Giftfrie brannhemmere

4 30 2019 | Brannbeskyttelse | Miljøsikkerhet | Bygging med tre

Bruk giftfrie brannhemmere til behandling av treoverflater på stedet

Industriell brannbeskyttelse av treprodukter fremskynder byggeprosjekter, men det er ikke alltid mulig å bruke sertifiserte brannbeskyttede treprodukter på byggeplasser. I slike situasjoner behandles synlige treoverflater med en brannhemmer på stedet, og det må etterpå søkes om godkjenning for behandlingen fra kontrollerende myndigheter.

 

BARE GIFTFRIE BRANNHEMMERE ER EGNET TIL BRUK PÅ STEDET


Den vanligste årsaken til brannbeskyttelsesbehandling på stedet er at egnede industrielt behandlede produkter ikke er tilgjengelige. Noen ganger oppdages behovet for brannbeskyttelse først under byggingen.

Bare giftfrie brannhemmere som er trygge for mennesker og miljø er egnet til bruk på stedet. Dette sikrer at oppbevaring og bruk av produktene, samt rengjøring av byggeplassen, er trygg og ikke utgjør en unødvendig risiko.


EKSEMPEL PÅ BEHANDLING PÅ STEDET

Når en følger de angitte instruksjonene, vil behandling av treprodukter med den giftfrie brannhemmeren NT DECO, sikre brannbeskyttelse som oppfyller kravene til brannklasse B-s1,d0. I tillegg beskytter produktet treet mot innvirkningen av vær og vind, forfall og mugg. Produktet har lavt utslipp, og det er derfor også trygt ved innendørs bruk.

Det er ingen bestemte krav til transport og oppbevaring av brannhemmere fra Nordtreat, med det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon på oppbevaringsstedet.

Treoverflatene som skal behandles, må være rene og fri for støv. Forholdene under behandling og tørking må være innenfor følgende grenser:

  • Temperatur på brannhemmer +15…+25 °C
  • Lufttemperatur +15…+50 °C
  • Relativ luftfuktighet 40...65 %
  • Fuktighet i tre 14...18 %


Behandlingen kan utføres ved å sprøyte, pensle eller dyppe trematerialet i brannhemmeren. Det er påkrevd å bruke vernebriller, hansker og beskyttelsestøy. Brannhemmeren må blandes nøye før behandlingen.

Hvis store treoverflater skal behandles med en fargetonet brannhemmer, anbefales det at du først tester produktet på et lite område, fordi forskjellige behandlingsmetoder og -typer kan ha innvirkning på fargetonen.

Treoverflater bør behandles 1 til 3 ganger med et intervall på ca. én time for å sikre at tilstrekkelig mengde brannhemmer (350 g/m2) absorberes av treet for å oppnå påkrevd brannklasse. Etter behandlingen vil treproduktet være overflatetørt etter ca. 4 timer, og den endelige overflaten vil være klar etter ca. to dager hvis temperaturen er +20 °C og luftfuktigheten er 40 til 70 %.

Én av mange fordeler med NT DECO er at det ikke kreves andre behandlinger. Hvis et treprodukt skades under monteringen eller produkter kappes etter behandling, må imidlertid skadede og kappede overflater behandles med NT DECO.

Etter behandlingen kan verktøy vaskes med vann eller vannløselige rengjøringsmidler. Glem ikke å lese instruksjonene for bruk av brannhemmere fra Nordtreat samt annen dokumentasjon.


BEHANDLING AV INDUSTRIELT BRANNBESKYTTEDE TREPRODUKTER PÅ STEDET


Sertifiserte brannbeskyttede treprodukter må ikke males eller behandles på andre måter i forbindelse med monteringen, fordi ytterligere behandling svekker den nødvendige funksjonen og holdbarheten til brannbeskyttelsen. Det eneste unntaket er brannbeskyttelsesbehandling av kappede overflater, som alltid er påkrevd. Det anbefales at behandlingen utføres med samme brannhemmer som ble brukt under den industrielle behandlingen. Den påkrevde brannhemmeren leveres vanligvis av produsenten av de brannbeskyttede treproduktene.

REGISTRER DEG FOR BRANSJEINNSIKT

Hold deg oppdatert om brannsikkerhet for treprodukter Vår månedlige nyhetsbrev gir deg de nyeste ideene og løsningene.