FASTIGHETSUTVECKLARE

FLAMSKYDDSBEHANDLADE BYGGPRODUKTER AV TRÄ

Varaktig, miljövänlig och kostnadseffektiv flamskyddsbehandling av träprodukter bör krävas i byggnader med synliga träytor. Certifierad flamskyddsbehandling är en del av säkert och hållbart byggande.

 

 

Flamskyddsbehandling av träfasader, invändiga ytor av trä liksom andra synliga träkonstruktioner krävs i många byggnader. CE-märkta träprodukter som är industriellt behandlade med ett ogiftigt flamskyddsmedel påskyndar ett byggprojekt och garanterar säkerheten för både byggnaden och dess användare.HÅLLBAR FLAMSKYDDSBEHANDLING


Virkesbyggande och användningen av olika träprodukter på både invändiga och utvändiga ytor ökar eftersom träprodukter erbjuder många fördelar för utvecklare och användare av byggnader.

Förnybart och återvinningsbart trä är ett miljövänligt, hållbart, säkert och lättskött byggmaterial. Det gör också byggnaderna mer ombonade och attraktiva. För utvecklare är virkesbyggande ett konkurrenskraftigt alternativ under hela byggnadens livscykel.

Flamskyddsbehandling av träprodukter krävs i många offentliga byggnader liksom i kommersiella lokaler och lägenhetshus. Genom att kräva användning av ett miljövänligt flamskyddsmedel med tillräckligt omfattande certifieringar (t.ex. avseende flamskyddsbehandling, installationsmetoder och väderbeständighet) kan utvecklare se till att träprodukternas goda miljö- och hälsoeffekter inte minskas till följd av flamskyddsbehandling.

Boka ett telefonsamtal eller webmöte!

Kontakta Försäljningschef Marco Mayor för att få mer information om varaktig flamskyddsbehandling av träprodukter.
BOKA MÖTE →

 

KOSTNADSEFFEKTIVITET OCH BYGGSÄKERHET

 

Valet av flamskyddsmedel och behandlingsmetod påverkar byggprojektets kostnadseffektivitet. En industriell och certifierad flamskyddsbehandling med Nordtreats flamskyddsmedel säkerställer kvaliteten på flamskyddsbehandlingen i enlighet med kraven i Euroclass B-s1,d0.

Woodia - Tikkurilan Helmi

Tikkurilan Helmi, balkonger på CLT-element av Woodia


Industriell flamskyddsbehandling av träprodukter med Nordtreats genomskinliga flamskyddsmedel är en kostnadseffektiv lösning eftersom produkterna är färdiga att installeras och inte kräver en förnyad behandling under byggfasen eller kort därefter. Endast kapade ytor behandlas med ett flamskyddsmedel på plats i enlighet med instruktionerna.

Ett ogiftigt flamkyddsmedel ökar också arbetssäkerheten för byggarbetarna och förenklar förvaringen på plats. Flamkyddsbehandlingar på plats kan endast utföras med ogiftiga flamskyddsmedel.

Prover av flamskyddat trä

BESTÄLL FÄRGPROVER FÖR FLAMSKYDDSBEHANDLAT TRÄ!

Välj populära nyanser från våra tonkollektioner eller definiera dina egna toner.
BESTÄLL NU →

 

BRANDSÄKERHETSREGLERINGAR FÖR TRÄPRODUKTER

 

Träprodukter som behandlats med Nordtreats flamskyddsmedel uppfyller de stränga kraven på flamskyddsbehandling avseende offentliga, kommersiella och bostadsbyggnader. Flamskyddsbehandling som uppfyller kraven i Euroclass B-s1, d0 krävs, t.ex. i Finland, på fasaderna av byggnader i brandklass P1 som är under 56 meter höga liksom på innerväggar och innertak i många byggnader i klass P1 och P2.

LÄS MER OM FLAMSKYDDSBEHANDLINGEN AV TRÄPRODUKTER →

 

FLAMSKYDDSBEHANDLINGENS VARAKTIGHET

Vid användning inomhus behåller certifierade träprodukter behandlade med det ogiftiga flamskyddsmedlet NT DECO sina brandsäkerhetsegenskaper under en byggnads hela livscykel, om inte ytan skadas mekaniskt. I så fall måste det skadade området behandlas på nytt.

När Nordtreats flamskyddsmedel används på yttre fasadpaneler och balkongkonstruktioner behandlar de träet mot effekterna av solljus och väder samt förstärker även träets naturliga motståndskraft mot mögel och nedbrytning. Vid utomhusbruk krävs en ny behandling efter 5 till 15 år, beroende på byggnaden. Det rekommenderas att ombehandlingen görs med samma produkt som den ursprungliga flamskyddsbehandlingen.

Villa Riihi

Villa Riihi, foto av Seppo Mäntylä

 

UTSLÄPP OCH INOMHUSBRUK

 

Nordtreats flamskyddsmedel är pH-neutrala, vattenbaserade och har låga utsläpp. Den bästa utsläppsklassen M1 anger att ett flamskyddsmedel har låga utsläpp och därför är väl lämpat för inomhusbruk. Dessutom har Nordtreats produkter certifieringen Indoor Air Comfort® liksom certifieringarna BREEAM och LEED v4.

LÄS MER OM FLAMSKYDDSMEDEL OCH LUFTKVALITET INOMHUS →

 

TILLGÄNGLIGHET AV CE-MÄRKTA FLAMSKYDDSBEHANDLADE TRÄPRODUKTER


Många industriella tillverkare har ansökt om rätten att använda CE-märkningen i samband med certifierad tillverkning av träprodukter behandlade med Nordtreats flamskyddsmedel.

 

NORDTREATS FLAMSKYDDSMEDEL ANVÄNDS FÖR:
 
  • Sågade och hyvlade träprodukter, t.ex. paneler för inredning och fasadpaneler
  • CLT (korslimmat trä), LVL (fanérlaminatträ), Glulam (limmat laminerat virke) och andra bearbetade träprodukter
  • Akustikpaneler

 

Vi hjälper dig att hitta lämpliga leverantörer av träprodukter behandlade med Nordtreats flamskyddsmedel.

KONTAKTA VÅRT FÖRSÄLJNINGSTEAM →