NT DECO palosuojaus

1 16 2019 | Palosuojaus | Puurakentaminen

Puutuotteiden palosuojaus ja sisäilman laatu

Rakennusten sisäilman hyvä laatu on tärkeää sekä ihmisten terveyden että viihtymisen kannalta. Siksi rakentamisessa suositaan vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. Puusta valmistettuja sisäverhouksia käytetään myös tiloissa, joissa pintojen täytyy olla palosuojattuja. Kaikki palonsuoja-aineet eivät kuitenkaan ole vähäpäästöisiä. Parhaat sisäverhouksiin tarkoitetut palosuojatut puutuotteet täyttävät M1-luokan vaatimukset.


RAKENNUSMATERIAALIT VAIKUTTAVAT SISÄLMAN LAATUUN


Sisäilman laatuun voidaan vaikuttaa monin tavoin. Tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihtoratkaisut, rakennuksen sijainti, rakennustapa, rakennusmateriaalit, rakennuksen käyttö sekä sääolosuhteet.

Rakennusmateriaalien vaikutus sisäilman laatuun liittyy niistä mahdollisesti haihtuviin päästöihin. Rakennusmateriaalit, kiintokalusteet ja huonekalut voivat tuottaa sisäilmaan VOC-päästöjä (Volatile Organic Compound eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Tällaisia kaasuja ovat esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt (tolueeni, bentseeni), aldehydit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit (etanoli, n-butanoli, propanoli).

Kun tavoitteena on suunnitella ja tuottaa terveellisiä ja viihtyisiä rakennuksia, Sisäilmayhdistys ry:n Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-11299) kokoaa yhteen sisäympäristölle sopivat tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Luokitusta voi käyttää uudisrakentamisessa sekä soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.


M1 ON RAKENNUSMATERIAALIEN PARAS PÄÄSTÖLUOKKA


Rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen päästöluokkaan, joista M1 on paras. Luokkiin M1 ja M2 kuuluvat emissiotestatut materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt täyttävät neljän viikon ikäisenä määritellyt vaatimukset. Luokkaan M3 kuuluvat materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt ylittävät luokan M2 raja-arvot. M1-luokitellut rakennusmateriaalit ovat vähäpäästöisiä ja siksi ne sopivat erityisen hyvin sisätiloihin.

M1 rakennusmateriaalien päästöluokka

M1-luokan rakennusmateriaalit täyttävät testatusti seuraavat kriteerit:

  • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (TVOC) kokonaisemissio on pienempi kuin 0,2 mg/m2h. Yhdisteistä on tunnistettava vähintään 70%.
  • Yksittäinen VOC µg/m3on pienempi tai yhtä suuri kuin EU-LCI *)
  • Formaldehydin (HCOH) emissio on pienempi kuin 0,05 mg/m2h
  • Ammoniakin (NH3) emissio on pienempi kuin 0,03 mg/m2h
  • (EC) No 1272/2008 luokittelun mukaisten luokkaan 1A ja 1B kuuluvien CMR-yhdisteiden emissio (formaldehydiä lukuunottamatta) on pienempi kuin 0,001 mg3
  • Tuote ei aistinvaraisesti haise


Sisäverhouksissa käytetään nykyään paljon erilaisia puutuotteita niiden monien hyvien ominaisuuksien vuoksi. Luonnollinen puu on ekologinen materiaali, jota voidaan käyttää sekä sisustusten elävöittämiseen että rauhoittamiseen.

villariihi14

Honkatalot Riihi, Seinäjoki

Käsittelemätön havupuu on rakennusmateriaalina vähäpäästöinen. Käsitelty puutuote voi saada M1-merkin vain, jos se on testatusti vähäpäästöinen. Rakennusmateriaalien päästöluokitusta hakevan yrityksen tulee ennen luokituksen hakemista testauttaa tuotteensa puolueettomassa, Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikunta Sisäilmastoluokituksen hyväksymässä laboratoriossa.


M1-PÄÄSTÖLUOKITELTU PALONSUOJA-AINE


NT DECO on asianmukaisesti testattu ja M1-luokiteltu palonsuoja-aine. Se on siis vähäpäästöisenä sisäkäyttöön erinomaisesti sopivia palonsuoja-aineita, joilla ohjeiden mukaan käsitellyt puutuotteet täyttävät paloluokan B-s1,d0 vaatimukset.

Lisäksi Nordtreating palonsuoja-aineilla on Indoor Air Comfort® -sertifionti **) sekä BREEAM- ja LEED v4 -sertifioinnit ***). Tuotteet on testannut Eurofins.*) EU-LCI: Euroopassa vaadittu terveysperusteinen, kemikaalikohtainen raja-arvo rakennusmateriaaleista aiheutuvalle kemikaalialtistukselle.

**) Indoor Air Comfort® -sertifioidut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin päästövaatimukset.

***) BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on maailman käytetyin rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on arvostettu suunnittelun, rakentamisen sekä rakennuksen vastuullisen käytön ympäristöluokitustyökalu.

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.