BRANNBESKYTTEDE TREPRODUKTER

BRANNBESKYTTELSE AV SYNLIGE TREPRODUKTER

Den naturlig vakker og gjennomskinnelige brannbeskyttelsesbehandlingen er egnet til forskjellige typer tre, fra innvendige paneler og kledningspaneler til CLT-elementer og andre byggeprodukter av tre.

 

Brannbeskyttelsesbehandling med giftfrie brannhemmere fra Nordtreat oppfyller kravene til brannklasse B-s1,d0 og gir en nydelig finish på treoverflater til innendørs og utendørs bruk, selv på de mest krevende steder.

Det er et sertifisert produksjonssystem for de vanligste produktgruppene som er behandlet med brannhemmere fra Nordtreat. Når produsenten av treprodukter samsvarer med systemet, kan de få CE-merking for sine industrielt brannbeskyttede produkter. Ved behov kan produkter også behandles med våre brannhemmere på byggeplassen.

 

BRANNBESKYTTELSESBEHANDLING AV TREPRODUKTER

 

Brannbeskyttelse av synlige treprodukter i bygninger kan utføres industrielt eller på stedet. En industriell behandling produserer sertifiserte produkter som er klar til bruk. Dette fremskynder byggeprosjektet og sikrer at kravene til brannklasse oppfylles. Behandling på stedet i henhold til instruksjonene må godkjennes separat av myndigheter for byggkontroll.

En industriell brannbeskyttelsesbehandling med NT DECO kan sertifiseres for produkter av ulike typer tre. Nordtreat har fått behandlingssystemet sertifisert for de vanligste produktene, og derfor kan produsenter søke om CE-merking i henhold til standarden EN 14915: 2013 etter at behandlingsprosessen gjennomgår en inspeksjon i samsvar med Nordtreats sertifiseringer. Mindre vanlige produkter og konstruksjoner kan testes og sertifiseres individuelt i samarbeid med Nordtreat.

 

BRANNBESKYTTEDE KLEDNINGSPANELER

 

I Finland brannbeskyttelse av kledningspaneler må oppfylle kravene til brannklasse B-s1,d0 i bygninger i brannklasse P1 som er lavere enn 56 meter. Vanligvis omfatter slike bygninger leilighetskomplekser, syke- og pleiehjem, skoler og andre offentlige bygninger.

Nordtreat Trekoli

Trekoli trebygning, Pori, Finland


I tillegg til brannbeskyttelse er paneler behandlet med gjennomskinnelige brannhemmere fra Nordtreat beskyttet mot innvirkningen av sol, vær og vind. Brannbeskyttelsesbehandlingen styrker også treets naturlige beskyttelse mot mugg og forfall.

Kledningspaneler som er industrielt behandlet med brannhemmere fra Nordtreat fremskynder byggeprosjekter fordi de ikke krever belegg- eller vedlikeholdsbehandling i forbindelse med monteringen. Bare kappede overflater må behandles med samme brannhemmer og fargetone som ble brukt under produksjonsprosessen. Ved utendørs bruk varer brannhemmere fra Nordtreat i 5 til 15 år, avhengig av plasseringen. Det anbefales at den nye behandlingen utføres med samme produkt som ble brukt under den opprinnelige brannbeskyttelsesbehandlingen.

CE-merkede kledningspaneler som er industrielt behandlet med gjennomskinnelige brannhemmere fra Nordtreat, produseres av mange produsenter. Vi hjelper designere og utbyggere med å finne egnede leverandører av kledningsprodukter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat.

KONTAKT OSS! 

LAST NED VEILEDNING

Ivareta kvaliteten og sikkerheten til brannbeskyttelse for CLT-elementer.

LAST NED  →

 

BRANNBESKYTTEDE INNVENDIGE PANELER

I Finland, Brannbeskyttelse av paneler som brukes på innvendige vegger og tak må oppfylle kravene til brannklasse B-s1,d0 i for eksempel:

 • Helse- og omsorgsinstitusjoner i brannklasse P1 og P2
 • Boliger og kontorlokaler i brannklasse P2
 • Produksjons- og oppbevaringslokaler i brannfareklasse 2
 • Butikker, utstillingsområder og biblioteker som er større enn 300 m2
 • Kjøretøyverksteder, garasjer og rom for teknisk vedlikehold
 • Fyrrom og oppbevaringsrom for flytende og fast brensel
 • Korridorer i boliger og kontorlokaler


Ved innendørs bruk skal paneler som behandles med brannhemmere fra Nordtreat, industrielt eller på stedet i henhold til instruksjonene, opprettholde evnen til brannbeskyttelse i hele levetiden, med mindre treoverflaten blir skadet. Det skadede området må behandles med samme produkt som ble brukt til den opprinnelige brannbeskyttelsen.

 

Nordtreat Opinmäli skole

Opinmäki skole, Espoo, Finland


En giftfri brannhemmer øker også sikkerheten knyttet til innvendige overflater med hensyn til utslipp. Brannhemmere fra Nordtreat har lavt utslipp. De er testet og oppfyller kravene til utslippsklasse M1.

CE-merkede innvendige paneler som er industrielt behandlet med gjennomskinnelige brannhemmere fra Nordtreat, produseres av mange produsenter. Vi hjelper designere og utbyggere med å finne egnede leverandører av innvendige panelprodukter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat.

KONTAKT OSS! 

 

BRANNBESKYTTEDE CLT-ELEMENTER

 

CLT (cross-laminated timber, krysslaminert tre) er en solid trekonstruksjon som består av lag av tre som er limt sammen. Den synlige overflaten til CLT-moduler og andre elementer kan beskyttes med giftfrie brannhemmere fra Nordtreat i samsvar med kravene til brannklasse B-s1,d0.

Slike konstruksjoner omfatter vanligvis innvendige vegger og tak, trapper, heissjakter, hengende balkonger og inngangstak.

 

Nordtreat KOAS Seminaarinmäki

KOAS Seminaarinmäki, Jyväskylä, Finland - Bild Joonas Ahtikallio


Det er for øyeblikket ikke mulig å produsere CLT-paneler og elementer med CE-merking, fordi det ikke finnes en samordnet produktstandard for CLT-paneler ennå i EU-området. Derfor er CE-sertifisering for industriell brannbeskyttelse av CLT-paneloverflater heller ikke tilgjengelig. Samordningsprosessen for produktstandarden er under arbeid. For øyeblikket kan CLT-produsenter få en selskapsspesifikk godkjenning for produktene gjennom den europeisk organisasjon for teknisk vurdering, EOTA (European Organisation for Technical Assessment).


Den påkrevde brannbeskyttelsen i henhold til Euro-klassifiseringen oppnås ved å overholde brannhemmerprodusentens testede og godkjente instruksjoner og påføringsmengder. Det kreves imidlertid en stedsspesifikk godkjenning av kontrollerende myndighet for brannbeskyttelse av produktene. 


Når en europeisk produktstandard er klar, vil betingelsene for industriell brannbeskyttelse av CLT-produkter bli betydelig forbedret. Nordtreat vil hjelpe selskaper for treprodukt- og overflatebehandling med å velge egnet behandlingsutstyr, organisere testing av brannbeskyttelsesbehandlingen og få CE-merking når det blir mulig.

Nordtreat vil hjelpe produsenter med å utføre brannbeskyttelse i samsvar med kravene. Vi hjelper også designere og utbyggere med å finne egnede leverandører av CLT-produkter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat.


KONTAKT OSS! 

 

ANDRE BRANNBESKYTTEDE BYGGEPRODUKTER AV TRE

Mange andre treprodukter kan også behandles med brannhemmere fra Nordtreat i samsvar med kravene til brannklasse B-s1,d0. Slike produkter omfatter:

 • Tømmervegger
 • LVL (laminated veneer lumber, laminert finértre)
 • Glulam (glue laminated timber, limlaminert tre)
 • Mange andre konstruerte treprodukter
 • Gulv- og trappeprodukter
 • Akustiske paneler

Nordtreat vil hjelpe produsenter med å utføre brannbeskyttelse i samsvar med kravene. Vi hjelper også designere og utbyggere med å finne egnede leverandører av produkter behandlet med brannhemmere fra Nordtreat.

KONTAKT OSS! 

 

 

LES MER

30.4.2020
Kompetanse og samarbeid øker etterspørselen etter bygging med tømmer i den offentlige sektoren
17.3.2020
Trebrannhemmeren NT DECO egner seg til bruk i bygninger merket med Svanemerket
14.11.2019
Industrielle metoder for brannbeskyttelse av treprodukter og kostnadseffektivitet