Pudasjärvi Log Mansion

4 30 2020 | Brannbeskyttelse | Bygging med tre

Kompetanse og samarbeid øker etterspørselen etter bygging med tømmer i den offentlige sektoren

Byggeprosjekter med tømmer er av interesse både i Finland og andre steder, ettersom miljøfordeler og andre fordeler med ekte tre blir stadig mer verdsatt Kontio investerer i kompetanse inne trematerialer, og dette omfatter også nødvendig brannbeskyttelse av tømmeroverflater i offentlige bygninger.

Suksessen til verdens største leverandør av tømmerbygninger er basert på tiår med erfaring og fokusert utvikling. Kontio Woodhow™ er resultatet av kompetanse i verdensklasse som dekker alle faser, fra håndtering av ubearbeidet tømmer til bygningsdesign, produksjon og bygging. Selskapet har over 40 byggingeniører som er spesialister på bygging med tømmer, som videreformidler sin kompetanse til utviklere, arkitekter og byggefirmaer.
 
 

kuksat_730x487

Kontios tømmerbygninger er kjent i hele verden. I tillegg til boliger og fritidsboliger har selskapet lenge levert tømmerbygninger til offentlig og kommersiell bruk, spesielt for de finske, nordiske og sentraleuropeiske markedene. Omlag en femtedel av selskapets produksjon blir eksportert. Tømmer er et stadig mer populært byggemateriale innen bygging som utføres regionalt og av boligselskaper.


PUDASJÄRVI VISER VEI SOM HOVEDSTADEN INNEN BYGGING MED TØMMER


I lang tid trodde man at tømmer bare egnet seg til bygging av hytter. I løpet av de siste årene har imidlertid situasjonen endret seg betydelig. Nå bygges moderne eneboliger, barnehager, skoler, sykehjem og bygninger i overnattings- og restaurantsektoren med tømmer.

«De positive egenskapene til tømmer blir endelig forstått og anerkjent. Den avgjørende faktoren har vært utvikling av kompetanse og innovasjoner, men også ønsket til miljøbevisste entreprenører om å investere i ny og bærekraftig bygging innen offentlig sektor», forklarer Kontios leder for B2B-virksomhet Hanna Haipus.

Et godt eksempel på dette er Kontios hjemby Pudasjärvi, der flere offentlige bygninger har blitt systematisk bygget av tømmer det siste tiåret. I tillegg til at tømmerbygninger føles behagelige har hovedtanken vært å sørge for god kvalitet på inneklimaet i bygningene. Blant eksemplene på bygningene i byen finnes verdens største skole bygget av tømmer, samt kontorer, en barnehage og et sykehjem laget av tømmer. Disse unike innovasjonene tiltrekker seg interesse fra nær og fjern.

Pudasjarvi_Hirsikartano_1_730x487


FARGING OG BRANNBESKYTTELSE ER I SAMME PRODUKT FOR OVERFLATEBEHANDLING


Nye tømmerbygninger oppfyller den nødvendige kravene i bygge- og brannsikkerhetsforskrifter. Hvis det oppstår brann, står massive tømmerkonstruksjoner lenge uten å falle sammen, og brannsikkerheten i bygningene er sikret gjennom den strukturelle utformingen og gjennom forskjellige passive brannhemmende forebyggingsmetoder, som brannhemmere og sprinkleranlegg.

For store offentlige bygninger er det ofte lovpålegg om økt brannklassifisering for overflater til trebygninger. For tømmerfasader betyr dette ofte å oppfylle kravene i henhold til brannklassifisering B. Tømmerfasader er vanligvis overflatebehandlet på grunn av estetikk og ryddighet. Under overflatebehandling er det viktig å oppfylle kravene for testet funksjonalitet, miljøvennlighet og ønsket utseende.

Ifølge Haipus ønsker folk å se trematerialet i bygningene og dets organiske overflate. Naturen egne fargetoner gir overflaten dets naturlige utseendet. Kontios eksperter er kjent med trender innen fargetoner og alternativer for overflatebehandling, så hjelp med å velge riktig løsning for overflatebehandling er alltid tilgjengelig.

Nordtreats gjennomskinnelige og vannløselige brannhemmer NT DECO er det perfekte valget for miljøvennlighet og langvarig brannbeskyttelse av tømmeroverflater, både inne og ute. Produktet gir både ønsket fargetone og effektiv brannbeskyttelse.

Som et resultat av Nordtreats og Kontios felles testprogram og de tilhørende forbrenningstestene, er brannklassen til furutømmer nå B-s1, d0 – den høyeste mulige klassen for trematerialer. Brannbeskyttelsesbehandling av tømmervegger og tømmerkonstruksjoner utføres alltid i byggefasen i henhold til produsentens instruksjoner.

Mer informasjon om tømmerkonstruksjoner og tilhørende krav er tilgjengelig fra Nordtreats tekniske kundestøtte og Kontios tekniske informasjonstjeneste.

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter Vår månedlige nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.