Etsimme kasvuhakuista aluemyyntipäällikköä Suomen markkinalle – lue lisää ja hae!

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET


KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PUUN PALOSUOJAUKSESTA


Täältä löydät tietoa puutuotteiden palosuojauksesta. Vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin puurakennustuotteiden palosuojausvaatimuksista, NT DECO -palonsuoja-aineesta ja sen käytöstä.

Nordtreat FAQ

KATSO KYSYMYKSET JA VASTAUKSET AIHEEN MUKAAN:

1. Palosuojausvaatimukset ja sertifiointi

Mitä paloluokka B-s1, d0 tarkoittaa?

Palosuojauksen Eurostandardin mukainen luokka B-s1, d0 tarkoittaa, että käsitellyt puutuotteet myötävaikuttavat tulen leviämiseen hyvin rajoitetusti, niiden savuntuotanto on hyvin vähäistä eikä palavia pisaroita esiinny. Rakennusmateriaalien eri luokat ovat A1, A2, B, C, D, E ja F. Savuntuotanto ja liekehtivien pisaroiden muodostuminen ilmaistaan ​​luokilla s1, s2 ja s3 ja liekehtivien pisaroiden muodostuminen luokilla d0, d1 ja d2.

LUE LISÄÄ →

Mikä on M1-sertifikaatti?

M1 viittaa Rakennustietosäätiö RTS:n kehittämään rakennusmateriaalien päästöluokitusjärjestelmään. Rakennustuotteet on jaettu luokkiin M1-M3, joista paras M1 tarkoittaa vähäisiä päästöjä. Nordtreatin NT DECO täyttää luokan M1 päästöstandardit sekä myös seuraavat sisäilman laatustandardit: Indoor Air Comfort®, CDPH, A +, AgBB, BREEAM ja LEED v4.

LUE LISÄÄ →

Mitä puulajeja Nordtreatin sertifioinnit kattavat?

Akkreditoitujen laboratorioiden ja testauslaitosten antamien todistusten perusteella Nordtreatin NT DECO -palosuoja-ainetta voidaan käyttää kuusesta, lehtikuusesta ja setristä valmistettujen tuotteiden palosuojaukseen (paneelit/lautaverhous). Lisäksi sertifioinnit kattavat männystä valmistetut hirsirakenteet sekä kuusesta valmistetut CLT-rakenteet.

2. NT DECO -palosuojauksen ominaisuudet ja edut

Mitkä ovat Nordtreatin NT DECO -palosuoja-aineen tärkeimmät edut?

NT DECO on ympäristöystävällinen, haitallisia aineita sisältämätön, vesipohjainen yhden tuotteen palosuojausratkaisu puutuoteteollisuuden tarpeisiin. Tuote sopii käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa ja se on saatavana tuhansissa kuultavissa värisävyissä. NT DECO on turvallinen ja se on helppo käsitellä ja levittää. Käsittely mahdollistaa puutuotteiden käytön monissa kohteissa, joissa rakennusmääräykset edellyttävät sertifioitua B-s1, do -paloluokan täyttävää palosuojausta. NT DECO on M1-luokiteltu tuote sisätiloihin.

Miten NT DECO eroaa muista palosuojausratkaisuista?

Nordtreatin NT DECO on vesipohjainen, ekologinen ja ympäristöystävällinen palosuojakuullote, joka ei sisällä halogeenisia komponentteja kuten booria, ammoniakkia ja fosforia. Se on ihanteellinen tuote kestävän kehityksen mukaiseen puurakentamiseen.

Kuinka kestävä NT DECO on ulkokäytössä?

NT DECO on palosuojakuullote, joka on suunniteltu toimimaan ulkokäytössä, esimerkiksi ulkoverhouksien palosuojauksessa. Nordtreatin ohjeiden mukaisesti tehdyssä käsittelyssä puun pinta säilyttää palosuojausominaisuutensa ja kestää sään vaikutukset vähintään 5 (viisi) vuotta. NT DECO:n soveltuvuus ulkokäyttöön on vahvistettu useissa testeissä ja todistettu standardin EN 16755 “Paloteknisten ominaisuuksien kestävyys” luokan EXT mukaisiksi.

LUE LISÄÄ →

Tarjoaako NT DECO puulle biologista suojaa esimerkiksi UV-säteilyä, sieniä ja homeita tai hyönteisiä vastaan?

Nordtreatin NT DECO suojaa puupintoja UV-säteilyltä ja auringonvalon vaikutuksilta. NT DECO sisältää puunsuoja-aineita / biosideja.

Voiko NT DECO:lla käsitelty pinta hilseillä, kuoriutua tai irrota?

Ei, NT DECO tunkeutuu puun pintaan eikä muodosta perinteistä pintakerrosta puun pinnalle kuten perinteiset maalit. Siksi käsitellyn pinnan kuoriutuminen tai hilseily ei ole mahdollista.

Voiko NT DECO -käsiteltyjä puutuotteita kierrättää?

Pienet määrät voidaan käsitellä tavallisen puujätteen mukana. Suuremmat määrät tulee käsitellä paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.

Missä ja miten NT DECO -palosuoja-aine tuotetaan?


NT DECO valmistetaan Nordtreatin omassa tehtaassa Vantaalla. Tuotanto perustuu uusimpien kemian teknologioiden hyödyntämiseen.

3. NT DECO -palosuoja-aineen käyttökohteet

Sopiiko NT DECO puulattioiden tai -portaiden palosuojaukseen?

Ei, NT DECO on suunniteltu vain puupinnoille, jotka eivät ole alttiita jatkuvalle mekaaniselle kulumiselle (kuten lattiat tai terassit). Tuotteen paloluokan B-s1, d0 mukainen palotekninen käyttäytyminen kattaa pinnat, jotka eivät ole alttiita jatkuvalle mekaaniselle kulumiselle (kuten seinä ja kattorakenteet sisällä ja ulkona).

Voiko NT DECO -käsittelyn tehdä puumateriaalille, joka asennetaan ulos pystysuoraan asentoon?

Kyllä, mutta on varmistettava, että NT DECO:n teknisen tuoteselosteen ohjeita noudatetaan. Joissakin tapauksissa tarvitaan väliaikaista sääsuojaa.

Soveltuuko NT DECO puusepäntuotteiden, kuten ovien ja ikkunanpuitteiden palosuojaukseen?

Ei varsinaisesti, NT DECO on suunniteltu suuriin pintarakenteisiin käytettäville puutuotteille, kuten paneeleille, lautarakenteille ja massiivipuutuotteille (CLT, liimapuu ja hirret).

4. NT DECO -palosuoja-aineen käyttö

Mikä on paras tapa palosuojata puupinnat NT DECO:lla?

NT DECO soveltuu sekä teolliseen (harjakone, tyhjiöruiskutus, Airmix-ruiskutus) että manuaaliseen (harjalla, ruiskulla) käsittelyyn. Käsittele puupinnat aina NT DECO:n teknisen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti.

Voiko puupinnan pohjamaalata ennen NT DECO:n levittämistä?

Ei, NT DECO on suunniteltu tunkeutumaan puun pintaan. Tuotteen levittäminen pohjamaalin päälle estäisi sen imeytymistä ja vaikuttaisi heikentävästi tuotteen käyttäytymiseen palotilanteessa.

Kuinka paljon NT DECO:a on käytettävä paloluokan B-s1, d0 saavuttamiseksi?

EN 13501 -standardin mukaisen B-s1, d0-paloluokan saavuttamiseksi kuusi-, lehtikuusi- ja setripinnat on käsiteltävä 350 g/m² kaikilta mahdollisilta/näkyviltä pinnoilta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Massiivipuupinnat on käsiteltävä 350 g/m2 näkyviltä osin.

Mikä on NT DECO:n suositeltu kuivumisaika?

Levityskertojen välillä kuivumisajan tulisi olla 2 tuntia normaaleissa olosuhteissa tai noin 6-10 minuuttia 55-65 °C kuivausolosuhteissa puun tyypistä, ilman lämpötilasta, kosteustasosta jne. riippuen. Liiallinen (> 10 tuntia) kuivaus kerrosten välillä saattaa johtaa kerrosten huonoon imeytymiseen. NT DECO on kosketuskuiva 48 tunnin kuluttua +20 °C: ssa ja keskimääräisen ilmankosteuden ollessa <65%. Lopullinen pinta on käyttövalmis 7-10 päivän kuluttua +20 °C:n lämpötilassa ja <65% keskimääräisessä kosteudessa.

Voiko NT DECO -palosuoja-aineen päälle levittää muita pintakäsittelyaineita?

Ei voi. NT DECO:a ei ole suunniteltu peitettäväksi lakalla tai muilla kalvon muodostavilla pinnoitteilla asennuksen yhteydessä tai myöhemmin. Tällainen jälkikäsittely vaikuttaisi heikentävästi puupinnan palotekniseen luokitukseen.

Miten palosuojaus NT DECO:lla voidaan tehdä, jos asennus on jo suoritettu?

Julkisivuissa NT DECO tulee levittää puutuotteen kaikille neljälle sivulle, jotta palosuojaus täyttää vaaditut palotekniset ominaisuudet. CLT ja muut massiivipuurakenteet voidaan käsitellä paikan päällä myös asennuksen jälkeen näkyviltä osin.

Mistä materiaalista valmistettuja ruuveja ja nauloja NT DECO -käsitellyn puupinnan asennuksessa tulee käyttää?

NT DECO -palosuojattujen puutuotteiden asennuksessa on käytettävä aina ruostumattomasta teräksestä valmistettuja laadukkaita nauloja tai ruuveja.

Mistä NT DECO -palosuoja-ainetta voi ostaa?

Nordtreatin NT DECO on tekninen ammattikäyttöön tarkoitettu maalituote. Sitä ei myydä markkinoilla yksityiseen käyttöön. Jos olet ammattimainen puutuotteiden valmistaja, jalostaja, maalaus-tai rakennusyritys, ota yhteyttä suoraan Nordtreatiin.

OTA YHTEYTTÄ NORDTREATIIN →

Missä NT DECO:a voi varastoida?

NT DECO säilytetään normaaleissa varasto-olosuhteissa, joissa lämpötila on 4-30 °C ja jossa tuote pidetään poissa suorasta auringonvalosta.

5. NT DECO -palosuojakäsiteltyjen puupintojen huolto

Mikä on NT DECO:lla palosuojattujen puupintojen huoltoväli?

Ulko-olosuhteissa (esim. kun julkisivuverhous on täysin alttiina sään vaikutuksille) NT DECO:lla palosuojatut pinnat säilyttävät paloluokituksensa vähintään viisi (5) vuotta. Viiden (5) vuoden kuluttua käsiteltyjen pintojen huoltokäsittelytarve on tarkastettava ammattilaisen toimesta.

Mikä on huoltokäsittelyssä tarvittava määrä NT DECO:a?

Vaurioituneet pinnat on huollettava käsittelemällä ne 175-350 g/m2 NT DECO:a riippuen pinnan laadusta.

Miksi NT DECO:lle luvataan sertifioitu palosuojaus ulkokäytössä vain viiden vuoden ajaksi?

NT DECO:n palosuojauskäsittelyn suorituskyky on testattu laajoissa säänkestotesteissä eri standardien, kuten EN 927 ja EN 16755, mukaisesti. Palosuoja-aineen suorituskyvyn kestävyys ei riipu ainoastaan ​​NT DECO:n aktiivisten aineosien pysyvyydestä. vaan myös koko käsittelyjärjestelmän kestävyydestä. Ulkona sääolosuhteet ovat vaikeita pintakäsitellyille puutuotteille, ja ne tarvitsevat huoltoa. Nordtreat päätyi 5 vuoden huoltoväliin varmistaakseen, että käsiteltyjen pintojen palosuojaus säilyttää suorituskykynsä pitkään.

6. Palosuojattujen puutuotteiden hankinta

Mistä NT DECO:lla palosuojattuja puutuotteita voi ostaa (paneelit, CLT, hirret y.m. puutuotteet)?

Ota yhteyttä – Nordtreatilta saat tiedon paikallisista kumppaniyrityksistä, jotka käyttävät Nordtreatin NT DECO -palosuoja-ainetta korkealaatuisten puutuotteiden sertifioituun palosuojaukseen.

OTA YHTEYTTÄ NORDTREATIIN →

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.