WYROBY Z DREWNA ZABEZPIECZONEGO PRZECIWOGNIOWO

OCHRONA PRZECIWOGNIOWA WIDOCZNYCH ELEMENTÓW Z DREWNA

Naturalnie piękna i przezroczysta powłoka przeciwogniowa nadaje się do różnych rodzajów drewna, od elementów wykończenia wnętrz i elewacji po elementy CLT i inne drewniane wyroby budowlane.

 

Zabezpieczenie przeciwogniowe nietoksycznymi środkami opóźniającymi Nordtreat spełnia wymagania klasy B-s1, d0 i umożliwia piękne wykończenie powierzchni drewnianych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, nawet w najbardziej wymagających miejscach.

Istnieje certyfikowany system produkcji dla najbardziej popularnych grup produktów, które są poddawane impregnacji środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat. Gdy producent wyrobów z drewna spełnia wymogi tego systemu, może uzyskać oznaczenie CE dla swoich wyrobów zabezpieczonych przemysłowo przed ogniem. W razie potrzeby, produkty mogą być również poddane obróbce przy użyciu naszych środków zmniejszających palność na placu budowy.

 

OCHRONA PRZECIWOGNIOWA WYROBÓW Z DREWNA

 

Ochrona przeciwogniowa widocznych wyrobów z drewna w budynkach może być wykonywana przemysłowo lub na placu budowy. Obróbka przemysłowa umożliwia produkcję certyfikowanych produktów gotowych do użycia. Przyspieszy to realizację projektu budowlanego i zapewni spełnienie wymagań klasy ogniowej. 

Przemysłowa ochrona przeciwogniowa z NT DECO może być certyfikowana dla produktów wykonanych z różnych rodzajów drewna. Nordtreat posiada certyfikat systemu impregnacji dla najbardziej popularnych produktów, dlatego też producenci mogą ubiegać się o oznakowanie CE zgodnie z normą EN 14915: 2013 po przejściu procesu obróbki przez kontrolę zgodnie z certyfikatami Nordtreat. Mniej popularne produkty mogą być badane i certyfikowane indywidualnie we współpracy z Nordtreat.

Cover Image_NT DECO_Brochure 2022_PL

NT DECO ŚRODEK ZMNIEJSZAJĄCY PALNOŚĆ!

Dowiedz się więcej o NT DECO - półprzezroczystym, nietoksycznym środku zmniejszającym palność drewna.
POBIERZ PLIK PDF →

PANELE ELEWACYJNE ZABEZPIECZONE PRZECIWOGNIOWO

 

W Finlandii ochrona przeciwogniowa elewacji musi spełniać wymagania klasy pożarowej B-s1, d0 w budynkach klasy pożarowej P1 o wysokości nie większej niż 56 metrów. Do takich budynków należą zazwyczaj budynki mieszkalne, domy opieki, szkoły i inne budynki użyteczności publicznej.

Nordtreat fire protection Trekoli

Zdjęcie: Drewniany apartamentowiec Trekoli, Pori, Finlandia

 

Oprócz ochrony przeciwogniowej, panele pokryte przezroczystymi środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat są dobrze chronione przed działaniem promieni słonecznych i czynników atmosferycznych. Zabezpieczenie przeciwogniowe wzmacnia również naturalną ochronę drewna przed pleśnią i gniciem.

Deski elewacyjne, które są poddawane przemysłowej obróbce środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat, przyspieszają realizację projektu budowlanego, ponieważ nie wymagają dodatkowej impregnacji ani konserwacji w związku z instalacją. Jedynie powierzchnie przycięte mają być poddawane obróbce tym samym środkiem zmniejszającym palność, który został użyty podczas procesu produkcyjnego. W zastosowaniach zewnętrznych, ochrona przeciwogniowa firmy Nordtreat utrzymuje się od 5 do 15 lat, w zależności od lokalizacji. Zaleca się, aby ponowne zabezpieczenie było wykonywane przy użyciu tego samego produktu co oryginalna obróbka przeciwogniowa.

Deski elewacyjne ze znakiem CE, które są poddawane przemysłowej obróbce półprzezroczystymi środkami zmniejszającymi palność Nordtreat, są produkowane przez wielu producentów. Pomożemy projektantom i budowniczym znaleźć odpowiednich dostawców materiałów elewacyjnych zabezpieczonych produktami firmy Nordtreat.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

 

PANELE WEWNĘTRZNE ZABEZPIECZONE PRZECIWOGNIOWO

 

W Finlandii ochrona przeciwogniowa paneli stosowanych na ścianach wewnętrznych i sufitach musi spełniać wymagania klasy pożarowej B-s1, d0, na przykład:

 • Zakłady opieki klasy pożarowej P1 i P2
 • Pomieszczenia mieszkalne i biurowe klasy pożarowej P2
 • Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe o klasie zagrożenia pożarowego 2
 • Sklepy, hale wystawowe i biblioteki o powierzchni ponad 300 m2
 • Warsztaty samochodowe i stacje kontroli pojazdówe
 • Kotłownie i pomieszczenia do przechowywania paliw płynnych lub stałych
 • Korytarze w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych

 

W zastosowaniach wewnętrznych, panele impregnowane środkami zmniejszającymi palność zgodnie z instrukcjami firmy Nordtreat, zachowują swoje właściwości ogniochronne przez cały cykl życia, chyba że powierzchnia drewniana zostanie uszkodzona. Uszkodzony obszar musi być zabezpieczony tym samym produktem, który został użyty do pierwotnego zabezpieczenia przeciwogniowego.

 

Nordtreat fire protection Opinmaki School

Zdjęcie: Szkoła Opinmäki, Espoo, Finlandia

 

Nietoksyczny środek zmniejszający palność zwiększa również bezpieczeństwo powierzchni wewnętrznych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń. Środki zmniejszające palność Nordtreat charakteryzują się niską emisją. Zostały one przetestowane i spełniają wymagania klasy emisji M1.

Panele wewnętrzne ze znakiem CE, które są przemysłowo obrabiane półprzezroczystymi środkami zmniejszającymi palność Nordtreat, są produkowane przez wielu producentów. Pomożemy projektantom i budowniczym znaleźć odpowiednich dostawców paneli wewnętrznych, które zostały poddane obróbce środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

ELEMENTY CLT ZABEZPIECZONE PRZECIWOGNIOWO

 

CLT (cross-laminated timber) to konstrukcja z litego drewna składająca się z warstw sklejonego drewna. Widoczne powierzchnie modułów CLT i innych elementów mogą być zabezpieczone nietoksycznymi środkami zmniejszającymi palność Nordtreat zgodnie z wymaganiami klasy ogniowej B-s1, d0.

Takie konstrukcje zazwyczaj obejmują ściany wewnętrzne i sufity, klatki schodowe, szyby windowe, czy podwieszane balkony.

Nordtreat fire protection KOAS Seminaarinmaki

Zdjęcie: KOAS Seminaarinmäki, Jyväskylä, Finlandia - Fot. Joonas Ahtikallio

 

CLT jest zwykle produkowany zgodnie z normą europejską EN 16351. Wielu producentów posiada jednak nadal Europejską Ocenę Techniczną (ETA) jako aprobatę dla stosowania CLT w budownictwie i konstrukcji z czasów poprzedzających harmonizację normy. Zarówno EN, jak i ETA są podstawą do oznakowania CE dla CLT.

W przypadku poddania CLT działaniu środka opóźniającego rozprzestrzenianie się ognia lepsza klasa odporności na ogień zgodnie z EN 13501, (na przykład B-s1, d0) będzie zapisana w deklaracji właściwości użytkowych (DOP) w miejsce standardowej klasy reakcji na ogień (D w większości przypadków). Jest to ważne tylko wtedy, gdy producent CLT zabezpiecza przeciwogniowo wyrób sam lub przez osoby trzecie pod jego kontrolą w swoim zakładzie, ponieważ jest on uważany za producenta zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania CE.

Jeśli wyrób jest zabezpieczany przeciwogniowo przez osobę trzecią, poza kontrolą producenta w zakładzie obróbki lub na miejscu budowy po jego postawieniu, firma zajmująca się obróbką jest odpowiedzialna za dokumentację wobec władz budowlanych.

Nordtreat posiada listę doświadczonych przedsiębiorstw z różnych krajów, zajmujących się aplikacją swoich środków, które to firmy mogą świadczyć usługi na wysokim poziomie i zagwarantować bezpieczny wynik procedury zabezpieczenia przeciwogniowego. Klasa reakcji na ogień B-s1, d0 zgodnie z normą EN 13501 jest osiągana poprzez obróbkę powierzchni widocznej CLT za pomocą 350 g/m² środka ogniochronnego NT DECO. Produkt może być nakładany wałkiem, pędzlem lub wysokociśnieniowym pistoletem natryskowym, najczęściej w 3-4 warstwach. Metody aplikacji i czas schnięcia pośredniego zależą od warunków obróbki i są udokumentowane w arkuszu danych technicznych NT DECO. W przypadku pytań związanych z obróbką CLT prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego firmy Nordtreat.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

CLT GUIDE

POBIERZ PRZEWODNIK

Jakość i bezpieczeństwo ochrony przeciwogniowej dla CLT i innych elementów z litego drewna.
POBIERZ TUTAJ →

INNE DREWNIANE WYROBY BUDOWLANE CHRONIONE PRZED OGNIEM

 

Wiele innych produktów drzewnych może być również zabezpieczonych środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat zgodnie z wymogami klasy ogniowej B-s1, d0. Do takich produktów należą:

 • Ściany z bali
 • LVL (drewno klejone warstwowo z fornirów)
 • Glulam (drewno klejone warstwowo)
 • Produktów drewnopochodne
 • Panele akustyczne

 

Nordtreat pomoże producentom w wykonaniu ochrony przeciwogniowej zgodnie z wymogami. Pomożemy również projektantom i budowniczym znaleźć odpowiednich dostawców produktów poddanych obróbce środkami zmniejszającymi palność firmy Nordtreat.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 

ZAMÓW PRÓBKI KOLORÓW DREWNA CHRONIONEGO PRZED OGNIEM!

Wybierz popularne odcienie z naszych kolekcji kolorów lub zdefiniuj swój własny odcień.


ZAMÓW TERAZ →