ETC BYGG

REFERENS

 

BIOBASERADE NT DECO VALDES TILL KLIMATSMARTA TRÄHUS


ETC Bygg är ett nytt svenskt byggbolag som bygger förmånliga och ekologiska hyreshus med trästomme. CLT-elementens synliga ytor har behandlats på byggplatsen med biobaserat NT DECO-flamskyddsmedel.

ETC Bygg bygger energisparande hus och vill undvika sådana vanliga byggmaterial som betong och gips. Tanken är att husens trästommar lagrar koldioxid, vilket gör husen klimatpositiva. Företaget anser att klimatsmarta konstruktioner är något av det viktigaste vi kan göra för klimatet i dag.


CLT-MODULBYGGANDE MINSKAR BYGGKOSTNADERNA

Ett hus blir klimatvänligt om det byggs av de rätta materialen. Många trähus har byggts i Sverige, men de har ofta betongstomme. ETC Bygg använder i sina hus bland annat CLT-modulbyggande, fasader alltigenom i trä, plastfria väggar i toaletter, återvunna material, mycket bra isolering samt solpaneler på tak och balkonger, allt enligt godkända standarder.

I byggandet strävar man till klimatsmarta lösningar i varje detalj. Trästommarna exempelvis, som tillverkas i Österrike, tillverkas i trä som inte fällts med kalhyggesmetod och elementen transporteras så långt det är möjligt med tåg. 

ETC BYGG_Västerås_Interior

ETC Byggs klimatsmarta hyresbostad i Växjö. Strukturen använder CLT-element, som har behandlats med Nordtreats biobaserade NT DECO brandskyddsmedel.

 

CLT-INOMHUSYTORNA HAR NT DECO-FLAMSKYDD


CLT-modulbyggandet är en etablerad och idealisk byggmetod för nya trähus. Den är miljövänlig och sparar dessutom både tid och pengar. Modulerna kan anpassas och återvinnas och ger en bra inomhusluft. 

ETC Bygg byggde år 2022 hemtrevliga våningshus i trä i Västerås och Växjö. CLT-ytan är snygg som den är, ger en varm stämning och andas naturligt. På CLT-elementens synliga delar inomhus krävdes en flamskyddsbehandling av B-s1, d0-klass. Behandlingen gjordes med NT DECO, klar eller tonats vit i tonen NCS S 0500-N.

Behandlingen utfördes av målarfirman Propio Wood Ab från Stockholm. Arbetsledare Michal Drazek uppskattar NT DECO för dess goda flamskyddsegenskaper och också för att produkten är ekologisk och går att tona.

“Eftersom ytbehandlingen gjordes på byggplatsen med en tonad, genomskinlig produkt behövde vi lära oss lite om NT DECO och On-Site-behandlingsmetoden. Lyckligtvis hade Nordtreat utbildat våra ytbehandlare, så vi kom snabbt underfund med hur produkten fungerar. Efter det gick ytbehandlingen väldigt smidigt och resultatet blev det önskade.”

                                                      Michal Drazek, arbetsledare, Propio Wood Ab

ETC BYGG_Västerås_EXT


YTBEHANDLINGSUTBILDNINGENS VIKTIGA ROLL


Både Propio Wood Ab och ETC Bygg är befullmäktigade samarbetspartner till Nordtreat när det gäller flamskyddsbehandling av trä. Det innebär att företagen fått utbildning i On-Site-behandling med Nordtreats NT DECO-produkt. I utbildningen går man igenom bland annat grunderna i flamskydd för träkonstruktioner, hur flamskyddsmedlet appliceras och hanteras, de rätta arbetsredskapen och förhållandena, hur man följer med användningen och åtgången av flamskyddsmedel samt dokumentering. 

"Målet med utbildningen är att samarbetspartnern känner NT DECOs egenskaper och kan dra nytta dem på rätt sätt så att ytbehandlingen går snabbt och smidigt och är av god kvalitet."

                                                                  Pekka Hurri, teknisk chef, Nordtreat Oy


Utbildningen övertygade Propios personal. Michal Drazek tror att han kommer att använda Nordtreats produkter och tjänster även i fortsättningen.

“Nordtreats tekniska service och kontakten med dem har varit utmärkt genom hela processen, så jag har bara gott att säga om den. Vi kommer att använda NT DECO även i framtida projekt och jag kan rekommendera den åt andra också."


VILL DU VETA MER OM VÅRA INNOVATIVA FLAMSKYDDSLÖSNINGAR?

Kontakta oss →

 

FLAMSKYDDSBEHANDLING FÖR CLT OCH ANDRA ELEMENT AV MASSIVT TRÄ

Säkerställ brandbehandlingens kvalitet och säkerhet för CLT och andra element av massivt trä


LADDA NER HÄR