ARKITEKTER

GENOMSKINLIG FLAMSKYDDSBEHANDLING FÖR TRÄBYGGNADER

Skapa imponerande byggnader med vackert tonade trämaterial! Beständig och certifierad flamskyddsbehandling ger mervärde till din design. Vår djupgående tekniska support står till din tjänst.

 

 

Hållbarhet är en grundläggande egenskap hos träbyggnader. Användningen av miljövänliga flamskyddsmedel ger en optimal finish för dina träkonstruktioner. Varför inte kräva hållbarhet även när det gäller flamskyddsbehandlingen för trämaterial?OBEGRÄNSADE VISUELLA MÖJLIGHETER

Den naturliga karaktären hos träkonstruktioner och ytor förblir synlig med en klar eller genomskinlig tonad finish. NT DECO finns i tusentals nyanser från klar till mörk och lämpar sig för både interiör- och exteriörtillämpningar.

 

 

NT DECO tone samples

Beställ färgprover för flamskyddsbehandlat trä!

Välj populära nyanser från våra tonkollektioner eller definiera dina egna toner.

BESTÄLL NU →

 

BRANDFÖRESKRIFTER OCH FUNKTIONELLA PRESTANDA


När trä används i offentliga, kommersiella och bostadsbyggnader uppfyller produkter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel de strängaste kraven.

REAKTION PÅ BRAND

Den europeiska brandtestningen av byggprodukter baseras på Euroclass-systemet (2000/147/EY). Träprodukter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel uppnår vanligtvis en brandreaktionsklassificering B-s1, d0 enligt EN 13501-1:2007+A1:2009. Klassificeringen baseras på prestanda i tre standardiserade tester:

  1. Brandteknisk provning av byggprodukter – icke-brandfarlighet: EN ISO 1182
  2. Brandteknisk provning av byggprodukter – test med ett enda brinnande föremål (SBI): EN 13823
  3. Brandteknisk provning av byggprodukter – antändbarhetstest: EN ISO 11925-2

 

Villa Riihi

Foto: Villa Riihi - Seppo Mäntylä

 

FLAMSKYDDSBEHANDLINGENS VARAKTIGHET

Flamskyddsmedel förbättrar träprodukternas brandreaktionsegenskaper. Brandreaktionsprestandan kan dock försämras om de utsätts för fuktiga förhållanden och väderlek, och de behandlade produkternas förmåga att fortsätta att prestera även när de utsätts för dessa förhållanden måste påvisas.

Träprodukter behandlade med flamskyddsmedel från Nordtreat uppnår vanligtvis DRF-klassificeringarna INT, INT2 och EXT enligt EN 16755:2017. Klassificeringarna är baserade på den flamkyddsbehandlingens varaktighet i tester som t.ex.: EN 13823, ISO 5660-1, NT 053 och EN927-6. Nordtreats flamskyddsmedel behandlar trä även mot effekter av väder och solljus.


UTSLÄPP OCH ANVÄNDNING I INTERNA TILLÄMPNINGAR

Alla Nordtreats flamskyddsmedel är klassificerade enligt M1-utsläpp. De uppfyller också de stränga kraven i BREEAM och LEED samt tyska AgBB- och franska VOC-tester. Den beprövade säkerheten hos Nordtreats flamskyddsmedel gör dem till ett optimalt val för t.ex. bostadsbyggnader, skolor, hotell och sjukhus.


LÄS MER OM TESTNING OCH CERTIFIERING →

Ta kontakt med vår tekniska support för att kontrollera lämplighet med lokala byggnadsregleringar.

 

TILLÄMPNINGAR

 

Våra flamskyddsmedel har certifierats för många träelement och ytskikt av gran, lärk och ceder. På begäran tillhandahåller vi gärna prover även med andra träslag. Industriell behandling säkerställer flamskyddsbehandlingens prestanda och kostnadseffektivitet.

Boka ett telefonsamtal eller webmöte!

Kontakta Försäljningschef Marco Mayor för att få mer information om varaktig flamskyddsbehandling av träprodukter.
BOKA MÖTE →

Arctia Shipping

Foto: Arctia Shipping Ltd:s flytande kontor – K2S – Mika Huisman

 

NORDTREATS FLAMSKYDDSMEDEL ANVÄNDS FÖR:

  • Sågade och hyvlade träprodukter, t.ex. paneler för inredning och fasadpaneler
  • CLT (korslimmat trä), LVL (fanérlaminatträ), Glulam (limmat laminerat virke) och andra bearbetade träprodukter
  • Akustikpaneler

 

Lägg till flamskyddsbehandling med produkter från Nordtreat i dina konstruktioner. Vi hjälper dig att hitta en lämplig industriell leverantör av träprodukter behandlade med Nordtreats flamskyddsmedel.

KONTAKTA VÅR FÖRSÄLJNINGSAVDELNING