PALOSUOJATUT PUUTUOTTEET

NÄKYVIIN JÄÄVIEN PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUS

Luonnollisen kaunis kuultava puutuotteiden palosuojauskäsittely voidaan tehdä eri puulajeista valmistetuille sisä- ja ulkoverhouspaneeleille, CLT-elementeille sekä muille puurakentamisen tuotteille.

 

Nordtreatin myrkytön B-s1, d0 -luokan vaatimukset täyttävä palosuojauskäsittely mahdollistaa kauniiden puupintojen käyttämisen vaativienkin kohteiden sisä- ja ulkoverhouksissa. Tavallisimmille tuoteryhmille on saatavissa Nordtreatin palonsuoja-aineilla sertifioitu tuotantojärjestelmä, jonka mukaan toimiessaan puutuotteiden valmistaja voi saada CE-merkinnän teollisesti palosuojatuille tuotteilleen. Tuotteet voidaan tarvittaessa palosuojata myös rakennustyömaalla. 


PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUSKÄSITTELY

 

Rakennuksissa näkyviin jäävien puutuotteiden palosuojaus voidaan toteuttaa joko teollisesti tai rakennustyömaalla. Teollinen käsittely mahdollistaa käyttövalmiiden, sertifioitujen tuotteiden valmistuksen. Näin voidaan varmistua vaaditun paloluokan täyttämisestä ja nopeuttaa rakentamista. Rakennustyömaalla ohjeiden mukaan tapahtuva käsittely täytyy hyväksyttää erikseen rakennusvalvonnassa.


Teollinen palosuojauskäsittely NT DECOlla voidaan sertifioida useista puulajeista valmistetuille tuotteille. Koska Nordtreat on sertifioinut tavallisimpien tuotteiden käsittelyjärjestelmän, valmistajat voivat hakea CE-merkintää standardin EN 14915: 2013 mukaisesti, kun käsittelyprosessi läpäisee tarkastuksen Nordtreatin sertifikaattien mukaisesti. Harvinaisemmat tuotteet ja rakenteet voidaan testata ja sertifioda yksitellen yhteistyössä Nordtreatin kanssa.

 

PALOSUOJATUT ULKOVERHOUSPANEELIT

Ulkoverhouspaneelien palosuojauksen on täytettävä paloluokan B-s1, d0 vaatimukset P1-paloluokan rakennuksissa, joiden korkeus on enintään 56 m. Tyypillisesti tällaisia rakennuksia ovat kerrostalot, hoivakodit, koulut sekä muut P1-paloluokkaan kuuluvat julkiset rakennukset.

Nordtreat palosuojaus Trekoli

Senioritalo Trekoli, Pori


Palosuojauksen lisäksi Nordtreatin kuultavilla palonsuoja-aineilla käsitellyt ulkoverhouslaudat kestävät hyvin auringonvalon ja sään vaikutuksia. Palosuojauskäsittely vahvistaa myös puun luontaista suojaa homeita ja lahoa vastaan.

Nordtreatin tuotteilla teollisesti palosuojatut ulkoverhouslaudat nopeuttavat rakentamista, sillä lautoja ei tarvitse maalata tai huoltokäsitellä asennuksen yhteydessä. Ainoastaan katkaisupäät käsitellään samalla palonsuoja-aineella ja sävyllä kuin millä tuotteet on tuotannossa käsitelty. Ulkokäytössä Nordtreat-palosuojaus kestää kohteesta riippuen 5-15 vuotta. Uusintakäsittely suositellaan tehtäväksi samalla aineella kuin alkuperäinen palosuojaus on tehty.

Nordtreatin kuultavilla palonsuoja-aineilla teollisesti käsiteltyjä ja CE-merkittyjä ulkoverhouslautoja tuottavat monet valmistajat. Autamme suunnittelijoita ja rakentajia löytämään sopivat Nordtreat-palonsuoja-aineilla käsiteltyjen ulkoverhoustuotteiden toimittajat.

OTA YHTEYTTÄ! 

LATAA OPAS

Tutustu palosuojattuja puutuotteita koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisten palosuojauskäsittelyiden kustannusvaikutuksiin.

LATAA TÄÄLTÄ →

 

PALOSUOJATUT SISÄVERHOUSPANEELIT


Rakennuksen sisäseinissä ja -katoissa käytettävien sisäverhouspaneelien palosuojauksen on täytettävä paloluokan B-s1, d0 vaatimukset mm.

 • P1- ja P2-paloluokan hoitolaitoksissa
 • P2-paloluokan majoitus- ja työpaikkatiloissa
 • palovaarallisuusluokan 2 tuotanto- ja varastotiloissa
 • yli 300 m2:n myymälöissä, näyttelyhalleissa ja kirjastoissa
 • autokorjaamoissa, autosuojissa ja teknisissä huoltotiloissa
 • kattilahuoneissa ja nestemäisen tai kiinteän polttoaineen varastoissa
 • majoitus- ja työpaikkatilojen käytävissä


Sisäkäytössä Nordtreatin palonsuoja-aineilla teollisesti tai työmaalla ohjeiden mukaan käsitellyt paneelit säilyttävät palosuojaustehonsa koko elinkaaren ajan, jollei puun pinta rikkoudu mekaanisesti. Tällöin vaurioitunut kohta on palosuojattava samalla aineella kuin alkuperäinen palosuojaus on tehty.

Nordtreat palosuojaus Opinmaen koulu

Opinmäen koulu, Espoo


Myrkyttömän palonsuoja-aineen käyttö lisää sisäverhousten turvallisuutta myös päästöjen osalta. Nordtreatin palonsuoja-aineet ovat vähäpäästöisiä, sillä ne on testattu ja todettu M1-päästöluokan täyttäviksi.

Nordtreatin kuultavilla palonsuoja-aineilla teollisesti käsiteltyjä ja CE-merkittyjä sisäverhouslautoja tuottavat monet valmistajat. Autamme suunnittelijoita ja rakentajia löytämään sopivat Nordtreat-palonsuoja-aineilla käsiteltyjen sisäverhoustuotteiden toimittajat.

OTA YHTEYTTÄ!

 

PALOSUOJATUT CLT-ELEMENTIT


CLT eli Cross Laminated Timber on massiivinen puurakenne, joka koostuu nimensä mukaan ristiinliimatuista puulamelleista. CLT:stä valmistettujen tila- ja tasoelementtien näkyviin jäävien pintojen palosuojaus voidaan tehdä paloluokan B-s1, d0 vaatimusten mukaisesti Nordtreatin myrkyttömillä palonsuoja-aineilla. Tällaisia rakenteita ovat tyypillisesti mm. sisäseinät ja -katot, porraskäytävät, hissikuilut, ripustettavat parvekkeet sekä sisäänkäyntien katokset.

Nordtreat palosuojaus KOAS Seminaarinmäki

KOAS Seminaarinmäki, kuva Joonas Ahtikallio


CLT-levyjä ja -elementtejä ei ole toistaiseksi mahdollista valmistaa CE-merkittyinä, koska CLT-levyjä koskevaa tuotestandardia ei ole vielä harmonisoitu EU:ssa. Tämän vuoksi myöskään CLT-levyjen pintojen teollista palosuojausta ei voi vielä tehdä CE-sertifioidusti. Tuotestandardin harmonisointiprosessi on käynnissä. Toistaiseksi CLT-valmistajat voivat saada tuotteilleen yrityskohtaisen teknisen hyväksynnän European Organisation for Technical Assessmentin (EOTA) kautta.
 

LATAA OPAS!

Tutustu CLT-elementtien käyttöön ja pintojen ympäristöystävälliseen palosuojaukseen.

LATAA TÄÄLTÄ →

Tarvittava Euroluokituksen mukainen palosuoja saadaan toimimalla palonsuoja-aineen valmistajan testauttamien ja hyväksyttämien ohjeiden ja levitysmäärien mukaisesti. Tuotteiden palosuojaukselle on kuitenkin hankittava kohdekohtaisesti hyväksyntä valvovalta viranomaiselta.

Kun euroopanlaajuinen tuotestandardi on olemassa, edellytykset CLT-tuotteiden teolliselle palosuojaukselle paranevat olennaisesti. Nordtreat auttaa puutuote- ja pintakäsittely-yrityksiä sopivien käsittelylaitteiden valinnassa sekä palosuojauskäsittelyn testauttamisessa ja CE-merkinnän saamisessa, kun se on mahdollista.

Nordtreat opastaa valmistajia vaatimusten mukaisen palosuojauksen toteuttamisessa. Autamme myös suunnittelijoita ja rakentajia löytämään sopivat Nordtreat-palonsuoja-aineilla käsiteltyjen CLT-tuotteiden toimittajat.

OTA YHTEYTTÄ!


MUUT PALOSUOJATUT PUURAKENTAMISEN TUOTTEET


Monet muutkin puutuotteet voidaan palosuojata Nordtreatin palonsuoja-aineilla paloluokan B-s1, d0 vaatimusten mukaisesti. Tällaisia tuotteita ovat mm.

 • Hirsiseinät
 • LVL (Laminated Veneer Lumber) eli viilupuu
 • Glulam (Glue laminated timber) eli liimapuu
 • Monet muut insinööripuutuotteet
 • Lattia- ja porrastuotteet
 • Akustiset sisustuslevyt


Nordtreat opastaa valmistajia vaatimusten mukaisen palosuojauksen toteuttamisessa. Autamme myös suunnittelijoita ja rakentajia löytämään sopivat Nordtreat-palonsuoja-aineilla käsiteltyjen tuotteiden toimittajat.

OTA YHTEYTTÄ!

 

LUE LISÄÄ AIHEESTA

14.4.2020
Osaaminen ja yhteistyö kasvattavat julkisten hirsirakennusten kysyntää
24.3.2020
Väriasiantuntijan vinkit palosuojattavan puun sävyjen valintaan
2.12.2019
Puupintojen palosuojauspalvelu varmistaa työmaalla tehtävän käsittelyn laadun