BYGGBRANSCHEN

PÅLITLIG KÄLLA TILL FLAMSKYDDSBEHANDLADE TRÄPRODUKTER

Spara dina resurser och välj träprodukter som är behandlade med ett varaktig, certifierat och säkert flamskyddsmedel. Vid behov kan du få snabb och flexibel leverans för applikation på plats.

 

För att uppfylla byggnads- och brandsäkerhetsregleringarna måste man fastställa vilken typ av träelement och material som behöver anskaffas för varje byggarbetsplats. Det enklaste sättet att säkra en snabb och korrekt leverans är att välja färdiga träprodukter med industriellt applicerad flamskyddsbehandling.

 

TRÄPRODUKTER OCH BRANDSÄKERHETSREGLERINGAR

Träprodukter som hanteras med Nordtreats flamskyddsmedel uppfyller standardbrandklassificeringen EN 13501-1 B-s1,d0. Dessutom behandlar de trä mot väder, mögel och svamp. Dessutom har Nordtreats produkter utsläppsklass M1 och uppfyller BREEAM och LEED v4.

Alla Nordtreats flamskyddsmedel levereras med fullständig dokumentation, inklusive certifikat, testrapporter och tekniska datablad.

 

Prover av brandskyddat trä

Beställ färgprover för flamskyddsbehandlat trä!

Välj populära nyanser från våra tonkollektioner eller definiera dina egna toner.
BESTÄLL NU →

 

 

BRANDFÖRESKRIFTER OCH FUNKTIONELLA PRESTANDA


När trä används i offentliga, kommersiella och bostadsbyggnader uppfyller produkter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel de strängaste kraven.

Puumera

Foto: PuuMera - Vuorelma Arkkitehdit
 
 

REAKTION PÅ BRAND

Den europeiska brandtestningen av byggprodukter baseras på Euroclass-systemet (200/147/EY).

Träprodukter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel uppnår vanligtvis en brandreaktionsklassificering B-s1,d0 enligt EN 13501-1:2007+A1:2009.

Klassificeringen baseras på prestanda i tre standardiserade tester:

  1. Brandteknisk provning av byggprodukter – icke-brandfarlighet: EN ISO 1182
  2. Brandteknisk provning av byggprodukter – test med ett enda brinnande föremål (SBI): EN 13823
  3. Brandteknisk provning av byggprodukter – antändbarhetstest: EN ISO 11925-2

 

puukuokka1
REFERENS
LÄGENHETSBYGGNAD "PUUKUOKKA"
Flamskyddsbehandlad: Fasad
SE FLER REFERENSER →

 

FLAMSKYDDSBEHANDLINGENS VARAKTIGHET

 

Flamskyddsmedel förbättrar träprodukternas brandreaktionsegenskaper. Brandreaktionsprestandan kan dock försämras om de utsätts för fuktiga förhållanden och väderlek, och de behandlade produkternas förmåga att fortsätta att prestera även när de utsätts för dessa förhållanden måste påvisas.

Träprodukter behandlade med flamskyddsmedel från Nordtreat uppnår vanligtvis DRF-klassificeringarna INT, INT2 och EXT enligt EN 16755:2017. Klassificeringarna är baserade på den flamskyddsbehandlingens varaktighet i tester som t.ex.: EN 13823, ISO 5660-1, NT 053 och EN927-6. Nordtreats flamskyddsmedel behandlar trä även mot effekter av väder och solljus och förbättrar trämaterialets naturliga motståndskraft mot mögel och svamp.

 

UTSLÄPP OCH ANVÄNDNING I INTERNA TILLÄMPNINGAR


Alla Nordtreats flamskyddsmedel är klassificerade enligt M1-utsläpp. De uppfyller också de stränga kraven i BREEAM och LEED samt tyska AgBB- och franska VOC-tester. Den beprövade säkerheten hos Nordtreats flamskyddsmedel gör dem till ett optimalt val för t.ex. bostadsbyggnader, skolor, hotell och sjukhus.

 

LÄS MER OM TESTNING OCH CERTIFIERING →

Ta kontakt med vår tekniska support för att kontrollera lämplighet med lokala byggnadsregleringar.

ABB

Foto: ABB AS produktions- och kontorsbyggnad – Esplan – Maris Tomba

SLITSTYRKA OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET

En idealisk flamskyddsbehandlingslösning optimerar slitstyrka, kvalitet och kostnad för behandlingen på kort och lång sikt. Träprodukter som är industriellt behandlade med flamskyddsmedel är färdiga att installera, vilket förenklar byggprocessen. Industriell behandling säkerställer också behandlingens kvalitet och varaktighet.

TA EN TITT PÅ CERTIFIERING

 

Boka ett telefonsamtal eller webmöte!

Kontakta Försäljningschef Marco Mayor för att få mer information om varaktig flamskyddsbehandling av träprodukter.
BOKA MÖTE →

 

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ BYGGARBETSPLATSEN

Träprodukter kan behandlas med Nordtreats flamskyddsmedel även på byggarbetsplatsen, t.ex. med pensel, spray, nedsänkning och luddfri trasa. Ogiftiga flamskyddsmedel är säkra att hantera, lagra och använda. Kontakta oss för snabb och pålitlig leverans av flamskyddsmedel.
 

TILLÄMPNINGAR

Nordtreats flamskyddsmedel används av de ledande tillverkarna av träprodukter runt om i världen. Industriell behandling säkerställer flamskyddsbehandlingens prestanda och kostnadseffektivitet.

 

NORDTREATS FLAMSKYDDSMEDEL ANVÄNDS FÖR:
 
  • Sågade och hyvlade träprodukter, t.ex. paneler för inredning och fasadpaneler
  • CLT (korslimmat trä), LVL (fanérlaminatträ), Glulam (limmat laminerat virke) och andra bearbetade träprodukter
  • Akustikpaneler

 

Vi hjälper dig att hitta en lämplig industriell leverantör av träprodukter behandlade med Nordtreats flamskyddsmedel. Fråga också omflamskyddsbehandling på plats av trä som uppfyller B-s1,d0:

 

LÄS MER OM NORDTREATS  FLAMSKYDDSBEHANDLINGSTJÄNSTER PÅ PLATS →