Etsimme kasvuhakuista aluemyyntipäällikköä Suomen markkinalle – lue lisää ja hae!

PALOSUOJATUT PUUTUOTTEET

NÄKYVIIN JÄÄVIEN PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUS

Luonnollisen kaunis kuultava puutuotteiden palosuojauskäsittely voidaan tehdä eri puulajeista valmistetuille sisä- ja ulkoverhouspaneeleille, CLT-elementeille sekä muille puurakentamisen tuotteille.

 

Nordtreatin myrkytön B-s1, d0 -luokan vaatimukset täyttävä palosuojauskäsittely mahdollistaa kauniiden puupintojen käyttämisen vaativienkin kohteiden sisä- ja ulkoverhouksissa. Tavallisimmille tuoteryhmille on saatavissa Nordtreatin palonsuoja-aineilla sertifioitu tuotantojärjestelmä, jonka mukaan toimiessaan puutuotteiden valmistaja voi saada CE-merkinnän teollisesti palosuojatuille tuotteilleen. Tuotteet voidaan tarvittaessa palosuojata myös rakennustyömaalla. 


PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUSKÄSITTELY

 

Rakennuksissa näkyviin jäävien puutuotteiden palosuojaus voidaan toteuttaa joko teollisesti tai rakennustyömaalla. Teollinen käsittely mahdollistaa käyttövalmiiden, sertifioitujen tuotteiden valmistuksen. Näin voidaan varmistua vaaditun paloluokan täyttämisestä ja nopeuttaa rakentamista. Rakennustyömaalla ohjeiden mukaan tapahtuva käsittely täytyy hyväksyttää erikseen rakennusvalvonnassa.


Teollinen palosuojauskäsittely NT DECOlla voidaan sertifioida useista puulajeista valmistetuille tuotteille. Koska Nordtreat on sertifioinut tavallisimpien tuotteiden käsittelyjärjestelmän, valmistajat voivat hakea CE-merkintää standardin EN 14915: 2013 mukaisesti, kun käsittelyprosessi läpäisee tarkastuksen Nordtreatin sertifikaattien mukaisesti. Harvinaisemmat tuotteet ja rakenteet voidaan testata ja sertifioda yksitellen yhteistyössä Nordtreatin kanssa.

Palosuojattujen puutuotteiden valmistajat

Löydä palosuojattujen puutuotteiden valmistajat!

Katso tästä valmistajat ja tilaa projektiisi sertifioidut NT DECO:lla palosuojatut puutuotteet.

Tutustu valmistajiin →

PALOSUOJATUT ULKOVERHOUSPANEELIT

Ulkoverhouspaneelien palosuojauksen on täytettävä paloluokan B-s1, d0 vaatimukset P1-paloluokan rakennuksissa, joiden korkeus on enintään 56 m. Tyypillisesti tällaisia rakennuksia ovat kerrostalot, hoivakodit, koulut sekä muut P1-paloluokkaan kuuluvat julkiset rakennukset.

Nordtreat palosuojaus Trekoli

Senioritalo Trekoli, Pori


Palosuojauksen lisäksi Nordtreatin kuultavilla palonsuoja-aineilla käsitellyt ulkoverhouslaudat kestävät hyvin auringonvalon ja sään vaikutuksia. Palosuojauskäsittely vahvistaa myös puun luontaista suojaa homeita ja lahoa vastaan.

Nordtreatin tuotteilla teollisesti palosuojatut ulkoverhouslaudat nopeuttavat rakentamista, sillä lautoja ei tarvitse maalata tai huoltokäsitellä asennuksen yhteydessä. Ainoastaan katkaisupäät käsitellään samalla palonsuoja-aineella ja sävyllä kuin millä tuotteet on tuotannossa käsitelty. Ulkokäytössä Nordtreat-palosuojaus kestää kohteesta riippuen 5-15 vuotta. Uusintakäsittely suositellaan tehtäväksi samalla aineella kuin alkuperäinen palosuojaus on tehty.

Nordtreatin kuultavilla palonsuoja-aineilla teollisesti käsiteltyjä ja CE-merkittyjä ulkoverhouslautoja tuottavat monet valmistajat. Autamme suunnittelijoita ja rakentajia löytämään sopivat Nordtreatin tuotteilla palosuojauskäsittelynsä sertifioineet ulkoverhoustuotteiden toimittajat.

TUTUSTU VALMISTAJIIN →

Nordtreat opas

LATAA PUUN PALOSUOJAUSOPAS!

Tutustu palosuojattuja puutuotteita koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisten palosuojauskäsittelyiden kustannusvaikutuksiin.

Lataa täältä →

 

PALOSUOJATUT SISÄVERHOUSPANEELIT


Rakennuksen sisäseinissä ja -katoissa käytettävien sisäverhouspaneelien palosuojauksen on täytettävä paloluokan B-s1, d0 vaatimukset mm.

 • P1- ja P2-paloluokan hoitolaitoksissa
 • P2-paloluokan majoitus- ja työpaikkatiloissa
 • palovaarallisuusluokan 2 tuotanto- ja varastotiloissa
 • yli 300 m2:n myymälöissä, näyttelyhalleissa ja kirjastoissa
 • autokorjaamoissa, autosuojissa ja teknisissä huoltotiloissa
 • kattilahuoneissa ja nestemäisen tai kiinteän polttoaineen varastoissa
 • majoitus- ja työpaikkatilojen käytävissä


Sisäkäytössä Nordtreatin palonsuoja-aineilla teollisesti tai työmaalla ohjeiden mukaan käsitellyt paneelit säilyttävät palosuojaustehonsa koko elinkaaren ajan, jollei puun pinta rikkoudu mekaanisesti. Tällöin vaurioitunut kohta on palosuojattava samalla aineella kuin alkuperäinen palosuojaus on tehty.

Nordtreat palosuojaus Opinmaen koulu

Opinmäen koulu, Espoo


Myrkyttömän palonsuoja-aineen käyttö lisää sisäverhousten turvallisuutta myös päästöjen osalta. Nordtreatin palonsuoja-aineet ovat vähäpäästöisiä, sillä ne on testattu ja todettu M1-päästöluokan täyttäviksi.

Nordtreatin kuultavilla palonsuoja-aineilla teollisesti käsiteltyjä ja CE-merkittyjä sisäverhouslautoja tuottavat monet valmistajat. Autamme suunnittelijoita ja rakentajia löytämään sopivat Nordtreatin tuotteilla palosuojauskäsittelynsä sertifioineet sisäverhoustuotteiden toimittajat.

TUTUSTU VALMISTAJIIN →

 

PALOSUOJATUT CLT-ELEMENTIT


CLT eli Cross Laminated Timber on massiivinen puurakenne, joka koostuu nimensä mukaan ristiinliimatuista puulamelleista. CLT:stä valmistettujen tila- ja tasoelementtien näkyviin jäävien pintojen palosuojaus voidaan tehdä paloluokan B-s1, d0 vaatimusten mukaisesti Nordtreatin myrkyttömillä palonsuoja-aineilla. Tällaisia rakenteita ovat tyypillisesti mm. sisäseinät ja -katot, porraskäytävät, hissikuilut, ripustettavat parvekkeet sekä sisäänkäyntien katokset.

Nordtreat palosuojaus KOAS Seminaarinmäki

KOAS Seminaarinmäki, kuva Joonas Ahtikallio


CLT:tä valmistetaan yleisesti eurooppalaisen standardin EN 16351 mukaisesti. Monilla valmistajilla on edelleen käytössä standardin yhdenmukaistamista edeltävältä ajalta peräisin olevat eurooppalaiset tekniset arvioinnit ja hyväksynnät (ETA) CLT:n käyttöä rakentamisessa koskien. CLT:n CE-merkinnän perustana on joko EN-standardi tai ETA-hyväksyntä.

Kun palonsuoja-aineella tehty CLT:n käsittely parantaa tuotteen palonsuojaominaisuuksia esimerkiksi paloluokan EN 13501, B-s1, d0 mukaisesti, se korvaa suoritustasoilmoituksessa (DOP) tuotteen normaalin paloluokan (joka useimmissa tapauksissa on ilman käsittelyä D). Tämä on voimassa vain, jos CLT:n valmistaja palosuojakäsittelee tuotteen itse tai se tehdään valmistajan valvonnassa olevan kolmannen osapuolen toimesta hänen tiloissaan, koska CE-merkintäsääntöjen mukaisesti tuotteen alkuperäistä valmistajaa pidetään valmistajana.

Jos tuotetta käsittelee kolmas osapuoli jota valmistaja ei voi valvoa, joko käsittelylaitoksessa tai rakennuspaikalla asennuksen tai pystytyksen yhteydessä, käsittelyn tekevä yritys on vastuussa käsittelyn dokumentoinnista rakennusviranomaisia varten.

Nordtreatilla on eri markkinoilla luettelot kokeneista palosuojakäsittelyjä tekevistä yrityksistä, jotka voivat tarjota korkeatasoista palvelua ja taata käsittelyn standardinmukaisuuden. Standardin EN 13501 mukainen paloluokka B-s1, d0 saavutetaan käsittelemällä CLT:n näkyvä pinta 350 g/m² Nordtreatin NT DECO -palonsuoja-aineella.

Tuote voidaan levittää telalla, harjalla tai korkeapaineruiskulla, yleensä 3-4 kerroksena. Levitysmenetelmät ja välikuivausaika riippuvat käsittelyolosuhteista ja ne on dokumentoitu Nordtreatin NT DECO:n teknisessä tuoteselosteessa. Ota yhteyttä Nordtreatin tekniseen tukeen CLT:n palosuojaukseen liittyvissä kysymyksissä. 

CLT:n palosuojausopas

LATAA CLT:N PALOSUOJAUSOPAS!

Varmista CLT:n ja muiden massiiivipuuelementtien sertiifioitu palosuojaus.
Lataa täältä →

 

TUTUSTU VALMISTAJIIN →


MUUT PALOSUOJATUT PUURAKENTAMISEN TUOTTEET


Monet muutkin puutuotteet voidaan palosuojata Nordtreatin palonsuoja-aineilla paloluokan B-s1, d0 vaatimusten mukaisesti. Tällaisia tuotteita ovat mm.

 • Hirsiseinät
 • LVL (Laminated Veneer Lumber) eli viilupuu
 • Glulam (Glue laminated timber) eli liimapuu
 • Monet muut insinööripuutuotteet
 • Akustiset sisustuslevyt


Nordtreat opastaa valmistajia vaatimusten mukaisen palosuojauksen toteuttamisessa. Autamme myös suunnittelijoita ja rakentajia löytämään sopivat Nordtreatin tuotteilla palosuojauskäsittelynsä sertifioineet puutuotteiden toimittajat.

OTA YHTEYTTÄ!

 

TILAA SÄVYNÄYTTEITÄ PALOSUOJATUSTA PUUSTA!

Valitse kuultavat sävyt kokoelmistamme tai määrittele omat sävysi.


TILAA SÄVYNÄYTTEITÄ →