Etsimme kasvuhakuista aluemyyntipäällikköä Suomen markkinalle – lue lisää ja hae!

Teollinen palosuojaus

10 1 2018 | Kestävyys | Paloturvavaatimukset

Teollinen vai rakennustyömaalla tapahtuva puun palosuojauskäsittely

Monissa rakennuskohteissa puutuotteiden käyttäminen edellyttää tehokasta palosuojauskäsittelyä. Määräysten mukainen suojaus voidaan saavuttaa käyttämällä teollisesti palosuojattuja ja CE-merkittyjä puutuotteita tai, jos käyttövalmis tuote ei ole vaihtoehto, käsittelemällä puupaneelit ja -elementit paikan päällä rakentamisen aikana.

Puutuotteiden teollinen palosuojaus tarjoaa merkittäviä etuja paikan päällä tapahtuvaan käsittelyyn verrattuna. Johtavat paneelien ja puuelementtien valmistajat tarjoavat valmiita, sertifioidusti palosuojattuja tuotteita, jotka yksinkertaistavat rakennusprosessia ja varmistavat optimaalisen palosuojauksen.

 

fazer3

Fazerin vierailukeskus Vantaalla – Nordtreat palosuojatut sisäkattorakenteet.

 

Paikan päällä tapahtuva palosuojakäsittely on yleensä tarpeen vain silloin, kun puurakenteet on jo asennettu ilman vaadittua palosuojausta. Näin toimittaessa kannattaa valita palonsuoja-aine, jonka valmistaja tarjoaa tarvittavan dokumentoinnin lisäksi käyttöön liittyvän tuen. Tämä nopeuttaa käsittelyprosessia ja varmistaa ihanteellisen lopputuloksen.


TEOLLINEN PALOSUOJAUS MERKITSEE VARMUUTTA JA KUSTANNUSTEHOKKUUTTA

Menestyvä rakentaja hakee optimaalista tasapainoa rakentamisen laadun ja kustannusten välillä. Valmiiden puutuotteiden käyttö yksinkertaistaa rakennusprosessia, mikä puolestaan säästää aikaa ja rahaa.

Esivalmistettujen palonsuoja-aineella käsiteltyjen puutuotteiden valitseminen varmistaa palosuojauksen laadun: käsittely on tehty valvotuissa olosuhteissa CE-sertifioidun prosessin mukaisesti. Teolliset palosuojauskäsittelyt ovat vakaita, niiden vaikutus kestää kauemmin ja ne ovat yleensä kustannustehokkaampia kuin paikan päällä tehtävät käsittelyt. Kun teollinen käsittely tehdään oikealla palonsuoja-aineella, rakennustyömaalla ei tarvitse enää tehdä lisäkäsittelyjä.

CE-SERTIFIOITUJEN PALOSUOJATTUJEN PUUTUOTTEIDEN HANKINTA

 

CE-merkintä on rakennustuotteille pakollinen, ja palosuojauksen osalta se on saatavilla vain teollisesti esivalmistetuille puutuotteille. CE-merkityt käyttövalmiit tuotteet säästävät aikaa ja resursseja myös hyväksymisprosessissa, koska standardoidut tuotteet tyypillisesti hyväksytään käyttöön ilman lisätestausta tai -tutkimusta.

Ne puutuotteiden valmistajat, jotka jo tuottavat CE-merkittyjä rakennustuotteita, voivat laajentaa CE-merkintäoikeutensa kattamaan Nordtreatin tuotteilla saavutettavan paloluokituksen B-s1, d0 vaatimukset edellyttäen, että käsittelyprosessi läpäisee tarkastuksen Nordtreatin sertifikaattien mukaisesti.

 
eskolantie1

 Eskolantien asunto-osakeyhtiö Seinäjoella – Nordtreat palosuojatut CTL-elementit.


Kaikki Nordtreatin sertifioidut palosuojattuja puutuotteita valmistavat kumppanit käsittelevät tuotteensa standardoidun prosessin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että palosuojattujen tuotteiden laatu on erittäin vakaa ja ennustettavissa, mikä takaa erinomaisen laadun ja palosuojauksen kestävyyden.

Tehdasympäristössä palosuojauskäsittelyn laatu pysyy optimaalisena. Näin sekä käytettävien palonsuoja-aineiden että puuraaka-aineen tarve voidaan optimoida ja jätteen määrä minimoida, mikä vähentää tuotantokustannuksia. Lisäksi vesipohjaiset Nordtreat palonsuoja-aineet ovat turvallisia – mikä merkitsee tuottajille lisäetuja.

RAKENNUSTYÖMAALLA TAPAHTUVA PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUS

Paikan päällä tapahtuvaa palosuojakäsittelyä suositellaan vain, kun teollisesti palosuojattujen puutuotteiden käyttö ei ole mahdollista. Tyypillisesti näin käy, kun puurakenne on jo paikallaan ja palosuojauksen tarve havaitaan myöhemmässä vaiheessa. Palonsuoja-aineella viimeistely paikan päällä on myös välttämätöntä silloin, kun valmiiksi käsiteltyjä puutuotteita katkaistaan tai muutetaan sen jälkeen, kun sertifioitu valmistaja on ne toimittanut.

Kun työmaalla tapahtuva käsittely on paras vaihtoehto paloluokituksen B-s1, d0 paloturvallisuusmääräysten täyttämiseksi, on huomioon otettava useita näkökohtia. Valitun palonsuoja-aineen tulisi sopia kaikille puulajeille, jotka vaativat käsittelyä rakennustyömaalla. Myös sopivin käsittelytapa, käsittelyolosuhteet, käsittelyyn tarvittava aika sekä tarvittava dokumentaatio kannattaa kartoittaa ennen palonsuoja-aineen valintaa.

TYÖMAALLA TEHTÄVÄN PALOSUOJAKÄSITTELYN EDELLYTYKSET JA OHJEET

Sopiiko palonsuoja-aine tuotteissa käytetyille puulajeille? Esimerkiksi Nortdtreatin palonsuoja-aineita voidaan käyttää kuusesta, lehtikuusesta ja setristä valmistettujen tuotteiden palosuojaukseen. Myrkyttömiä palonsuoja-aineita voidaan levittää ruiskuttamalla tai pensselillä.

 

18497

 Villa Riihi Seinäjoella – Nordtreat palosuojatut sisäverhouspaneelit.

 

Paikan päällä tapahtuvan käsittelyn yhteydessä tarvitaan kattava palosuojausohje. Siinä määritellään käsittelyolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, puumateriaalin kosteus jne.) sekä käsittelymenetelmä, käsittelyjen määrä ja kuivumisajat sekä asennusohjeet.

Tarvittaessa Nordtreatin tekninen tuki tarjoaa rakennusalan yrityksille ja suunnittelijoille asiantuntevaa opastusta ja tuottaa tarvittavat asiakirjat.

Käsittelyyn tarvittava aika ja kustannukset riippuvat kyseessä olevasta puutuotteesta sekä muista tekijöistä. Nordtreatillä on laaja kokemus paikan päällä tapahtuvista palosuojakäsittelyistä. Autamme mielellämme rakentajia ja suunnittelijoita arvioimaan käsittelyssä vaaditut resurssit sekä löytämään kokeneet palosuojakäsittelypalveluiden tarjoajat.

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.