Nordtreat Finland

4 22 2019 | Brannbeskyttelse | Miljøsikkerhet

Nordtreat er et foregangsfirma innen brannbeskyttelse av treprodukter

Nordtreat er en finsk produsent av en ny generasjon brannhemmere. Vi tror at etterspørselen etter industrielt brannbeskyttede treprodukter vil øke markant over hele verden det neste tiåret. For å sikre produktutviklingen og høy kvalitet har vi sentralisert produksjonen av våre brannhemmere i Finland. Våre produkter, som er trygge for både mennesker og miljø, produseres i et nytt, spesialbygget anlegg i Porvoo.

«Jeg tror at Nordtreates nye produktutviklingsenhet i Porvoo vil fremme en enestående utvikling av brannhemmer i Finland», sier professor Carl-Eric Wilén fra Åbo Akademi, hvis laboratorium har startet et aktivt samarbeid med Nordtreat.

Det er et nasjonalt mål for mange land over hele verden å øke andelen miljøvennlig bygging med tre og utvikle industriproduksjon av treprodukter. Nordtreat støtter disse målene ved å utvikle giftfrie og grundig testede brannhemmere som er spesielt godt egnet til bærekraftig bygging med tre.

Trefasader, elementer og innvendige overflater som er behandlet med brannhemmere fra Nordtreat, finnes i nesten alle finske leilighetskomplekser av tre som er bygget de siste årene, i tillegg til mange offentlige og kommersielle bygninger. Nordtreats produkter brukes også i andre nordiske land, baltiske land, Sentral-Europa, Storbritannia, Australia og USA.


BRANNBESKYTTEDE TREPRODUKTER ER PÅKREVD I MANGE BYGNINGER


Nydelig og holdbart tre er et ettertraktet materiale for utvendige overflater på bygninger, samt til byggeelementer og innvendige områder. Treprodukter må kanskje oppfylle kravene til brannklasse B-s1, d0, avhengig av bygningstype og -høyde. Slike bygninger omfatter leilighetskomplekser av tre, helse- og omsorgsinstitusjoner og store kommersielle bygninger og kontorbygninger.

 

Ojanperankankaan_koulu

Ojanperänkangas skole, Liminka, Finland


Vanlige brannbeskyttede treprodukter omfatter innvendige paneler og kledningspaneler, CLT- og LVL-konstruksjoner, samt lekte- og platekonstruksjoner som brukes for å friske opp utvendige vegger.

Når treprodukter behandles på riktig måte med brannhemmere fra Nordtreat, oppfyller de vanligvis kravene til brannklasse B-s1,d0. Dette betyr at treproduktene som er beskyttet med våre brannhemmere, bidrar i svært begrenset grad til brann, røykutviklingen er svært begrenset og de danner ikke brennende dråper.

 

PRODUKTUTVIKLING OG PRODUKSJON I PORVOO

 

De gjennomskinnelige brannhemmerne fra Nordtreat kombinerer følgende egenskaper for å fremme bærekraft:

  • Holdbar, sertifisert brannbeskyttelse
  • Trygge og miljøvennlige
  • Kostnadseffektive
  • Bevarer det naturlige utseendet til tre
  • Behandlingen forbedrer også beskyttelsen mot vær og vind, og styrker treets naturlige beskyttelse mot mugg og forfall.

 

«Disse egenskapene er oppnådd gjennom lange og kompromissløse prosesser for produktutvikling, testing og sertifisering», sier Ari Risku. Han er Nordtreats produksjonssjef og en av selskapets grunnleggere.

«Vårt mål er å fremme bærekraftig bygging med tre over hele verden. Vi vil være et foregangsfirma innen vårt felt, noe som gjenspeiles i vårt tette samarbeid med forskningsinstitusjoner og vår sertifiserte produksjonsprosess.

Vi tilbyr også støttetjenester til produsenter av treprodukter for å hjelpe dem med sertifisering av deres brannbeskyttelsesbehandling. I tillegg gir vi oppdatert informasjon og råd om brannbeskyttelse av treprodukter til arkitekter, byggdesignere, utviklere og byggefirmaer.»

Ari Risku, produksjonssjef hos Nordtreat

 

PRODUKTER AV HØY HVALITET FOR INTERNASJONALE MARKEDER

Kunnskapen som er oppnådd over en periode på over ti år, har gjort selskapet mer kjent og økt etterspørselen etter Nordtreats produkter. Selskapet flyttet produksjonen til et anlegg i Porvoo i 2018. Produktene har blitt tildelt nøkkelflaggsymbolet.

made_in_finland

Produksjonskapasiteten og automatiseringsnivået i Porvoo-fabrikken vil økes betydelig i løpet av 2019. I løpet av det siste året er over 500 000 m2 monteringsklare treoverflater beskyttet med brannhemmere ved fabrikken. Produksjonsvolumene vokser raskt etter hvert som bygging med tre øker i Finland og resten av verden. Innen utgangen av 2019 vil det moderne produksjonsanlegget ha 20 ansatte.

Etterspørselen etter brannbeskyttede treprodukter øker, spesielt i Europa, Nord-Amerika og Australia. Nordtreats styrke i et slikt konkurranseutsatt marked er nøye testede, sertifiserte og giftfrie produkter, samt den kvalitetssertifiserte nordiske produksjonsprosessen. Selskapets partnere for produktutvikling og testing er noen av Europas ledende akkrediterte laboratorier, forskningsinstitusjoner og universiteter. Nordtreats produkter selges til internasjonale markeder gjennom et omfattende partnernettverk.

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter Vår månedlige nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.