKŁADY BUDYNKÓW Z DREWNA ZABEZPIECZONEGO PRZECIWOGNIOWO

 

Tysiące budynków w kilku krajach zostało zabezpieczonych przeciwogniowo za pomocą produktów firmy Nordtreat.


ZOBACZ NASZE REFERENCJE →

 

Nordtreat fire protection Eskolantie

 

FARBY I BEJCE OGNIOCHRONNE

 

W razie potrzeby, usłojenie drewna można pokryć farbą zmniejszającą palność. Środki te są zazwyczaj zgodne z wymaganiami Euro klasy B-s1 d0, gdy są stosowane w certyfikowanych procesach przemysłowych. Farby ogniochronne mogą również zawierać substancje, które chronią drewno przed pleśnią i grzybami. Jasne powierzchnie drewniane mogą być również zabezpieczone bejcą ogniochronną, która pozwala na uwydatnienie naturalnych odcieni i usłojenia drewna.

 

Farby i bejce zmniejszające palność oparte na różnych składach chemicznych i dające różne efekty wizualne są dostępne na rynku. Substancje te zazwyczaj nadają się do stosowania w certyfikowanych procesach przemysłowych.

8. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OCHRONY PRZECIWOGNIOWEJ WYROBÓW Z DREWNA

 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej drewna zmieniają się, a środki i metody ochrony przeciwogniowej szybko się rozwijają. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska środków zmniejszających palność lub certyfikacji przemysłowych procesów ochrony przeciwogniowej, prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego firmy Nordtreat.PRZECZYTAJ WIĘCEJ O NORDTREAT →

Technical support

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM WSPARCIA TECHNICZNEGO

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Pomocą techniczną →

PRZECZYTAJ TAKŻE

5.2.2024
NOWE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ ZAOSTRZA NORMY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA PANELI, ELEWACJI I WSTĘG DREWNIANY...
1.3.2023
Dlaczego należy wybrać przyjazny środowisku środek zmniejszający palność dla materiałów drewnianych
24.8.2022
Norflam to nowoczesne rozwiązanie zmniejszające palność dla powierzchni drewnianych wewnątrz budynków.