Nordtreat - Little Finlandia

3 2 2023 | Brannbeskyttelse | Miljøsikkerhet | bioindustri

Hvorfor velge miljøvennlig flammehemmer for trematerialer

I dag er miljøvennlige treprodukter i stor grad designet for bygningstrukturer, fasader og innredning. Bærekraftig konstruksjon betyr at flammehemmende behandling av trekonstruksjonsmaterialer bør støtte målet med å skape sunne og trygge boligmiljøer gjennom produktenes livssyklus. 

 

Trekonstruksjonsmaterialer må overholde strenge brannsikkerhetsbestemmelser, avhengig av gjeldende type bygning og treprodukt. Ut over dette ultimate kravet, må designere av bygningen også vurdere andre aspekter ved valg av optimal brannvernsløsning: varig og miljøvennlig flammehemmende behandling, løsningens totale kostnad, samt de visuelle verdiene for naturlig trevirke.

 

Nordtreat-Pikku-Finlandia-11-1920

 

BIOLOGISK BASERT FLAMMEHEMMENDE BEHANDLING GIR SIKKERHET

 

En av nøkkeldriverne for bruk av trevirke i bygninger er å redusere konstruksjonens økologiske avtrykk. En annen viktig motivasjon er helse og sikkerhet: naturlige trematerialer hjelper med å skape sunne og behagelige indre miljøer med god innendørs luftkvalitet. 

Med dette i tankene er det ingen fornuft i å bruke borsyre og andre toksiner for brannvern av bygninger. Imidlertid er tradisjonelle løsninger basert på giftige substanser fortsatt i omfattende bruk for å brannsikre naturlig tre.

I dag kan arkitekter, treprodusenter og entreprenører velge å bruke biologisk basert flammehemmer for å brannsikre treprodukter. La oss se på grunnlaget for denne avgjørelsen.

img_ValoHotelEntrance_950

 

VÆR NØYE I VALG AV FLAMMEHEMMENDE BEHANDLING 

 

Mange flammehemmerprodukter lover å være vedlikeholdsfrie og påstår at de ikke vaskes ut eller mister virkeevnen. Slike påstander om varigheten for ytelsen ved reaksjon på brann er i mange tilfeller falske og svært farlige.

Å dekke tre med maling, lakk og andre overflatebehandlinger påvirker alltid egenskaper for reaksjon på brann i behandlet tre. Derfor bør produsenter av kledning og andre trekonstruksjonsprodukter alltid sikre passende atferd ved reaksjon på brann i deres behandlede treprodukter.

Kontakt oss →

 

MILJØYTELSE I BIOLOGISK BASERTE FLAMMEHEMMERE

 

Den nye generasjonen flammehemmere utviklet av Nordtreat er vannbaserte, biologisk baserte og pH-nøytral. De inneholder ikke borsyre, formaldehyd, halogener, kreftfremkallende eller andre giftige stoffer.

Nordtreats flammehemmer NT DECO overholder ikke bare brannsikringsbestemmelsene i henhold til brannklassifisering B-s1, d0 – den har også emisjonsklasse A+/M1 og overholder LEED v4. Karbonavtrykket for NT DECO er 2 kg CO2e/m2 (EN 15804+A2 og ISO 14025 / ISO 21930). 

NT DECO er også den første flammehemmeren i verden med verifisert EPD (miljøvaredeklarasjon, Environmental Product Declaration). EPD-en beskriver produktets miljøpåvirkning gjennom dets livssyklus.

På værutsatte overflater har NT DECO videre blitt testet til å overholde kravene i EN 16755 DRF klasse EXT. Ved utvendig bruk har NT DECO også Weather Guard™ værbeskyttelse, og fargetonene er også UV-beskyttede. 

 

NT_referenssi1c_720x404

 

MILJØVERDIER OG KOSTNADSEFFEKTIVT BRANNVERN

 

Kostnadene for brannvern bør vurderes gjennom livssyklusen for det gjeldende treproduktet - og utover det. Ledende bygningsutviklere og konstruksjonsselskaper krever sertifiseringer og høye standarder for bærekraftighet fra leverandørene sine, inkludert kjemikaliene brukt i bygningene deres. Hele kjeden, fra produksjon av kjemikaliene til endelig avhending av bygningsmaterialene, bør evalueres.

Det er grunnen til at vi i Nordtreat bidrar til FNs mål for bærekraftig utvikling. Vi har også forpliktet oss til prinsippene i UN Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens fundamentale konvensjoner, samt OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Mer informasjon er tilgjengelig i Nordtreats regler for påkrevd opptreden.

 

Marynummen_paivakoti_2_Juho_Kokki

 

BÆREKRAFTIG LØSNING FOR INDUSTRIELLE BEHANDLINGER OG BEHANDLINGER PÅ STEDET

 

Industriell flammehemmer behandling av treprodukter må være testet og sertifisert, som i tilfelle med Nordtreat flammehemmere. Vi støtter industrielle produsenter i sertifisering av deres behandlingsprosess ved bruk av Nordtreat flammehemmere.

Når påføring av flammehemmer på stedet er det optimale valget, vil det trygge og enkle å bruke NT DECO spare kostnader og opprettholde et trygt arbeidsmiljø. For eksempel kan indre CLT-overflater brannbeskyttet med en kontrollert og dokumentert behandling på stedet.

Vi lærer opp og autoriserer profesjonelle overflatebehandlere i bruk av våre flammehemmere. Slik behandling dokumenteres og sikrer samsvar med B-s1, d0 ytelse ved reaksjon på brann i behandlede treoverflater. Vi sørger for et lokalt nettverk av opplærte flammehemmer-behandlere for konstruksjonsselskaper.

 

HVORDAN FØLGE UTVIKLINGEN AV FLAMMEHEMMERE

 

En ideell måte å holde seg oppdatert med de siste brannvernbestemmelsene og -standardene, samt Nordtreats løsningsutviklinger er å kontakte Nordtreat og abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Denne bloggposten ble originalt publisert i september 2018 og oppdatert i februar 2023.

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter. Vårt nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.