NORDTREAT

INNOVATIVA FLAMSKYDDSMEDEL FÖR TRÄBYGGANDE

 

Vi främjar hållbart träbyggande genom att utveckla innovativa, högpresterande och miljövänliga flamskyddsmedel för träprodukter.

 

Den ökande populariteten för hållbart träbyggande åtföljs av stark efterfrågan på varaktiga flamskyddsmedel med låg VOC-halt (flyktiga organiska föreningar) som uppfyller kraven i de senaste brandsäkerhetsbestämmelserna, möjliggör industriell flamskyddsbehandling av trä och är lätta att underhålla. På Nordtreat utvecklar och producerar vi ogiftiga flamskyddsmedel för den globala träbyggnadssektorn.

 

NATURLIGA, SÄKRA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR

 

Innovativ användning av oskadliga kemiska föreningar och noggrann testning och certifiering av våra produkter och processer utgör kärnan i vår existens. Vårt mål är att minimera miljöpåverkan från produktion av flamskyddsmedel och flamskyddsbehandlade träkonstruktioner under hela deras livscykel utan att äventyra flamskyddsbehandlingen.

Dessutom har vi satt upp målet att minska VOC-bidraget (flyktiga organiska föreningar) från flamskyddsmedel i nya träbyggnader i Europa till noll år 2025. Användningen av brandsäkra träprodukter utan utsläpp vid byggandet kommer att leda till en anmärkningsvärd förbättring av hälsan och säkerheten i nya byggnader. Vi strävar också efter att få kostnaderna för industriella flamskyddsbehandlingar att ligga på samma nivå som kostnaderna för icke-flamskyddande behandlingar, vilket kommer att förbättra tillgången på prefabricerade flamskyddsbehandlade träprodukter som är monteringsfärdiga.

 

Treet

Foto: "Treet" (Trädet) - Artec - David Valldeby


Våra produkter används av ledande tillverkare och behandlare av industriella träprodukter runt om i världen. Några av världens största träbyggnader har träprodukter som behandlats med flamskyddslösningar från Nordtreat.

 

RESURSER FÖR PRODUKT- OCH AFFÄRSUTVECKLING

Nordtreats historia började 2015 när erfarna cleantech-specialister, däribland Ari Risku och Aki Borgentorp, bestämde sig för att använda sina mer än tio års erfarenhet av flamskyddsmedel för att skapa patenterade nya lösningar med fokus på certifierad prestanda och miljösäkerhet. Idag förstärks denna affärsutveckling av brett erfarna styrelseledamöter och investerare, av vilka en del också arbetar för företaget.

Nordtreat är föregångare inom flamskyddsbehandling av träprodukter tack vare vårt aktiva och grundliga samarbete med ledande internationella forskningsinstitut, universitet, partners och industrikunder.

 

Songwon

SONGWONs monter på mässan K2019 i oktober 2019 i Düsseldorf, Tyskland, som visade upp träkonstruktioner behandlade med Nordtreats flamskyddsmedel.

 

CERTIFIERAD PRODUKTION OCH INNOVATIVA TJÄNSTER

 

Idag har Nordtreat sitt säte i Vanda, Finland, i moderna kontors-, laboratorie- och produktionslokaler.

Våra försäljningskontor i Frankrike, Tyskland och Polen stöder ett globalt partnernätverk av behandlingsanläggningar, distributörer, träproducenter, byggföretag, brandkonsulter och arkitekter med en omfattande portfölj av lösningar och tjänster.

HQ Facade_web_jpg_09032022

 

Contact Nordtreat

KONTAKTA OSS!

Få svar på dina ved- och brandsäkerhetsfrågor och inled samarbete med oss!

Kontakta oss →

REGISTRERA DIG FÖR FIRE PROTECTION INSIGHTS (FLAMSKYDDSINSIKTER)

Håll dig på rätt spår när det gäller brandsäkerhet för träprodukter. Vårt nyhetsbrev ger dig de senaste idéerna och lösningarna.