TRÄINDUSTRI

GIFTFRITT FLAMSKYDDSMEDEL FÖR TRÄPRODUKTER

Öka värdet på dina träprodukter genom att använda testade och certifierade flamskyddsmedel. Den kostnadseffektiva lösningen, professionell kundtjänst och snabba leveranser överträffar dina krav.

 

 

För tillverkare och vidareförädlare av träbyggnadsprodukter är det viktigt att produkterna uppfyller brandsäkerhetsregleringarna för den avsedda slutanvändningen. De grundligt testade, ogiftiga flamskyddsmedlen från Nordtreat är idealiska för att bearbeta och ge mervärde åt dina produkter.



TRÄPRODUKTER OCH BRANDSÄKERHET


Träprodukter som hanteras med Nordtreats flamskyddsmedel uppfyller standardbrandklassificeringen EN 13501-1 B-s1,d0. Dessutom behandlar de trä mot väder, mögel och svamp. Dessutom har Nordtreats produkter utsläppsklass M1 och uppfyller BREEAM och LEED v4.

 

BRANDFÖRESKRIFTER OCH FUNKTIONELLA PRESTANDA

 
När trä används i offentliga, kommersiella och bostadsbyggnader uppfyller produkter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel de strängaste kraven.

 Fazer

Foto: Fazer besökscentrum – K2S – Mika Huisman


REAKTION PÅ BRAND


Den europeiska brandtestningen av byggprodukter baseras på Euroclass-systemet (200/147/EY).

Träprodukter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel uppnår vanligtvis en brandreaktionsklassificering B-s1,d0 enligt EN 13501-1:2007+A1:2009.

Klassificeringen baseras på prestanda i tre standardiserade tester:

  1. Brandteknisk provning av byggprodukter – icke-brandfarlighet: EN ISO 1182
  2. Brandteknisk provning av byggprodukter – test med ett enda brinnande föremål (SBI): EN 13823
  3. Brandteknisk provning av byggprodukter – antändbarhetstest: EN ISO 11925-2

 

Boka ett telefonsamtal eller webmöte!

Kontakta Försäljningschef Marco Mayor för att få mer information om varaktig flamskyddsbehandling av träprodukter.
BOKA MÖTE →

 

FLAMSKYDDSBEHANDLINGENS VARAKTIGHET

 
Flamskyddsmedel förbättrar träprodukternas brandreaktionsegenskaper. Brandreaktionsprestandan kan dock försämras om de utsätts för fuktiga förhållanden och väderlek, och de behandlade produkternas förmåga att fortsätta att prestera även när de utsätts för dessa förhållanden måste påvisas.

Träprodukter behandlade med flamskyddsmedel från Nordtreat uppnår vanligtvis DRF-klassificeringarna INT, INT2 och EXT enligt EN 16755:2017. Klassificeringarna är baserade på den flamskyddsbehandlingens varaktighet i tester som t.ex.: EN 13823, ISO 5660-1, NT 053 och EN927-6. Nordtreats flamskyddsmedel behandlar trä även mot effekter av väder och solljus och förbättrar trämaterialets naturliga motståndskraft mot mögel och svamp.


Allas Sea Pool
Foto: Allas Sea Pool - Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit

 

UTSLÄPP OCH ANVÄNDNING I INTERNA TILLÄMPNINGAR

Alla Nordtreats flamskyddsmedel är klassificerade enligt M1-utsläpp. De uppfyller också de stränga kraven i BREEAM och LEED samt tyska AgBB- och franska VOC-tester.

Den beprövade säkerheten hos Nordtreats flamskyddsmedel gör dem till ett optimalt val för t.ex. bostadsbyggnader, skolor, hotell och sjukhus.

LÄS MER OM TESTNING OCH CERTIFIERING →

Träprodukter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel kan CE-märkas. Våra flamskyddsmedel har certifierats för många träprodukter av gran, lärk och ceder. På begäran tillhandahåller vi gärna prover även med andra träslag.

Kontakta vår tekniska support för att få hjälp med denna process!

TILLÄMPNINGAR


Anslut dig till de ledande tillverkare och behandlare av träprodukter som förlitar sig på Nordtreats flamskyddsmedel.

 

FÖLJANDE TRÄPRODUKTER KAN BEHANDLAS MED NORDTREATS FLAMSKYDDSMEDEL:
 
  • Sågade och hyvlade träprodukter, t.ex. paneler för inredning och fasadpaneler
  • CLT (korslimmat trä), LVL (fanérlaminatträ), Glulam (limmat laminerat virke) och andra bearbetade träprodukter
  • Akustikpaneler

 

Flamskyddsmedlen kan appliceras genom tryckbehandling, vakuumbehandling, med sprutmaskiner eller genom doppning, beroende på din process. Våra ogiftiga flamskyddsmedel är säkra att hantera, lagra och använda. Kontakta vår försäljningsavdelning eller tekniska support för att få veta mer!

 

Prover av flamskyddat trä

BESTÄLL FÄRGPROVER FÖR FLAMSKYDDSBEHANDLAT TRÄ!

Välj populära nyanser från våra tonkollektioner eller definiera dina egna toner.

BESTÄLL NU →