6.11.2019 | Palosuojaus | Paloturvavaatimukset

Puutuotteiden teolliset palosuojausmenetelmät ja kustannustehokkuus

Teollisesti palosuojattujen puutuotteiden kysynnän kasvaessa valmistajien kannattaa investoida ratkaisuihin, jotka varmistavat sekä palonsuojakäsittelyn tasaisen laadun että tuotannon kustannustehokkuuden. Puupaneelien teollisessa palosuojauksessa tarvitaan monenlaista tietoa ja taitoa, koska käsiteltävä tuote on elävä luonnonmateriaali. Tiivis yhteistyö palonsuoja-aineen valmistajan kanssa auttaa prosessin optimoinnissa ja tuotteiden CE-merkintäoikeuden hakuprosessissa.

Asennusvalmiit tuotteet nopeuttavat rakentamista. Puurakentamisen tuotteissa tämä näkyy mm. esivalmistettujen elementtien sekä valmiiksi pintakäsiteltyjen paneelien kysynnän kasvuna. Tähän tuoteryhmään kuuluvat myös asennusvalmiiksi palosuojatut sisä- ja ulkoverhouspaneelit.


PUUTUOTTEIDEN TEOLLISET PALOSUOJAUSMENETELMÄT

 

Puutuotteet voidaan palosuojata joko pinnan peittävällä palonsuojamaalilla tai kuultavalla palonsuojakyllästeellä, joka jättää sävytettynäkin puun luonnolliset syykuviot näkyviin. Näiden ratkaisujen suurimmat erot ovat tuotteiden ulkonäössä sekä käsittelyprosesseissa. Lisäksi eroja voi olla mm. palonsuoja-aineiden sisäilmapäästöissä ja säänkestossa.

Kun puuta käytetään rakentamisessa, sen luonnollinen ulkonäkö halutaan yleensä jättää näkyviin. Tämän vuoksi suunnittelijat valitsevat kohteisiinsa usein kuultavalla palonsuoja-aineella käsitellyt puutuotteet. Kuultava palonsuojakylläste voi olla joko kirkas tai sävytetty. Jos puun syiden ei jostain syystä haluta näkyvän lainkaan, valitaan palosuojamaalattu tuote.


PALOSUOJAUKSEN KUSTANNUSTEHOKKUUS

 

Palonsuoja-aineen tyyppi vaikuttaa olennaisesti teollisen käsittelyprosessin kulkuun. Prosessin kustannustehokkuuteen vaikuttavat tuotantosarjojen pituuden lisäksi käsittelyssä tarvittavien erilaisten aineiden, käsittelykertojen sekä välikuivausten määrä – eli kokonaisaika, joka palosuojauksen tekemiseen kuluu. Myös myöhemmin työmaalla tehtävät käsittelyt ovat olennainen osa kokonaiskustannusta etenkin loppuasiakkaan kannalta.

Yksinkertaistaen, peittävä palonsuojamaalausjärjestelmä koostuu tyypillisesti kolmesta erilaista käsittelyaineesta: ensin puutuote käsitellään hometta ja sieniä ehkäisevällä aineella, seuraavaksi turpoavalla palonsuojamaalilla ja lopuksi pintaan levitetään sävyn antava ja säänkestoa parantava maalikerros. Jokaisen käsittelyn välillä tuotteiden annetaan kuivua, minkä lisäksi tuotantolinja puhdistetaan huolellisesti. Näin palosuojattu puutuote ei välttämättä täytä rakennuskohteessa edellytettyjä vaatimuksia, vaan se täytyy käsitellä vielä neljännen kerran työmaalla asennuksen yhteydessä tai pian sen jälkeen.

Tällaisen maalausjärjestelmän toimivuuden ja vaatimuksenmukaisuuden arviointi saattaa olla haastavaa, sillä käytettyjen tuotteiden lopullinen levitysmäärä ei selviä välttämättä yksinkertaisesti lopputuotteen CE-merkinnästä.

Kuultavan palonsuoja-aineen käyttö yksinkertaistaa teollista valmistusprosessia. Vaikka käsittelykertoja tarvitaan useita, ne kaikki tehdään samalla aineella eikä linjastoa tarvitse puhdistaa käsittelyjen välillä. Jos tämän lisäksi käytetään myrkytöntä ja vesiliukoista palonsuoja-ainetta, esimerkiksi NT DECOa, työntekijät voivat käyttää tavanomaisia suojavarusteita. Sekä palonsuoja-aineet että valmiit palosuojatut tuotteet voidaan varastoida normaaleissa tuuletettavissa varastotiloissa. Linjasto puhdistetaan vedellä. Neutraali palonsuoja-aine ei aiheuta korroosio-ongelmia tuotantolaitteille.

Paloluokan B-s1, d0 vaatimukset täyttävien asennusvalmiiden julkisivu- ja sisäverhouspaneelien valmistuksessa käytetään kuultavaa palonsuoja-ainetta, esimerkiksi NT DECOa, koska sillä sertifioidusti palosuojattu puutuote on täysin asennusvalmis: työmaalla täytyy käsitellä vain asennuksen yhteydessä mahdollisesti katkaistujen paneelien päät. Tuotteen todellinen levitysmäärä ja sen myötä paloluokitus on myös yksinkertaisesti todettavissa puutuotteen CE-merkinnästä.


TEOLLINEN PALOSUOJAUS KUULTAVALLA PALONSUOJA-AINEELLA

 

Tavallisimmin NT DECOlla teollisesti palosuojattavat puutuotteet on valmistettu kuusesta, lehtikuusesta tai seetristä. Kaikki nämä puulajit käyttäytyvät teollisessa palosuojauksessa samalla tavoin. 

Kuultavaa palonsuoja-ainetta teollisesti käytettäessä puutuotteet palosuojataan tavallisimmin alipaineruisku- tai harjamenetelmällä. Sävytettyä palonsuoja-ainetta käytettäessä on tärkeää huolehtia palonsuoja-aineen huolellisesta sekoittamisesta ennen käsittelyä. Näin varmistetaan palonsuoja-aineen tasainen pigmenttipitoisuus, minkä ansiosta myös käsitellyt tuotteet ovat sävyltään tasalaatuisia.

Paloluokan B-s1, d0 tuotteissa palonsuoja-ainetta tarvitaan 350 g/m2. Jotta tämä määrä saadaan imeytymään tasaisesti 3-5 mm syvyydelle puukappaleen kaikille neljälle sivulle, tarvitaan peräkkäisiä käsittelykertoja. Niiden määrä riippuu sekä käytetystä menetelmästä että paneelin pinnan laadusta.

Alipaineruiskulinja on tehokas, koska siinä puukappaleen kaikki neljä sivua käsitellään yhtä aikaa. Harjauslinjalla voidaan käsitellä kolme sivua yhdellä läpimenokerralla, joten kappaleet täytyy käsitellä molemmin puolin. Näin käsittelykertoja tulee kaksi kertaa enemmän kuin alipaineruiskumenetelmällä.

Hienosahattu kuusipaneeli, jota käytetään erityisesti ulkoverhouksissa, vaatii yleensä noin 3 peräkkäistä käsittelyä, sillä hiukan karhea puupinta imee palonsuoja-ainetta kerrallaan noin 120 g/m2. Höylätty paneeli, jota käytetään sisäverhouksissa, edellyttää 4-6 käsittelykertaa, koska sileä pinta imee palonsuoja-ainetta kerrallaan vain noin 60-90 g/m2. Tämän vuoksi joillakin linjoilla paneelien pinnat harjataan teräsharjoilla tai hiotaan ennen palosuojausta.

Käsiteltävän puun kosteuden on oltava korkeintaan 18 %. Puuhun imeytyneen palonsuoja-aineen määrä todennetaan punnitsemalla tuote jokaisen levityskerran jälkeen. Käsittelyjen välillä pintaa kuivatetaan nopeasti linjan infrapunauunissa tai parin tunnin ajan tuotantotiloissa, jotta imeytyminen voi tapahtua tasaisesti. Paras lopputulos saadaan, jos tuotteet voidaan viimeisen käsittelyn jälkeen UV-kuivata tai niiden voidaan antaa levätä ennen pinoamista tai pakkaamista.

 

PALOSUOJATUN PUUTUOTTEEN CE-MERKINTÄOIKEUS

 

Tiivis yhteistyö palonsuoja-aineen valmistajan kanssa on tärkeää, jotta tuotanto voi tapahtua mahdollisimman tehokkaasti ja virheettömästi. Palosuojatuilta puutuotteilta edellytetään sekä kohteessa vaaditun paloluokan vaatimusten täyttämistä että CE-merkintää.

Palonsuoja-aineiden vastuullisena valmistajana Nordtreat on testauttanut ja saanut tuotteilleen kattavat sertifioinnit sekä palosuojauksen että sisäilmapäästöjen osalta. Lisäksi tavallisimpien paneelipaksuuksien käsittelymenetelmät on testattu, dokumentoitu ja sertifioitu eri puulajeille. Sertifiointi kattaa esimerkiksi yli 20 mm paksuiset paloluokan B-s1, d0 täyttävät kuusi-, lehtikuusi- ja seetripaneelit ja -laudat.
Puutuotteiden valmistajat ja pintakäsittelijät voivat näiden luokitusraporttien mukaan toimiessaan tehdä tuotannon koeajot ja dokumentoinnin sekä hakea käsitellyille tuotteille CE-merkintäoikeudet. Nordtreat auttaa prosessin läpiviemisessä.

LATAA OPAS

Tutustu palosuojattuja puutuotteita koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisten palosuojauskäsittelyiden kustannusvaikutuksiin.


LATAA TÄÄLTÄ →

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.