OFTE STILTE SPØRSMÅL


SPØRSMÅL OG SVAR OM BRANNBESKYTTELSE AV TRE


Her finner du informasjon om brannvern av treprodukter. Vi svarer på ofte stilte spørsmål om brannvernkrav for trebyggprodukter, NT DECO brannhemmende og hvordan de kan brukes.

Nordtreat FAQ

FINN SPØRSMÅL OG SVAR PÅ TEMAKATEGORIER:

1. Brannvernkrav og sertifisering

Hva betyr B-s1, d0?

Reaksjon på brannklassifisering (Euroklasse) B-s1, d0 betyr at de behandlede treproduktene bidrar til brannen i svært begrenset grad, deres røykproduksjon er svært begrenset og det forekommer ingen flammedråper. De forskjellige klassene for byggematerialer er A1, A2, B, C, D, E og F. Røykproduksjon og dannelse av flammende dråper uttrykkes med de ekstra røykproduksjonsklassene s1, s2 og s3, og dannelse av flammende dråpeklasser d0 , d1 og d2

LES MER →

Hva er et M1-sertifikat?

M1 refererer til et utslippsklassifiseringssystem for bygningsmaterialer utviklet av Building Information Foundation RTS i Finland. Byggevarene er delt inn i klasse M1-M3, hvorav M1 er best, noe som indikerer lave utslipp. Nordtreats NT DECO oppfyller utslippsstandarder i klasse M1, samt følgende innendørs-luftkvalitetsstandarder: Indoor Air Comfort®, CDPH, A+, AgBB, BREEAM og LEED v4.

LES MER →

Hvilke tresorter dekker Nordtreats sertifikater?

I henhold til sertifikatene fra akkrediterte laboratorier og testinstitutter, kan Nordtreats NT DECO brannhemmende middel brukes på gran, lerk og vestlig, rødt sedertre.

2. Funksjoner og fordeler med NT DECO-brannhemmende middel

Hva er de viktigste fordelene med Nordtreat NT DECO?

Nordtreats NT DECO er den eneste miljøvennlige, ikke-skadelige, vannbaserte brannhemmende behandlingen med en enkomponent løsning for treindustrien som kan brukes til innvendige og utvendige forhold, og som er tilgjengelig i tusenvis av halvgjennomsiktige farger. NT DECO er trygg, og enkel å håndtere og påføre. Det muliggjør bruk av mange treprodukter i brannkritiske miljøer, med dokumentert reaksjon på brannytelse.

Hva er forskjellen mellom NT DECO og andre brannhemmende systemer?

Nordtreats NT DECO er et vannbåren, økologisk og ufarlig brannhemmende middel, fritt for halogene komponenter. Det er et ideelt produkt for bærekraftig trekonstruksjon.

Hvor holdbar er NT DECO ved utendørsbruk?

Nordtreats NT DECO er en gjennomsiktig trebeis som er designet for å fungere ved utendørsbruk for eksempelvis den brannhemmende behandlingen av kledning. I dette miljøet holder den NT DECO-behandlede overflaten, når den behandles i henhold til Nordtreat-retningslinjene, dens brannhemmende egenskaper og tåler direkte forvitring i minst 5 (fem) år. NT DECOs egnethet for utvendig bruk er bekreftet i flere tester og bevist av standarden EN 16755 «Holdbarhet av reaksjon på brannytelse» med klasse EXT.

LES MER →

Tilbyr NT DECO noen biologisk beskyttelse av treet? Mot UV, sopp/mugg, insekter?

Nordtreats NT DECO beskytter treoverflater mot UV og sollys.

Har NT DECO en tendens til å flasse eller pelle av?

Nei, Nordtreats NT DECO er mikroinntrengende på treflaten og danner ikke et tradisjonelt overflatelag på tresubstratet. Den har derfor ingen mulighet til å flasse eller pelle av.

Kan jeg resirkulere NT DECO-behandlede treprodukter?

Små mengder kan behandles i vanlig treavfall. Større mengder bør behandles i henhold til lokale avfallsregler.

Hvor og hvordan produseres NT DECO?


NT DECO produseres ved Nordtreats egen fabrikk i Porvoo Finland. Produksjonen er basert på den nyeste kjemien og teknologien.

3. Sluttbruk av NT DECO-brannhemmende middel

Kan jeg bruke NT DECO på gulv eller trappetrinn?

Nei, Nordtreats NT DECO er kun designet for vertikale treflater som ikke er utsatt for slitasje og bruk (for eksempel gulv eller dekker). Klassifiseringen av reaksjonen på brannytelsen til B-s1, d0 er kun gitt for produkter for vertikal bruk.

Kan jeg foreta NT DECO-behandling på tremateriale som står loddrett utendørs?

Ja, men det må sikres at instruksjonene til Nordtreats NT DECO tekniske datablad følges. I noen tilfeller er det behov for midlertidig værbeskyttelse.

Kan jeg bruke NT DECO til snekkerprodukter som dører og vinduer?

Nei, Nordtreats NT DECO er designet for ikke-dimensjonale tømmerprodukter som fasadepaneler og tømmerprodukter som CLT og limtre.

4. Påføring av NT DECO-brannhemmende middel

Hva er den beste bruksmetoden for NT DECO?

Nordtreats NT DECO er egnet for både industriell (børste-maskin, vakuum-spray, flow-coater, luftmiks-spray) eller manuell (med pensel, spray) behandling. Behandle treflatene alltid i henhold til instruksjonene i NT DECOs tekniske datablad.

Kan jeg bruke en primer før jeg maler treverket med NT DECO?

Nei, Nordtreats NT DECO er designet for å trenge inn i treoverflaten. Påføring av NT DECO på en primer vil føre til dårlig vedheft og vil påvirke reaksjonen på brannytelsen.

Hvor mye NT DECO må jeg bruke for å oppnå brannklasse B-s1, d0?

For å oppnå reaksjon på brannklasse av B-s1, d0 i henhold til EN 13501, må de godkjente treslagene gran, lerk og rødt sedertre behandles med 350 g/m² på alle tilgjengelige/synlige flater, i henhold til produsentens veiledning.

Hva er anbefalt tørketid for NT DECO?

Den mellomliggende tørketiden mellom lagene bør være 2 timer under omgivelsesforhold eller ca. 6–10 minutter ved tørkeforhold på 55–65 °C, avhengig av treslag, lufttemperatur, fuktighetsnivå osv. Overdreven tørking (> 10 timer) mellom strøk kan føre til dårlig impregnering av tilstøtende strøk. NT DECO er berøringstørr etter 48 timer ved +20 °C og gjennomsnittlig luftfuktighet på < 65 %. Den endelige overflaten er klar til bruk etter 7–10 dager ved +20 °C og en gjennomsnittlig luftfuktighet på < 65 %.

Kan jeg bruke et annet produkt på NT DECOs brannhemmende system?

NT DECO er ikke designet for å bli belagt med lakkering eller påfølgende prosessering med filmdannende belegg, og slik etterbehandling vil påvirke reaksjonen mot brannklassifisering.

Hvordan kan jeg utføre NT DECO-behandlingen når installasjonen allerede er ferdig?

Nordtreats NT DECO-behandling for fasader skal brukes på alle fire sider av produktet for å oppfylle den etterspurte reaksjonen på brannstandarden, slik at det ikke er mulig etter installasjonen. CLT kan behandles på stedet etter installasjon.

Hvilke material skruer og nagler skal jeg bruke med NT DECO-behandlet tre?

Bruk alltid oksiderbare nagler eller skruer i rustfritt stål.

Hvor kan jeg kjøpe NT DECO?

Nordtreats NT DECO er et teknisk lakkprodukt for profesjonell bruk. Det selges ikke i markeder for privat bruk. Hvis du er et profesjonelt trebehandlingsfirma eller en maler eller et byggefirma, kontakt Nordtreat direkte.

KONTAKT NORDTREAT →

Hvor kan jeg lagre NT DECO?

Nordtreats NT DECO lagres i normal lagring hvor temperaturen er 4–30 °C og der produktet holdes borte fra direkte sollys.

5. Vedlikehold av NT DECO-behandlede treflater

Hva er vedlikeholdsperioden i NT DECO brannhemmende system?

Overflater under ytre forhold behandlet med Nordtreats NT DECO, slik som fasadekledning, vil opprettholde reaksjonen mot brannklassifisering i minst fem (5) år når den er fullstendig utsatt for forvitring. Etter fem (5) år bør behandlede overflater inspiseres for vedlikeholdsbehov.

Hva er vedlikeholdsvolumene til NT DECO?

Berørte overflater skal vedlikeholdsbehandles ved å påføre 175-350 g/m2 NT DECO, avhengig av overflatekvaliteten.

Hvorfor har NT DECO bare et fem-års sertifikat for utvendig bruk?

Ytelsen til den brannhemmende behandlingen med NT DECO er testet i omfattende forvitringstester i henhold til de forskjellige standardene som EN 927 og EN 16755. Holdbarheten til ytelsen til det brannhemmende middelet er ikke bare underlagt persistensen av de aktive brannhemmende midlene NT DECO, men også for holdbarheten til hele malingssystemet. Vær og vind sliter kraftig på alle treprodukter, og disse trenger vedlikehold. Nordtreat bestemte seg for vedlikeholdsperioden på fem år for å sikre at de behandlede overflatene holder seg beskyttet og gir god ytelse i lang tid.

6. Innkjøp av brannbeskyttede treprodukter

Hvor kan jeg kjøpe treprodukter (kledninger, tømmer, CLT-materialer) behandlet med NT DECO?

Kontakt Nordtreat. De gir deg en liste over lokale samarbeidspartnere som bruker Nordtreats NT DECO for å tilby brannhemmende treprodukter av høy kvalitet.

KONTAKT NORDTREAT →

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter. Vårt nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.