Sawmill production

11 14 2019 | Brannbeskyttelse | Brannforskrifter

Industrielle metoder for brannbeskyttelse av treprodukter og kostnadseffektivitet

Behovet for brannbeskyttede treprodukter øker, og produsenter bør se nærmere på investering i løsninger som kan garantere både jevn kvalitet på brannbeskyttelsen og kostnadseffektiv produksjon. Et bredt spekter av ferdigheter og kunnskap er nødvendig for industriell brannbeskyttelse av trepaneler fordi materialet er naturlig og organisk. Tett samarbeid med produsenten av brannhemmeren bidrar til å optimalisere prosessen og oppfylle kravene til CE-merking.

Monteringsklare produkter fremskynder byggingen. Denne fordelen vises for eksempel i den økende etterspørselen etter prefabrikkerte elementer og paneler som er overflatebehandlet på fabrikken. Denne kategorien omfatter også brannbeskyttede og monteringsklare innvendige og utvendige paneler.


INDUSTRIELLE METODER FOR BRANNBESKYTTELSE AV TREPRODUKTER

 

Treprodukter kan brannbeskyttes ved å dekke overflaten med en brannhemmende maling eller en gjennomskinnelig, eventuelt fargetonet, impregneringskomponent som lar mønsteret i treet være synlig. Forskjellen på disse løsningene er for det meste produktenes utseende og behandlingsprosess. Det kan for eksempel også være forskjell på innendørs utslipp og værbeskyttelse.

I bygg og anlegg er det vanligvis å foretrekke å beholde treets naturlige utseende. Derfor velger gjerne designere treprodukter som er behandlet medgjennomskinnelig brannhemmer. Disse gjennomskinnelige brannhemmerne kan være fargeløse eller fargetondede. Det brukes maling når treets mønster må skjules.


KOSTNADSEFFEKTIVIT BRANNBESKYTTELSE

 

Type brannhemmer er en viktig faktor i behandlingsprosessen. I tillegg til type og varighet til produksjonskjøringer, påvirkes også kostnadseffektiviteten til prosessen av de forskjellige stoffene som brukes og antall behandlings- og tørketrinn som kreves – med andre ord den totale tiden som er nødvendig for å fullføre brannbeskyttelsen. All behandling som utføres på byggeplassen er en relevant del av de totale kostnadene, spesielt for sluttkunden.

Vanligvis brukes tre forskjellige midler i malingssystemer for påføring av brannbeskyttelse: det første er et soppmiddel, det andre er den ekspanderende brannhemmeren og det siste er overflatelaget av maling med ønsket farge, som reduserer forvitringen. Produktet tørkes mellom hvert trinn og produksjonslinjen rengjøres nøye. Brannbeskyttelsen av disse produktene oppfyller kanskje ikke kravene på byggeplassen og krever kanskje en siste og fjerde behandling under eller like etter monteringen.

Det kan være utfordrende å vurdere funksjonalitet og samsvar for disse malingssystemene, fordi den endelige mengden av produktet som brukes, kanskje ikke er angitt i informasjonen for CE-merkingen av det endelige produktet.

Gjennomskinnelige brannhemmere forenkler den industrielle produksjonsprosessen. Selv om antall behandlingstrinn øker, brukes samme middel på hvert trinn, og det er ikke nødvendig å rengjøre produksjonslinjen mellom hvert trinn. I tillegg krever giftfrie og vannløselige brannhemmere, foreksempel NT DECO, at arbeiderne bare bruker vanlig verneutstyr. Brannhemmerne og de ferdigstilte brannbeskyttede produktene kan lagres i lagringsanlegg med vanlig ventilasjon. Produksjonslinjen rengjøres med vann. De pH-nøytrale brannhemmerne fører ikke til korrosjon av produksjonsutstyret.

Sertifisert brannbeskyttelse av utvendige og innvendige paneler som oppfyller brannklasse B-s1,d0, med en gjennomskinnelig brannhemmer, for eksempel NT DECO, gjør dem til fullstendig monteringsklare treprodukter – den eneste behandlingen som kreves på stedet, er behandling av eventuelle ender på kappede paneler. I produktets informasjon for CE-merking er det enkelt å kontrollere den faktiske mengden som er brukt av produktet og endelig brannklasse.

 

INDUSTRIELL BRANNBESKYTTELSE MED GJENNOMSKINNELIGE BRANNHEMMERE

 

Vanligvis er industrielt brannbeskyttede treprodukter som er behandlet med NT DECO, laget av gran, lerk og seder. Disse treslagene oppfører seg identisk under industriell brannbeskyttelse.

I industriell brannbeskyttelse påføres gjennomskinnelige brannhemmere vanligvis ved å bruke vacuumimpregnering eller pensling. Hvis det brukes en fargetonet brannhemmer, må den blandes grundig før bruk. Dette sørger for at pigmentet fordeles jevnt i brannhemmeren og at produktet får en jevn fargetone.

For brannklasse B-s1,d0 er påkrevd mengde brannhemmer 350 g/m2. Etterfølgende behandlinger er nødvendig for å impregnere treverket til en dybde på 3-5 mm på alle fire sider av hver del. Antallet av behandlingstrinn varierer avhengig av metoden som brukes og kvaliteten på panelets overflate.

Produksjonslinje med vacuumimpregnering er svært effektivt, fordi dette kanbehandle alle fire sider samtidig. Produksjonslinje med pensling kan behandle tre sider samtidig, og det betyr at delene må roteres for å behandle alle sidene. Dette fører til en dobling av antall behandlingstrinn sammenlignet med vacuumimpregnering.

Finsagede granpaneler, spesielt brukt til utvendig kledning, krever vanligvis tre etterfølgende behandlinger, fordi den ru overflate absorberer ca. 120 g/m2 brannhemmer. Overflatebehandlede paneler som brukes til innvendige paneler, krever fire til seks behandlinger, fordi den jevne overflaten bare absorberer 60 til 90 g/m2. For å ta hensyn til dette vil enkelte produksjonslinjerslipe overflatene eller gjøre dem ujevne med stålbørster før brannbeskyttelsen.

Treverket kan ha et maksimalt fuktighetsinnhold på 18 prosent. Mengden brannhemmer som absorberes i treet kontrolleres ved å veie produktet etter hver behandling. Mellom behandlingene tørkes overflatene raskt i en infrarødovn på produksjonslinjen eller to timer i produksjonsanlegget for å oppnå en jevn fordeling. Det beste resultatet oppnås med en ultrafiolett tørkeprosess etter siste behandling, eller hvis produktene kan få puste før de blir stablet og pakket.

 

SERTIFISERT CE-MERKING AV BRANNBESKYTTEDE TREPRODUKTER

 

Tett samarbeid med produsenten av brannhemmeren er viktig for å oppnå
best mulig produksjonseffektivitet og eliminere feil. Brannbeskyttede treprodukter må være CE-merket og oppfylle kravene til brannklassen for bruken på stedet.

Nordtreat er en ansvarlig produsent av brannhemmere – våre produkter har gjennomgått omfattende tester og er sertifiserte for brannbeskyttelse og innendørs utslipp. I tillegg er behandlingsmetodene for vanlige paneltykkelser og ulike treslag testet, dokumentert og sertifisert. Denne sertifiseringen omfatter for eksempel gran-, lerk- og sederpaneler og -plater som er mer enn 20 mm tykke og sertifiserte for brannklasse B-s1, d0.

Produsenter av treprodukter og behandlingsleverandører kan bruke sertifiseringsrapportene for å gjennomføre prøvekjøringer og utarbeide dokumentasjon for produksjon, samt søke om sertifisering for CE-merking forde behandlede produktene. Nordtreat hjelper gjerne med gjennomføringen av prosessen.

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter Vår månedlige nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.