NT DECO

3 17 2020 | Holdbarhet | Miljøsikkerhet | Bygging med tre

Trebrannhemmeren NT DECO egner seg til bruk i bygninger merket med Svanemerket

Den miljøvennlige trebrannhemmeren NT DECO, utviklet og produsert i Finland, ble i februar 2020 godkjent som et av byggeproduktene til bruk i bygninger med Svanemerket. Svanemerket , som er i bruk i Norden, setter krav til bla. bygningens energiforbruk, inneluft, byggeprosessens kvalitetskontroll, samt til kjemiske og faste byggevarer og -materialer som brukes i huset.

Et produkt godkjent for et bygg med Svanemerket må være kontrollert og godkjent av Miljømerking, for da fyller det kravene som er stilt til de aktuelle materialene i Svanemerkets byggkriterier. De godkjente produktene, som NT DECO for eksempel, finnes i Svanemerkets byggevaredatabase for entreprenører og byggevareleverandører, hvor det listes opp både miljømerkede og kontrollerte byggevarer og -materialer.

Godkjenning til bruk ved reising av bygg med Svanemerket er det ferskeste bevis på at NT DECO er et trygt brannbeskyttelsesmiddel som fremmer bærekraftig utvikling. Andre sertifiseringer og klassifiseringer relatert til NT DECOs miljøvennlighet og lavutslipp er Indoor Air Comfort, BREEAM, LEED v4 og M1.

FINSK BRANNHEMMER FREMMER VEKSTEN AV TREKONSTRUKSJONER


Brannbeskyttelse som oppfyller kravene ut fra bruksområdet, fremmer i sin tur bruken av tre i byggeindustrien. Et ikke giftig, bærekraftig brannhemmende middel er trygt både for mennesker og miljø. Det er ikke nødvendig å behandle treverket med andre stoffer, for i tillegg til kravene til brannbeskyttelse, styrker det transparente NT DECO treverkets naturlige beskyttelse mot mugg og sopp. Fargetoner beskytter også treverket mot sollyseffekten.

NT DECO er en finsk innovasjon, og produktet lages da også i Finland. Dette er en fordel, spesielt for nordiske trevareprodusenter, arkitekter, byggherrer og byggefirmaer, for da kan man reagere virkelig raskt på kundenes ønsker og behov. Hos Nordtreat kan man blant annet bestille fargeprøver av brannbeskyttet tre, og industriprodusentene som ønsker det, får støtte i søkeprosessen om rettigheter til CE-merking av brannbeskyttelsen sin.

TRANSPARENT BRANNHEMMER SOM OPPFYLLER KRAVENE TIL EUROKLASSE B-S1, D0 


NT DECO, designet for industriell brannsikring av treprodukter, muliggjør brannbeskyttelse ifølge kravene til euroklasse B-s1, d0 for synlige treflater på bygningene. Produktet er resultatet av finsk produktutvikling, og det er testet og klassifisert i samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner. Industrielle produsenter kan for sine treprodukter beskyttet med NT DECO søke om CE-merking ifølge standard En 1495: 2013.


Ytterlige opplysninger om svanemerkede bygg:
https://joutsenmerkki.fi/briefly-in-english/

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter Vår månedlige nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.