BYGNINGSUTVIKLERE

BRANNBESKYTTEDE BYGGEPRODUKTER AV TRE

Holdbar, miljøvennlig og kostnadseffektiv brannbeskyttelse av treprodukter bør være påkrevd i bygninger med synlige treoverflater. Sertifisert brannbeskyttelse er en del av sikker og bærekraftig bygging.

 

 

I mange bygninger er det påkrevd med brannbeskyttelse av trefasader, innvendige overflater av tre og andre synlige trekonstruksjoner. CE-merkede treprodukter som er industrielt behandlet med giftfri brannhemmer fremskynder byggeprosjektet og ivaretar sikkerheten til bygning og brukere.BÆREGRAFTIG BRANNBESKYTTELSE

 

Trekonstruksjon og bruk av forskjellige treprodukter på innvendige og utvendige overflater øker fordi treprodukter tilbyr mange fordeler til utviklere og brukere av bygningen.

Fornybart og resirkulerbart tre er et miljøvennlig, holdbart og sikkert byggemateriale som er enkelt å vedlikeholde. Det gjør også bygninger mer komfortable og attraktive. For utviklere er trekonstruksjon et konkurransedyktig alternativ i hele levetiden til bygningen.

Brannbeskyttelse av treprodukter er påkrevd i mange offentlige bygninger, kommersielle lokaler og leilighetskomplekser. Ved å kreve bruk av en miljøvennlig brannhemmer med tilstrekkelig omfattende sertifiseringer (for eksempel brannbeskyttelse, monteringsmetoder og værbestandighet), kan utviklere sørge for at de gode miljø- og helseeffektene av treprodukter ikke reduseres som følge av brannbeskyttelse.

 

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG SIKKERHET VED BYGGING

Valg av brannhemmer og behandlingsmetode har innvirkning på kostnadseffektiviteten til et byggeprosjekt. En industriell og sertifisert brannbeskyttelse med brannhemmer fra Nordtreat sikrer kvaliteten på brannbeskyttelsen i samsvar med kravene i Euroclass B-s1,d0.

Woodia - Tikkurilan Helmi

Tikkurilan Helmi, CLT-balkonger, Woodia


Industriell brannbeskyttelse av treprodukter ved hjelp av Nordtreats gjennomskinnelige brannhemmere er en kostnadseffektiv løsning fordi produktene er klar til montering og ikke krever ny behandling under byggingen eller kort tid etter. Bare kappede overflater behandles med brannhemmer på stedet i henhold til instruksjonene.

En giftfri brannhemmer øker også sikkerhetsnivået for utbyggere og forenkler oppbevaring på stedet. Brannbeskyttelsesbehandling på stedet kan bare utføres med giftfrie brannhemmere.

LAST NED VEILEDNING

Ivareta kvaliteten og sikkerheten til brannbeskyttelse for CLT-elementer.

LAST NED  →

 

FORSKRIFTER FOR BRANNSIKKERHET FOR TREPRODUKTER

Treprodukter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat oppfyller de strenge kravene til brannbeskyttelse av offentlige og kommersielle bygninger samt boliger. Brannbeskyttelse i samsvar med kravene i Euroclass B-s1,d0 kreves for eksempel på fasader på bygninger i brannklasse P1 som er lavere en 56 meter, samt på innvendige vegger og tak i mange bygninger i klasse P1 og P2.

LES MER OM BRANNBESKYTTELSE AV TREPRODUKTER →

 

HOLDBARHET FOR BRANNBESKYTTELSE

Til innendørs bruk beholder sertifiserte treprodukter behandlet med den giftfrie brannhemmeren NT DECO, brannsikkerhetsegenskapene i hele levetiden til bygningen hvis overflaten ikke skades mekanisk. I slike tilfeller må de skadede områdene behandles på nytt.

Ved bruk på utvendige klednings- og balkongkonstruksjoner beskytter brannhemmere fra Nordtreat treet mot effekten av sollys og værforhold, og de styrker også treets naturlige beskyttelse mot mugg og forfall. Ved utendørs bruk er ny behandling nødvendig etter 5 til 15 år, avhengig av bygningen. Det anbefales at den nye behandlingen utføres med samme produkt som ble brukt under den opprinnelige brannbeskyttelsesbehandlingen.

villariihi5

Villa Riihi, bilde Seppo Mäntylä

 

UTSLIPP OG INNENDØRS BRUK

Brannhemmere fra Nordtreat er pH-nøytrale, vannbaserte og har lavt utslipp. Den beste utslippsklassen, M1, indikerer at en brannhemmer har lavt utslipp og derfor er godt egnet til innendørs bruk. I tillegg har Nordtreat-produkter sertifiseringen Indoor Air Comfort® i tillegg til BREEAM- og LEED v4-sertifisering.

LES MER OM BRANNHEMMERE OG INNEKLIMA →

 

TILGJENGELIGHET AV CE-MERKEDE BRANNBESKYTTEDE TREPRODUKTER

 

Mange industrielle produsenter har søkt om retten til å bruke CE-merkingen i forbindelse med sertifisert produksjon av treprodukter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat.

VALG AV PRODUKTER BEHANDLET MED BRANNHEMERE FRA NORDTREAT:

  • Sagede og høvlede treprodukter, for eksempel innvendige paneler og kledningspaneler
  • CLT, LVL, Glulam og andre konstruerte treprodukter
  • Gulv- og trappeprodukter
  • Akustiske paneler

 

Vi hjelper deg med finne egnede leverandører av treprodukter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat.

KONTAKT SALGSAVDELINGEN → 

LES MER

11.11.2019
Nordtreat og SONGWON innleder strategisk samarbeid om bærekraftige, brannhemmende løsninger for trevirke
5.8.2019
Den økte byggingen med tre er basert på miljøhensyn, kompetanse og konkurranseevne
30.4.2019
Bruk giftfrie brannhemmere til behandling av treoverflater på stedet