Møt oss på Carrefour International du Bois 1.–3. juni 2022 i Nantes, Frankrike. Vi er på Hall 1, stand C23.

Byggningen med tre

8 5 2019 | Miljøsikkerhet | Bygging med tre

Den økte byggingen med tre er basert på miljøhensyn, kompetanse og konkurranseevne

Tre blir stadig vanligere som byggemateriale, men tempoet i utviklingen varierer fra land til land. Markku Karjalainen, professor i arkitektur ved universitetet i Tampere, sier at miljøhensyn er den viktigste årsaken til den økende populariteten til bygninger med rammeverk av tre og treoverflater, men det er ikke nok. Det er også viktig å sikre konkurranseevnen til ulike løsninger og utviklingen av kompetanse.


HVA ER TREKONSTRUKSJONER?


Tre har blitt brukt som byggemateriale i århundrer og blir stadig mer populær over hele verden. Det snakkes og skrives mye om trekonstruksjoner, men hva betyr det egentlig?

Trekonstruksjoner, som et begrep i byggebransjen og i statistikk, refererer til bygninger og konstruksjoner med en lastbærende ramme som er laget av tre. Slike løsninger omfatter solide trekonstruksjoner, CLT-elementer og ulike typer søyle-, bjelke- og plattformrammeløsninger. De egner seg for eksempel til følgende bruksområder:
  • Leilighetskomplekser, lavbygg og fritidsboliger
  • Kommersielle bygninger og kontorbygninger, haller og arenaer
  • Broer, fotgjengerbroer og støyskjermer


I tillegg brukes tre på forskjellige måter på overflatene til bygninger og konstruksjoner, inkludert innvendige paneler, fast innredning, utvendig kledning, balkonger, terrasser, gjerder og visuelle skjermer og andre områdestrukturer.

Overflatene til en bygning med rammekonstruksjon i tre kan være laget av andre materialer, og en bygning med ramme av stein eller stål kan ha treoverflater. Hybridløsninger som kombinerer ulike materialer egner seg til både rammekonstruksjoner og overflater.

Når det gjelder valg av forskjellige tresorter, er både furu og gran egnet til rammekonstruksjoner. På fasader og andre konstruksjoner som er eksponert for vær og vind, er gran og lerk mer holdbare enn furu. I tillegg til bartre er bjørk og andre typer løvtre godt egnet til innvendige overflater og innredning.


ET MILJØVENNLIG MATERIALE OG ØKT VELVÆRE


Det er mange årsaker til økt bruk av tre til bygging. De viktigste er å bekjempe klimaendring, fremme bærekraftig utvikling og en sirkulær økonomi samt forbedre ressurseffektivitet og energieffektivitet under byggingen. Treverk hentet fra bærekraftig forvaltede og sertifiserte skoger er et miljøvennlig valg.

Ikke bare er det en fornybar og ofte lokal naturressurs, det er også et materiale som er lett å resirkulere som absorberer karbondioksid fra atmosfæren på en effektiv måte. Dette forsvarer den økte bruken av tre til bygging. Jo mer tre en bygning inneholder, jo mer bidrar den til å bekjempe klimaendring. Når et tre vokser, absorberer det omtrent ett tonn karbondioksid per kubikkmeter, med andre ord cirka 250 kg karbon gjennom hele byggets levetid.

Ettersom bygninger er laget for mennesker og menneskelig aktivitet, har valget av bygningsmaterialer som brukes også innvirkning på komforten, sikkerheten og helsen i bo- og arbeidsmiljøer. I 2017 gjennomførte det finske miljødepartementet en beboerundersøkelse som omfattet 585 leilighetskomplekser av tre. I henhold til undersøkelsen betrakter folk tre som et behagelig og beroligende materiale.

Trematerialer er også forbundet med behagelig akustikk og lydisolering, passende luftfuktighet innendørs og, med tanke på furu, antibakterielle egenskaper Riktig byggede trebygninger er lufttette, men allikevel hygroskopisk pustende, og bidrar til å jevne ut variasjonene i luftfuktighet innendørs. Treoverflater er svært holdbare, men de er ikke fullstendig vedlikeholdsfrie. Men det er jo heller ikke andre byggematerialer.


ENDRINGER I BYGGEFORSKRIFTENE FREMMER BRUK AV TRE


I EU og EØS må bygninger designes i samsvar med designstandardene basert på Eurocode supplert med nasjonale retningslinjer. Disse standardene og retningslinjene dekker bruken av forskjellige bygningsmaterialer i detalj, inkludert treprodukter. Det er mulig å søke om CE-merking for produkter som er innenfor designparametrene. Det kreves CE-merking for byggeprodukter.

Miljøverdier knyttet til trebygninger har innvirkning på mål og forskrifter for bygging. Den raske utviklingen av treprodukter og utviklingen av kompetanse innen hybridkonstruksjon ved bruk av forskjellige materialer, har gjort det mulig for mange land å endre byggeforskriftene, slik at det kan bygges høyere bygninger med rammeverk av tre. Standardene tolkes imidlertid på ulike måter i forskjellige land og områder, for eksempel med hensyn til brannforskrifter og krav til lydisolering.

Spesielt utviklingen av CLT-moduler har ført til økt bygging av leilighetskomplekser med rammeverk av tre, fordi de kan bygges svært raskt ved hjelp av moduler. Bygging med tre er et konkurransedyktig alternativ med hensyn til kostnader.

Kostnadene fordeles imidlertid annerledes enn for bygging med betong. Andelen av designkostnadene er større, mens byggeprosessen er betydelig raskere fordi det ikke er behov for å klargjøre for kostbart endringsarbeid i byggefasen når det brukes modulteknologi.

Andre fordeler ved bygging med moduler inkluderer sikkerhet med hensyn til byggekostnader og bygningens estimerte levetid. Dette er viktig, uavhengig av om kunden er offentlig eller privat.


TREBYGNINGER ER TRYGGE


Brannsikkerhet er et sentralt element i alle byggeprosjekter, uavhengig av materiale. Bygninger må motstå en brann, uten å kollapse, lenge nok til at det er mulig å evakuere. Til tross for mange fordommer er treet et trygt materiale fordi oppførselen ved brann er velkjent og planer kan utarbeides basert på fakta. En bygning med rammeverk av tre kan motstå brann i lang tid uten å kollapse fordi forkulling av overflatene beskytter konstruksjonen mot brannen.

De samme kravene til brannsikkerhet gjelder både bygninger med rammeverk av tre og andre lignende bygninger. I Finland må alle trebygninger med mer enn to etasjer utstyres med et automatisk sprinkleranlegg. Sprinkleranlegg kreves imidlertid ikke i alle land. Spredning av brann kan også forhindres med strukturelle innretninger.

I tillegg kan synlige treoverflater beskyttes i henhold til byggeforskriftene for å oppnå
brannklasse B-s1,d0 basert på Euro-klassifiseringen. For å sikre økt velvære med hensyn til treoverflatenes innvirkningen, bør de beskyttes med en miljøvennlig og
sertifisert brannhemmer med lavt utslipp, for eksempel NT DECO som er tilgjengelig
i mange forskjellige fargetoner.

 

BYGGING MED TRE ØKER I SITT EGET TEMPO I FORSKJELLIGE LAND

 

Tradisjonelt har andelen trebygninger vært stor i Nord-Amerika, og den øker også i Sentral-Europa, spesielt i Frankrike, Tyskland, Sveits og Østerrike, samt i Sverige. Den samme trenden sees også i Japan og til og med Kina. I Sverige er det for eksempel flere enn 20 000 leilighetskomplekser av tre, og ett av fem leilighetskomplekser bygges med tre. Ett av målene i det nye programmet til den finske regjeringen, som ble publisert i mai 2019, er å doble bruken av tre ved bygging. 

HoHo Wien - Finnish delegation

I mai 2019 besøkte en gruppe finske eksperter innen bygging med tre byggeplassen for HoHo Wien, et 24-etasjes høybygg i tre i Wien i Østerrike. 75 % av hybridbygningen er tre, og resten er betong og stål. Bilde: Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy

 

Trebygninger absorberer karbondioksid og er laget av fornybare ressurser. De er også energieffektive og behagelige for brukerne. I mange land blir det tatt hensyn til en økning av antall trebygninger når de nasjonale byggemålene fastsettes. Etter hvert som byggeforskrifter og nye byggemetoder utvikles, har erfaringer vist at godt planlagt bygging i tre er raskt og trygt og kostnadene er under kontroll.

Det tar tid å erstatte tradisjonelle metoder fordi dette krever nye typer designkompetanse, og i tillegg må byggefirmaer omarbeide byggeprosessene sine. Utviklingen stopper imidlertid ikke. I Frankrike kontrollerer staten byggebransjen ved å kreve at 30 % av alt byggearbeid må bruke tre innen 2030.

Den sosiale verdien av bygging med tre styrkes av at trevirke ofte hentes fra lokale skoger. Treproduktindustrien gir arbeidsplasser, og den kontinuerlige utviklingen av teknologier øker den intellektuelle kapitalen. I mange land er det både regjeringer, lokale myndigheter og bransjen som driver kampanjer for å fremme kostnadseffektiv bygging med tre.

 

MULIGHETER FOR NYSKAPENDE ARKITEKTUR

 

Det er nesten et ubegrenset antall bruksområder for tre som brukes til bygging. Det lette naturlige materialet er enkelt å jobbe med og behagelig for øyet fordi det kan brukes til å skape en rekke ulike overflater, i tillegg til rammekonstruksjoner. Løsninger som bruker forskjellige tresorter gir nye muligheter for designere. Tre kan limes, bøyes, perforeres og farges, samt kombineres for eksempel med glass, stein og stål.

I offentlige bygninger som skoler, barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner, har bruken av beroligende tre allerede blitt populært. Ved bygging av infrastruktur er tre godt egnet til broer og støyskjermer. Tre kan brukes til å lage store og imponerende bygninger, for eksempel idrettsanlegg, biblioteker, kirker og museer.

Med tanke på volum ligger det største potensialet i bygging av leilighetskomplekser med rammeverk av tre. Tre er også et utmerket materiale for renovering og utvidelse av leilighetskomplekser i forstadsområder, inkludert ekstra varmeisolering for å forbedre energieffektiviteten samt ekstra gulv.

Bruk av tre i lavbygg varierer fra land til land. I land som er dominert av skog er hus og fritidsboliger av tre ganske populært. I Finland er det for eksempel ikke forventet at bruk av tre skal øke så mye fordi omtrent 85 % av lavbygg allerede har et rammeverk av tre. For fritidsboliger er tallet 99 %.

 

KOMPETANSEUTVIKLING SIKRER KONKURRANSEEVNEN

 

Når urbaniseringen øker, ønsker folk å bo i behagelige leilighetskomplekser av tre, og de ønsker også at tre skal være synlig på bygningsoverflatene. I følge Markku Karjalainen er konkurranseevnen til rammeverk i tre størst i bygninger med mindre enn åtte etasjer, selv om høyere bygninger har blitt og vil bli bygget. For øyeblikket er verdens høyeste trebygning det 18-etasjes høybygget i Brumunddal i Norge, som er 85,4 meter høyt. I Østerrike bygges det nå en 24-etasjes trebygning som kalles HoHo Wien.

Nøye design spiller en viktig rolle i prosessen. Bruk av tre til bygging har blitt godt mottatt av arkitekter, og de har vist at til og med bare én person kan påvirke foreldede holdninger. Ettersom den modulteknologien som brukes i bygging med tre utvikler seg raskt, må byggefirmaene også investere i kompetanseutvikling.

Bygging med tre er gunstig for både mennesker og miljø, men å opprettholde veksten, konkurranseevnen og kompetansen krever tett samarbeid mellom myndigheter, utviklere, designere, utbyggere og byggebransjen både lokalt og internasjonalt.

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter. Vårt nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.