Testing

4 2 2020 | Brannforskrifter

Mangler i testresultatene av trebrannhemmere publisert av Tukes

2. april 2020 publiserte det finske sikkerhets- og kjemikaliebyrået Tukes en rapport om en studie fra 2019 som identifiserte mangler i brannhemmere. Ett av produktene som ble undersøkt var Multiprotect Neutra, en brannhemmer produsert av Nordtreat, som var tilgjengelig på markedet i 2017.
 
På grunn av mangler i gjennomføringen av undersøkelsen for dette produktet, ga Nordtreat Tukes allerede et detaljert svar i oktober 2019 og kritiserte testmetoden som ble brukt i studien, noe som var i strid med den tiltenkte bruken av produktet. Studien ble utført på en måte som ga et feil resultat for oppfyllelsen av Multiprotect Neutra brannklasse B-s1, d0.

Tukes bestilte en test for Multiprotect Neutra-brannhemmer fra Nordtreat AS i 2017. I SBI-testingen bestilt av Tukes to år etter at prøvene ble sendt, hadde veggtestdelene blitt behandlet kun på den ene siden, og resultatet av testen var i tråd med klasse C-s1, d0.

Imidlertid krever produktsertifikatet at alle tre sidene av treproduktet skal behandles for at brannklasse B-s1, d0 skal oppnås. Dette ble ikke utført, ettersom panelene som ble brukt i testen bestilt av Tukes, bare ble behandlet på den ene siden.

Som et resultat av den unormale testmetoden, ble ikke kanter, tunger, spor og ender på panelene som ble testet, behandlet med brannhemmer, og dette hadde en betydelig innvirkning på resultatet av testen.

Ved bruk i samsvar med produktsertifikatet har produktet oppfylt kravene i brannklasse B-s1, d0. Multiprotect Neutra ble avviklet i 2017, men produktet kan ha blitt brukt i byggebransjen frem til slutten av 2017.

Ytterligere informasjon:

Nordtreat Finland Oy, technical customer services, support@nordtreat.com, +358 20 730 9330

Oppdatert 2. april 2020:

2. april 2020 sendte Tukes (Laura Lakua, overordnet, profesjonelle produkter) en forespørsel til Nordtreat om å oppdatere produktets instruksjoner, og informere sine kunder og partnere om at brannklassifiseringen B-s1, d0 rapportert for produktet oppnås når delene er behandlet på alle sider.

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter Vår månedlige nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.