SOLHØY VÅRDHEM

REFERENSER

 

NORDTREAT OCH FIRESAFE SAMARBETAR FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA BRANDSKYDD FÖR CLT-YTOR I ETT VÅRDHEM

 

Vestby kommun i Norge har låtit uppföra ett vårdboende i trä för äldre personer med vård dygnet runt. Byggnaden består av 67 lägenheter som tar hänsyn till målgruppens omfattande vårdbehov och brandsäkerhet.

Vårdhemmet Solhøy byggdes av byggföretaget Solid Entreprenør AS, och tillverkades av trä som representerar hållbar utveckling och betonar skapandet av en hemtrevlig atmosfär för vårdinrättningen. För äldreboenden är det särskilt viktigt att se till att byggnaderna är ordentligt skyddade mot brand och att tiden för att utrymma byggnaden på ett säkert sätt i händelse av brand är så lång som möjligt.

 

TRÄYTOR HAR EN VIKTIG ROLL I INREDNINGEN

 

Ett vårdhem med timmerstomme var ett naturligt val under designprocessen. Trä representerar som material en hållbar utveckling men det ger också en hemtrevlig atmosfär i bostadsmiljöer. Byggnaden är uppförd i massivt trä, utom källaren som är gjord av gjuten betong. 
Lägenheterna är kopplade till ett dagcenter som erbjuder hälso- och välbefinnandetjänster samt en kultursal. Platserna utomhus ska erbjuda de boende tillräcklig utsikt och en koppling till den omgivande naturen.


Arkitekturen betonar det massiva träet som används flitigt i de invändiga ytorna och de stora fönstren som ger tillräckligt med naturligt ljus. Alla gemensamma utrymmen är utrustade med belysning som styrs automatiskt utifrån baserat på det naturliga ljuset. Träytor har visat sig minska stress visuellt, taktilt och akustiskt. 

 

Solhoy balcony new

Fönstren i de brandsäkra lägenheterna erbjuder en fantastisk utsikt. Feedbacken från invånarna har varit positiv.


VACKRA MATTA YTOR MED NT DECO

CLT-väggarna i lägenheterna och korridorerna för nödutgångar i Solhøy-anläggningen behandlades med genomskinlig vit NT DECO (färg NTD 61) av norska Firesafe AS. Företaget har använt NT DECO i ett par år eftersom produkten har utmärkt prestanda och kvalitet.


"NT DECO är en idealisk produkt för CLT-ytor, eftersom ytbehandlingsmedel som används för innerväggar måste uppfylla kraven i Euroklass B-s1, d0. Målarna utbildades på plats utan problem, och de blev snabbt bekanta med de olika faserna.
Produkten är lätt att applicera och den vita genomskinliga finishen ser fantastisk ut. Byggnadens ägare och huvudentreprenör är också mycket nöjda med den färdiga ytbehandlingen.”

 Hallvard K Engøy, teknisk chef, FIRESAFE AS

 


CLT-ytorna i vårdhemmet behandlades med genomskinlig vit NT DECO.

 

TRÄBYGGANDE VÄXTER SNABBT I NORGE

 

Träbyggandet har förutspåtts öka betydligt i Norge under de kommande årtiondena. Under de senaste åren har till exempel byggsektorn för massivt trä vuxit med en tredjedel. Norges största tillverkare av träelement, Splitkon AS, producerar 50 000 kubikmeter massiva träkonstruktioner varje år. 
Massiva träkonstruktioner krävs i allt högre grad vid utformning och konstruktionslösningar för nya byggnader och CLT-element har faktiskt blivit ett standardmaterial som används av arkitekter. Byggbranschen har också uppmärksammat träbyggandets positiva egenskaper, till exempel det låga koldioxidavtrycket och ansvarsaspekten.

SOLHØY VÅRDHEM

Fullbordad 2022
Plats Vestby, Son (Norge)
Huvudentreprenör Solid Entreprenør
Arkitektonisk utformning Stein Halvorsen arkitekter, Beate Ellingsen inredningsarkitekter 
CLT-element/leverantör Splitkon AS
CLT-element/brandskydd Firesafe AS
Boyta 8 655 m²
Total yta 1 500 m²

 

VILL DU VETA MER OM VÅRA INNOVATIVA FLAMSKYDDSLÖSNINGAR?


Kontakta oss →

 

FLAMSKYDDSBEHANDLING FÖR CLT OCH ANDRA ELEMENT AV MASSIVT TRÄ

Säkerställ brandbehandlingens kvalitet och säkerhet för CLT och andra element av massivt trä


LÄS MER