NORDTREAT

GJENNOMSKINNELIG NORDISK KVALITET FOR BRANNHEMMERE

 

«Bærekraftig brannbeskyttelse for bærekraftige trebygninger.» Vi hos Nordtreat fremmer økologisk bygging med tre ved å sørge for brannsikkerheten til byggeprodukter av tre med miljøvennlige brannhemmere med utmerket, sertifisert sikkerhet.

 

Nordtreat er et grønt kjemiselskap grunnlagt av Ari Risku, Priit Jänes og Aki Borgentorp i 2015, alle erfarne fagfolk innen ren teknologi. Grunnleggernes erfaring med brannhemmere strekker seg ti år bakover i tid og har ført til patenterte løsninger som fokuserer på høy brann- og miljøsikkerhet.

Vi utvikler og produserer giftfrie brannhemmere til byggematerialer laget av naturlig tre. Våre produkter produserer på våre egne anlegg i Finland og Estland, og brukes over hele verden av ledende produsenter av treprodukter.

 

treet3
Bilde: Treet - Artec - David Valldeby

 

NORDISK REN TEKNOLOGI TIL INDUSTRIELL BRUK

 

Det er et økende markedet for brannsikkert tre. Fleretasjes bygninger lages i dag av en treramme, og naturlig tre brukes i dag i utstrakt grad til utvendig finish og innvendig dekorasjon. Mennesker er stadig mer interessert i miljø, helse og trygghet i forbindelse med byggematerialer.

Samtidig er byggebransjen svært konkurransedyktig. Effektiv produksjon av bruksklare, brannbeskyttede treprodukter betyr besparelser under bygging og vedlikehold av bygningen.

Vi hos Nordtreat samarbeider tett med ledende forsknings- og sertifiseringsorganisasjoner, og vi sørger for at alle involverte parter, arkitekter, brannkonsulenter, bygningsutviklere, byggentreprenører og produsenter av trematerialer, får informasjon og ideelle brannhemmende løsninger for å muliggjøre sitt arbeid.


Nordtreat_production_2000

Nordtreats produksjonsanlegg er lokalisert i Porvoo, Finland.

 

LAST NED BROSJYRE

Velg nordisk kvalitet for bærekraftig brannbeskyttelse av byggeprodukter av tre.

LAST NED NÅ →

 

 

 
Brannhemmere fra Nordtreat oppfyller de nyeste forskriftene for brannsikkerhet, og de brukes av ledende produsenter og behandlere av industrielle treprodukter over hele verden.

Noen av verdens største trebygninger bruker treprodukter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat.

Våre moderne produksjonsanlegg i Finland og Estland produserer årlig mer enn 2,5 millioner liter miljøvennlige brannhemmere. Dette utgjør årlig mer enn 500 000 m2 treoverflater.

Salgskontorer i Estland, Finland, Norge og Tyskland støtter et globalt partnernettverk av behandlingsanlegg, distributører, treprodusenter, byggefirmaer, brannkonsulenter og arkitekter.
 
 

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter Vår månedlige nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.