ETC BYGG

KUNDEHISTORIE

 

BIOLOGISK BASERT NT DECO VALGT FOR MILJØSMARTE TREHUS


ETC Bygg er et nytt svensk konstruksjonsfirma som bygger rimeligere og mer økologiske utleie-eiendommer med trefagverk. CLT-elementene som forblir synlige behandles på arbeidsstedet med det biologisk baserte flammehemmende middelet NT DECO.

ETC Bygg er kjent for konstruksjonen av energieffektive hus, og ønsker å unngå dagens standard konstruksjonsmaterialer, som betong og gips, i sine konstruksjonsprosjekter. Ideen er at husenes tømmerstrukturer inneholder isolert karbondioksyd, som gjør dem mer miljøvennlige. Firmaet tror at bruken av miljøsmarte strukturløsninger er en av de viktigste tingene vi for øyeblikket kan gjøre for miljøet.


KONSTRUKSJON AV CLT-MODULER MULIGGJØR LAVERE KONSTRUKSJONSKOSTNADER


Et hus blir miljøvennlig hvis det bygges av de rette materialene. Det er mange trehus i Sverige, men de har ofte rammeverk i betong. Husene til ETC Bygg bruker, til den grad tillatt ved konstruksjonsstandard, CLT-moduler, fullstendige trefasader, plastfrie toalettvegger, resirkulerte materialer, ekstremt effektive isolasjonsløsninger, og solpaneler på tak og balkonger.

Bedriften har som mål å identifisere miljøsmarte løsninger for hver detalj. For eksempel er trefagverkene produserte i Østerrike laget av tre som ikke har høstet ved flatehogst, og konstruksjonselementene transporteres med tog hvor mulig.

ETC BYGG_Västerås_Interior

ETC Byggs klimasmarte leiebolig i Växjö. CLT-elementer har blitt brukt som struktur og de har blitt behandlet med Nordtreats biobaserte NT DECO brannhemmende middel. FOTO: Kaminsky Arkitektur.

INDRE CLT-OVERFLATER ER BEHANDLET MED NT DECO BRANNHEMMER


Konstruksjon med CLT-moduler er en etablert og ideell konstruksjonsmetode for nye trebygninger som sparer tid, penger og miljøet. Modulene er svært tilpassbare og resirkulerbare, og de forbedrer også kvaliteten på inneluften. 

I 2022 hadde ETC Bygg bygget trivelige leilighetsblokker i Västerås og Växjö. For beboerne er CLT-overflaten i seg selv et stilig og varmt innredningselement, i tillegg til at trematerialet puster naturlig. Alle CLT-elementer som forble synlige i indre områder krevde brannhemmende behandling for brannklasse B-s1, d0. Firmaet valgte NT DECO, som var farget hvitt basert på NCS-farge S 0500-N.

Overflatebehandlingen ble utført av malerfirmaet Propio Wood Ab fra Stockholm. I henhold til arbeidsleder Michal Drazek inkluderer fordelene med NT DECO, i tillegg til dets flammehemmende egenskaper, også dets miljøvennlighet og det faktum at det kan farges.

“Ettersom overflatebehandlingen ble utført med et farget og gjennomsiktig produkt, krevde arbeidet noe orientering med NT DECO-produktet og metoden brukt for påføring på arbeidsstedet. Heldigvis hadde Nordtreat gitt personellet vårt opplæring, dette lot oss raskt lære hvordan produktet skulle brukes. Etter dette var prosessen ekstremt jevn, og resultatet som vi forventet.”

Michal Drazek, arbeidsleder, Propio Wood Ab

ETC BYGG_Västerås_EXT

 

OPPLÆRING I OVERFLATEBEHANDLING SPILLER EN VIKTIG ROLLE


Propio Wood Ab og ETC Bygg er begge sertifiserte brannvernspartnere med Nordtreat. Dette betyr at firmaene har fått opplæring i bruk av Nordtreats NT DECO for overflatebehandling på stedet. Opplæringen har bl.a. bestått av grunnleggende prinsipper for beskyttelse av trestrukturer mot brann, påføring og håndtering av brannhemmende middel, korrekte verktøy og forhold, overvåking av tilstandene hvor brannhemmende middel brukes og dets forbruk, samt dokumentasjon


“Målet med opplæringen er å sikre at partneren på arbeidsstedet er kjent med egenskapene for NT DECO, og kan anvende dem for å utføre høykvalitets overflatebehandlinger raskt og problemfritt.”

Pekka Hurri, teknisk leder, Nordtreat Oy


Personellet ved Propio ble overbeviste av opplæringen. Michal Drazek forventer å bruke Nordtreats produkter og tjenester også i fremtiden.

“Den tekniske servicen fra og kommunikasjonen med Nordtreat har vært utmerket gjennom overflatebehandlingsprosessen, og jeg har kun gode ting å si om arbeidet deres. Vi tenker å bruke NT DECO også i våre fremtidige prosjekter, og jeg kan også anbefale produktet til andre.”


VIL DU VITE MER OM VÅRE INNOVATIVE FLAMMEHEMMENDE LØSNINGER?

Kontakt oss →

LAST NED CLT GUIDE

Sikre kvaliteten og sikkerheten til brannbeskyttelse av CLT og andre heltreelementer.


DOWNLOAD HERE