BESTÄLL FÄRGPROVER

FÄRGNYANSPROVER AV
FLAMSKYDDSBEHANDLAT TRÄ

NT_pakkaus_380_right
hero-bg-2

Nordtreats nyanskollektion Nordic Hues innehåller de mest populära halvgenomskinliga färgvalen för flamskyddsbehandling av synliga träkonstruktioner. I kollektionen Naturliga nyanser hittar du de mest populära naturfärgerna. Du kan beställa 1–8 färgprover från våra nyanskollektioner eller dina egna nyanser i ett provpaket.

De gratis provpanelerna kan behandlas på gran eller lärk med tonade NT DECO flamskyddsmedel. Du kan välja prov på hyvlade invändiga beklädnadsplattor och/eller finsågade utvändiga beklädnadsplattor.

Produkten finns även som klar, men prover behandlade med klar NT DECO levereras inte eftersom endast trämaterialets naturliga färg kommer att vara synlig.

Om du vill inkludera färgprover från ett annat färgsystem, välj eller namnge det färgsystem du använder och ange den önskade nyanskoden (t.ex. NCS S 2005-Y20R). Vi gör också helt kundspecifika färgprover på beställning. Fyll i formuläret med detaljer eller kontakta vår kundtjänst.


Välj nyanser*) och fyll i beställningsformuläret:

Nordic Hues

NTD01


Nyans läggs till i beställningen
NTD02


Nyans läggs till i beställningen
NTD03


Nyans läggs till i beställningen
NTD04


Nyans läggs till i beställningen
NTD05


Nyans läggs till i beställningen
NTD06


Nyans läggs till i beställningen
NTD07


Nyans läggs till i beställningen
NTD08


Nyans läggs till i beställningen
NTD09


Nyans läggs till i beställningen
NTD10


Nyans läggs till i beställningen
NTD11


Nyans läggs till i beställningen
NTD12


Nyans läggs till i beställningen
NTD13


Nyans läggs till i beställningen
NTD14


Nyans läggs till i beställningen
NTD15


Nyans läggs till i beställningen
NTD16


Nyans läggs till i beställningen
NTD17


Nyans läggs till i beställningen
NTD18


Nyans läggs till i beställningen
NTD19


Nyans läggs till i beställningen
NTD20


Nyans läggs till i beställningen
NTD21


Nyans läggs till i beställningen
NTD22


Nyans läggs till i beställningen
NTD23


Nyans läggs till i beställningen
NTD24


Nyans läggs till i beställningen
NTD25


Nyans läggs till i beställningen
NTD26


Nyans läggs till i beställningen
NTD27


Nyans läggs till i beställningen
NTD28


Nyans läggs till i beställningen
NTD29


Nyans läggs till i beställningen
NTD30


Nyans läggs till i beställningen

Natural Shades

NTD31


Nyans läggs till i beställningen
NTD32


Nyans läggs till i beställningen
NTD33


Nyans läggs till i beställningen
NTD34


Nyans läggs till i beställningen

Om du vill ha prover av dina egna nyanser, ange det färgsystem och den nyanskod du vill använda i rutan (t.ex. NCS S 2005-Y20R – endast en kod i varje ruta).

Observera att vi direkt kan tillhandahålla alla nyanser på standardfärgskalan NCS S och nyanser på färgskalan RAL 250HR. Standardfärgerna för NCS S finns i NCS001 originalindex 1950. För att kunna producera anpassade prover av andra icke-standardnyanser behöver vi en fysisk färgmodell. Leveranstiden för de kundspecifika tonproverna är 2 veckor från det att färgmodellen har anlänt till oss.Nyans läggs till i beställningen


*) Färgerna som visas på skärmen är digitalt framställda för att matcha färgen på en hyvlad granpanel. Digitalt framställda färger kan inte ersätta riktiga färgprover eftersom vår uppfattning av färg påverkas av t.ex. träslag, ytfinish, glans, ljusförhållanden, osv. Se till att du väljer den slutliga färgen med hjälp av prover av behandlade träpaneler som du kan få utan kostnad från Nordtreat.

Proverna har flamskyddsbehandlats för att matcha den faktiska halvgenomskinliga färgnyansen i färgskalan.