Etsimme kasvuhakuista aluemyyntipäällikköä Suomen markkinalle – lue lisää ja hae!

Vastuulli­suutemme sanoina ja tekoina


Olemme mukana tulevaisuuden ekologisessa rakentamisessa - biopohjaiset talosuoja-aineemme tukevat edistyksellistä elinkaariajattelua.

Nordtreatin toiminnan ytimessä on tuottaa biopohjaisia palosuoja-aineita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet niiden koko elinkaaren ajan. Patentoitu, biopohjainen NORFLAM® palosuojateknologia tukee ekologisen rakentamisen kasvua ja vastaa rakennusteollisuuden tarpeisiin uusimpien paloturvallisuusmääräysten vaatimukset täyttävistä palosuoja-aineista.

Tuotekehityksessä hyödynnämme biopohjaisia kemikaaleja innovatiivisesti. Käyttämistämme raaka-aineista 40 % on biopohjaisia ja kokonaisuudessa yli 95 % käyttämistämme kemikaaleista koostuu ei- fossiilisista raaka-aineista. Nordtreat-tuotteilla on M1-päästöluokka ja ne ovat LEED v4 -yhteensopivia.

Tavoitteenamme on alentaa uusissa puurakennuksissa käytettävien palosuoja-aineiden VOC-päästöt nollaan vuoteen 2025 mennessä. Vastuullisten, paloturvallisten puutuotteiden käyttö rakennuksessa parantaa huomattavasti uusien rakennusten terveyttä ja turvallisuutta.

Kuva rakennuksesta

1. Biopohjaiset tuotteet – mitä se tarkoittaa?

Nordtreatin tutkijoita laboratorio-olosuhteissa

Nordtreatille on kunnia-asia olla mukana uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä. Haluamme laittaa entistä enemmän panoksia biopohjaisten tuotteiden kehitykseen.

Biopohjaisena tuotteena voidaan pitää mitä tahansa uusiutuvasta, eloperäisestä raaka-aineesta valmistettua tuotetta. Raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi metsäteollisuuden sivutuotteita.

NT Decon raaka-aineista 40 % on biopohjaisia. Nordtreatin tuotteissa uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä pyritään korvaamaan vastuullisimmilla, kasvipohjaisilla ratkaisuilla.

2. Vastuullisuus­raportoinnin mittarit Nordtreatilla

NT-Vastuullisuusraportointi-CLT-katto
Haluamme viestiä läpinäkyvästi yrityksemme suorituskyvystä ja kestävän kehityksen eduksi tehtävistä toimenpiteistä. Luotettavat vastuullisuusraportoinnin mittarit antavat asiakkaillemme ja muille sidosryhmille selkeän ja ajantasaisen kuvan Nordtreatin vastuullisesta liiketoiminnasta.

3. Ympäristö­luokitus­järjestelmät ja -merkit

M1 päästöluokka - logo

M1-päästöluokitus (Ranskassa A+ ja Saksassa AGBB)

M1-päästöluokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOC), formaldehydin ja ammoniakin päästöille, lisäksi luokituksessa arvioidaan tuotteen hajun hyväksyttävyys.

Nordtreatin NT Deco ja NORFLAM palosuojausjärjestelmä kuuluvat M1-päästöluokituksen piiriin.

Lue lisää M1-luokituksesta Rakennustiedon sivuilta:

LEED-logo

Yhdysvaltalainen LEED on maailman käytetyin ympäristöluokitusjärjestelmä

Se arvioi rakennusten terveellisyyttä, tehokkuutta, ekologisuutta ja kustannustehokkuutta. Järjestelmän vahvuutena on yhtenäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko maailmassa. NT Deco kuuluu LEED v4 -luokkaan, mikä tarkoittaa vähäpäästöistä tuotetta. LEED v4 on uuden sukupolven standardi vihreämpien rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja suorituskykyyn.

Lue lisää englanniksi sertifikaatin tarkastavan ja myöntävän U.S. Green Building Councilin sivuilta:


4. Code of Conduct

Nordtreatin maine vastuullisena yrityksenä perustuu toimitamme periaatteisiin, ja ne koskevat työntekijöitä, osakkeenomistajia, asiakkaita, tavarantoimittajia, viranomaisia ja muita sidosryhmiä, jotka asuvat ja työskentelevät Nordtreatin tuotteilla palosuojatuissa ympäristöissä ympäri maailmaa.

Työssämme edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Sitoudumme myös YK:n Global Compactin periaatteisiin, YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, Kansainvälisen työjärjestön perussopimuksiin sekä OECD:n ohjeisiin monikansallisille yrityksille.

Lue koko Code of Conduct -ohjeistus:

CODE OF CONDUCT →

Katso mihin ihmisoikeuksiin liittyviin julistuksiin ja ohjeistuksiin Nordtreat on sitoutunut

Lue lisää järjestöjen sivuilta:

  • Global Compact: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
  • UN Universal Declaration of Human Rights
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
  • OECD:n toimintaohjeen monikansallisille yrityksille

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN AIHEISIIN

25.1.2024
Uusi EUROOPAN Komission asetus kiristää puupaneeleiden, verhouksien JA RIMARAKENTEIDEN paloluokituksen vaatimuksia
8.9.2023
CLT:n palosuojaus paloluokan B-s1, d0 vaatimusten mukaisesti
1.3.2023
Miksi valita ympäristöystävällinen palonsuoja-aine puumateriaaleille