Nordtreat - miljövänliga flamskyddsmedel

3 1 2023 | Träbyggande | Miljövänlighet | bioindustri

Varför välja miljövänliga flamskyddsmedel för trämaterial?

Idag används miljövänliga träprodukter i stor utsträckning för byggnadsstrukturer, fasader och inredning. Hållbart byggande innebär att den flamskyddande behandlingen av byggmaterial av trä bör stödja målet att skapa hälsosamma och säkra livsmiljöer under produkternas hela livscykel. 

 

Byggmaterial av trä måste uppfylla strikta brandsäkerhetsbestämmelser, som beror på vilken typ av byggnad och träprodukt det rör sig om. Förutom detta ultimata krav måste konstruktörerna av byggnaden också ta hänsyn till andra aspekter när de väljer den optimala flamskyddslösningen: hållbar och miljövänlig flamskyddande behandling, lösningens totalkostnad samt det visuella värdet av naturligt trä.

 

Nordtreat-Pikku-Finlandia-11-1920

 

BIOBASERAT FLAMSKYDDSMEDEL GER ÖKAD SÄKERHET

 

En av de viktigaste drivkrafterna för att använda trä i byggnader är att minska det ekologiska fotavtrycket från byggandet. Ett annat viktigt motiv är hälsa och säkerhet: naturliga trämaterial bidrar till att skapa hälsosamma och trevliga interiörer med god inomhusluftkvalitet. 

I det avseendet är det meningslöst att använda borsyra och andra gifter för att skydda byggnader mot brand. Traditionella lösningar som bygger på giftiga ämnen används dock fortfarande i stor utsträckning för att flamskydda naturträ.

Idag kan arkitekter, träproducenter och entreprenörer välja att använda ett tillförlitligt biobaserat flamskyddsmedel för att skydda träprodukter mot brand. Låt oss titta på skälen till detta beslut.

 

img_ValoHotelEntrance_950

 

VÄLJ FLAMSKYDDSBEHANDLING MED OMSORG 

 

Många flamskyddande produkter lovar att vara servicefria och hävdar att de inte läcker ut eller förlorar sin effektivitet. Sådana påståenden om brandreaktionens hållbarhet är i många fall falska och mycket farliga.

Att belägga trä med färg, lack och andra beläggningar påverkar alltid det behandlade träets egenskaper vid brandpåverkan. Tillverkare av fasadbeklädnad och andra träkonstruktionsprodukter bör därför alltid se till att deras belagda träprodukter reagerar lämpligt vid brandpåverkan.

Kontakta oss →

 

MILJÖPRESTANDA HOS BIOBASERADE FLAMSKYDDSMEDEL

 

Den nya generationens flamskyddsmedel som Nordtreat har utvecklat är vattenbaserat, biobaserat och pH-neutralt. Det innehåller inte borsyra, formaldehyd, halogener, cancerframkallande eller andra giftiga ämnen.

Nordtreats flamskyddsmedel NT DECO uppfyller inte bara brandsäkerhetsbestämmelserna enligt brandklassificering B-s1,d0 - det har också utsläppsklass A+/M1 och uppfyller LEED v4. NT DECOs koldioxidavtryck är 2 kg CO2e/m2 (EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930). 

NT DECO är också det första flamskyddsmedlet i världen med en verifierad EPD (Environmental Product Declaration (miljöproduktdeklaration)). EPD:n beskriver produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Dessutom har NT DECO testats för att uppfylla kraven i EN 16755 DRF klass EXT på väderexponerade ytor. För utomhusbruk har NT DECO också Weather Guard™ väderskydd och tonade färger är också UV-skyddade. 

 

NT_referenssi1c_720x404

 

MILJÖVÄRDEN OCH KOSTNADSEFFEKTIVT FLAMSKYDD

 

Kostnaden för flamskydd bör beaktas under hela livscykeln för träprodukten i fråga – och även därefter. Ledande byggnadsutvecklare och byggföretag kräver certifieringar och höga hållbarhetsstandarder av sina leverantörer, inklusive de kemikalier som används i deras byggnader. Hela kedjan från tillverkningen av kemikalierna till det slutliga bortskaffandet av byggmaterialen ska utvärderas.

Därför bidrar vi på Nordtreat till FN:s mål för hållbar utveckling. Vi har också åtagit oss att följa principerna i FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Mer information finns i Nordtreats uppförandekod.

 

Marynummen_paivakoti_2_Juho_Kokki

 

HÅLLBAR LÖSNING FÖR INDUSTRIELLA BEHANDLINGAR OCH BEHANDLINGAR PÅ PLATS

 

Industriell flamskyddsmedelsbehandling av träprodukter måste testas och certifieras, som i fallet med Nordtreats flamskyddsmedel. Vi hjälper industritillverkare att certifiera sin behandlingsprocess när de använder Nordtreats flamskyddsmedel.

När det optimala valet är att applicera flamskyddsmedel på plats sparar den säkra och lättanvända NT DECO kostnader och upprätthåller en säker arbetsmiljö. Till exempel kan KL-träets invändiga ytor flamskyddas med en kontrollerad och dokumenterad behandling på plats.

Vi utbildar och auktoriserar professionella ytbehandlare i användningen av våra flamskyddsmedel. Sådan behandling är dokumenterad och säkerställer överensstämmelse med B-s1, d0 reaktion vid brandpåverkan hos de behandlade träytorna. Vi tillhandahåller ett lokalt nätverk av utbildade flamskyddsmedelsbehandlare för byggföretag.

 

SÅ FÖLJER DU UTVECKLINGEN AV FLAMSKYDDSMEDEL

 

Ett idealiskt sätt att hålla sig uppdaterad om de senaste flamskyddsreglerna och standarderna samt utvecklingen av Nordtreats lösningar är att kontakta Nordtreat och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

REGISTRERA DIG FÖR FIRE PROTECTION INSIGHTS (FLAMSKYDDSINSIKTER)

Håll dig på rätt spår när det gäller brandsäkerhet för träprodukter. Vårt nyhetsbrev ger dig de senaste idéerna och lösningarna.