PUUN PALOSUOJAUS

PUUTUOTTEET JA PALOTURVALLISUUS

Aidon puun kestävyys, monipuolisuus sekä esteettiset ja ekologiset arvot innoittavat uusien puutuotteiden ja teknologioiden kehittäjiä. Ne parantavat puun luontaisia ominaisuuksia ja mahdollistavat mm. monikerroksisten puurakennusten toteuttamisen nykyaikaisten rakennus- ja paloturvallisuusmääräysten mukaisesti.

 

PUUN PALOSUOJAUKSEN VAATIMUKSET
 

Puurakentamisen paloturvallisuusvaatimukset ovat kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten rakennusmääräysten mukaan korkeat. Euroopassa eurooppalaiset rakennusstandardit muodostavat vaatimusten ytimen. Eurocode 5 antaa ohjeet rakentamisen puutuotteiden suunnittelulle: massiivipuulle, puisille pylväille, sahatulle, höylätylle ja liimatulle puutavaralle, kantaville puurakenteille (esim. LVL ja CLT) sekä puulevyille. Tämä ohjeistus sisältää myös rakenteelliset palomääräykset.

Rakennustuotteiden eurooppalainen palotestaus perustuu Euroluokkajärjestelmään, joka määritellään seuraavien standardoitujen testien avulla:

1. Rakennustuotteiden palotekninen testaus - palamattomuus: EN ISO 1182

2. Rakennustuotteiden palotekninen testaus - yksittäisen poltettavan tuotteen testi (SBI): EN 13823

3. Rakennustuotteiden palotekninen testaus - syttyvyys: EN ISO 11925-2

 

Esimerkiksi Nordtreatin palonestoaineilla käsitellyt puutuotteet täyttävät Euroclass B-s1, d0 vaatimukset. Tämä tarkoittaa, että tuotteet vaikuttavat palon etenemiseen hyvin vähäisessä määrin, niiden savun tuotanto on erittäin vähäistä eivätkä ne aiheuta palavia pisaroita.

Rakennusmateriaalien Euroluokkavaatimukset ovat A1, A2, B, C, D, E ja F. Savun tuotanto ja palavien pisaroiden muodostuminen ilmaistaan lisäluokilla s ja d. Savuntuotantoluokat ovat s1, s2 ja s3, ja palava pisaroituminen ilmaistaan luokilla 0, d1 ja d2.

 

EUROLUOKITUKSEN PALOLUOKKIEN OMINAISUUDET

 
A1 Tuotteet eivät osallistu palamiseen missään palon vaiheessa
A2 Tuotteet osallistuvat palamiseen äärimmäisen vähän
B Tuotteet osallistuvat palamiseen hyvin vähäisessä määrin
C Tuotteet osallistuvat palamiseen vähäisessä määrin
D Tuotteet osallistuvat paloon rajoitetussa määrin
E Tuotteet osallistuvat paloon kohtuullisessa määrin
F Tuotteen palokäyttäytymistä ei ole määritetty
s1 Savunmuodostus on erittäin vähäinen
s2 Savunmuodostus on rajoittunutta
s3 Savunmuodostukselle ei ole rajoitusta
d0 Ei palavia pisaroita tai kappaleita
d1 Rajoitetusti palavia pisaroita tai kappaleita
d2 Ei rajoitusta palaville pisaroille ja kappaleille

 

PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUSMENETELMÄT

Puu on samanaikaisesti palava ja palonkestävä materiaali. Tulipalossa käsittelemätön puu hiiltyy tasaisesti noin 1 mm minuutissa, joten sen käyttäytyminen palotilanteessa voidaan ennustaa tarkasti.

Puurakenteilta vaadittu palonkestävyys voidaan saavuttaa lisäämällä rakenteen kokoa, lisäämällä suojaava pintakerros, käyttämällä palamatonta eristemateriaalia sekä parantamalla puurakenteen palonkestävyyttä käsittelemällä se palonsuoja-aineella. Teollinen palosuojauskäsittely voidaan tehdä painekäsittelemällä, vakuumitekniikalla, ruiskuttamalla, maalaamalla tai upottamalla puutuote palonsuoja-aineesen.

Sisätilojen ja ulkopintojen verhouksissa tuotteen käsittely palonsuoja-aineilla on yleisin tapa parantaa tuotteen paloturvallisuutta. Teollisen käsittelyn lisäksi palonsuoja-aineita voidaan käyttää myös manuaalisesti rakennusprosessin yhteydessä.

 

opinmaenkoulu1

Opinmäen koulu, Espoo, Finland - Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy

 

PUUTUOTTEIDEN PALONSUOJA-AINEET

Palonsuoja-aineita, joista käytetään myös nimeä palonestoaineet, ovat aineita, jotka hidastavat palon leviämistä, pysäyttävät palon leviämisen tai vähentävät sen voimakkuutta. Palonsuoja-aineiden toiminta perustuu tavallisesti kemiallisiin reaktioihin, jotka vähentävät syttyvyyttä tai viivästyttävät suojatun materiaalin palamista. Palonestoaineet voivat myös jäähdyttää materiaalia fysikaalisella toiminnalla tai endotermisillä kemiallisilla reaktioilla.

Puutuotteiden palonsuoja-aineita on saatavilla pinnoitteina ja sumutteina, joita voidaan käyttää joko käsin tai teollisesti. Myös teollinen paine- tai vakuumikäsittely ovat mahdollisia.


puukuokka5Kuva: Puukuokka - OOPEAA

 

Palonsuoja-aineita voidaan käyttää monissa puurakentamisen tuotteiden sovelluksissa: kantaviin rakenteisiin, julkisivuihin, sisäverhouksiin sekä varusteluun, esimerkiksi puisiin portaisiin.

Perinteisesti palonsuoja-aineisiin sisältyy haitallisiksi tiedettyjä aineita, kuten boorihappo, boori, bromidit, formaldehydi ja ammoniakki. Näin palosuojattu puu edellyttää erillistä viimeistelyä rakennusvaiheessa, mikä lisää rakennusaikaa ja rakentamisen kustannuksia.

Nordtreatin kehittämät uuden sukupolven palonsuoja-aineet ovat pH-neutraaleja, vesipohjaisia liuoksia, joissa ei ole myrkyllisiä aineita. Ne vaikuttavat puun pyrolyysiin luomalla suojaavan hiilikerroksen. Näin käsitelty puu vapauttaa palaessaan myös vesihöyryä, mikä pienentää palamisreaktion lämpötilaa ja hidastaa tulen leviämistä.

Parhaimmillaan palonsuoja-aineet parantavat puun ominaisuuksia myös muilla tavoin, esimerkiksi ehkäisemällä sään ja auringonvalon vaikutuksia sekä vahvistamalla puun luontaista suojaa homeita ja sieniä vastaan, kuten Nordtreatin tuotteet tekevät.

 

LATAA OPAS

Tutustu palosuojattuja puutuotteita koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisten palosuojauskäsittelyiden kustannusvaikutuksiin.

LATAA TÄÄLTÄ →

 

 

PALOSUOJAUSKÄSITTELYN KESTÄVYYS

Palonsuoja-aineen laatu sekä valittu käsittelymenetelmä ja käsittelyaika ratkaisevat puutuotteen todellisen paloturvallisuustason. Yksinkertaisin ja varmin tapa on valita sertifioidun valmistajan teollisesti tuottamat palosuojatut puutuotteet.

Esimerkiksi sertifioidut puutuotteet, jotka on käsitelty NT DECO:lla, säilyttävät paloturvaominaisuutensa sisätiloissa, ellei puutuotteita mekaanisesti rikota. Ulkokäytössä uusintakäsittely on tarpeen 10 vuoden kuluttua. Uusintakäsittely on suoritettava samalla tuotteella kuin on alun perin käytetty.

PALONSUOJA-AINEET JA VISUAALISET VAIHTOEHDOT

Puun palonsuoja-aineita on saatavilla peittävinä maaleina ja läpikuultavina (kirkkaina tai värjättyinä) petseinä. Näiden vaihtoehtojen toimivuus riippuu valitusta palonsuoja-aineesta ja käsittelymenetelmästä.

Puuta käytetään rakentamisessa monien etujensa vuoksi. Yksi näistä on eri puulajien mahdollistama monimuotoinen ilme kauniine syyrakenteineen. Ne tarjoavat luonnollista vaihtelua näkyville pinnoille.

Kun aidon puun syyt sisältävä visuaalinen ilme halutaan jättää näkyviin, läpikuultava palonsuoja-aine on oikea valinta. NT DECO on saatavana kirkkaana sekä tuhansiin väreihin sävytettynä.

Kirkas vaihtoehto jättää puun luonnollisen värin näkyviin, kun taas sävytetty palonsuoja-aine tarjoaa suunnittelijalle rajattomasti värivaihtoehtoja.

 
Kuva: Villa Riihi - Seppo Mäntylä

PALONSUOJA-AINEIDEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Puun käyttö rakentamisessa lisääntyy sen monien etujen vuoksi, mutta myös siksi, että rakentamisessa keskitytään yhä enemmän kestävän kehityksen mukaisten elinympäristöjen toteuttamiseen. Perinteisesti monet puun teolliset käsittelymenetelmät ovat sisältäneet ihmisille, eläimille ja/tai ympäristölle haitallisia aineita.

Nykyaikainen tekniikka tarjoaa puun palonsuoja-aineissa myrkyttömän vaihtoehdon ilman toimivuuteen liittyviä kompromisseja. Nordtreatin palonsuoja-aineet ovat vesipohjaisia, pH-neutraaleja ja ne sisältävät vain patentoituja elintarvikekelpoisia yhdisteitä ja myrkyttömiä lisäaineita.

 

 

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.