NT DECO

7 2 2021 | PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Drewniana elewacja zabezpieczona środkiem NT DECO firmy Nordtreat uzyskała klasyfikację „NRO” w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany od strony zewnętrznej

NT DECO przeszedł pomyślnie polskie testy rozprzestrzeniania ognia i uzyskał stosowny certyfikat. Jest to dobry przykład zaangażowania firmy Nordtreat w rozwój i dostarczanie rozwiązań dla lokalnych rynków przetwórstwa drewna i budownictwa.

Środki ogniochronne firmy Nordtreat spełniają wymagania Euroklasy B-s1, d0, ale są również na tyle wszechstronne, aby sprostać lokalnym przepisom i normom budowlanym na różnych rynkach. Polska jest ważnym rynkiem rozwoju dla Nordtreat, a testy wykonane przez Ignis Reaction to Fire dowodzą, że NT DECO spełnia również lokalne wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne.

Wyniki testów zostały zaprezentowane podczas warszawskiego wydarzenia FORUM HOLZBAU w czerwcu 2021 roku jako część oferty rozwiązań ogniochronnych Nordtreat dla budownictwa drewnianego. Marcin Balon, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu na Polskę i inne rynki Europy Wschodniej, jest zadowolony z możliwości, jakie certyfikacja stwarza dla klientów i partnerów Nordtreat w Polsce:

“Rozwiązania Nordtreat zmienią rynek drewna zabezpieczonego ogniowo w Polsce”.

Poza doskonałymi właściwościami ogniochronnymi, NT DECO jest ekonomicznym, przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem jednoskładnikowym dla produktów drewnianych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Dowiedz się więcej o środkach ogniochronnych NT DECO.

BADANIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ŚCIANY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

 

Klasyfikację stopnia rozprzestrzeniania ognia „NRO” można uzyskać poprzez trzykrotne przejście badań według normy PN-B-02867. Polegają one na zapaleniu drewnianego stosu o wymiarach 600 x 300 mm i masie 20 kg w odległości 50 mm od elewacji w jej osi symetrii, a następnie usunięciu go po 15 minutach.

Następnie fasada jest obserwowana przez kolejne 15 minut pod kątem dalszego zachowania się ognia. Powierzchnia fasady zwrócona w stronę stosu drewna musi mieć wymiary zbliżone do 1,8 x 2,3 m, i musi być wykonana tak, jak będzie stosowana w rzeczywistości.

Przez cały czas trwania badania wentylator wytwarza przepływ powietrza o średniej prędkości 2 m/s w kierunku elewacji, zapewniając gorsze warunki, które zwiększą strumień ciepła padający na elewację. Test musi być powtórzony 3 razy na identycznych elewacjach, a wszystkie 3 testy muszą zostać zaliczone, aby elewacja została zatwierdzona.

Warunkiem zaliczenia testu jest zarejestrowanie danych z termopar oraz obserwacji jakościowych technika przeprowadzającego test. Termopary umieszcza się 125 mm po obu stronach linii środkowej na wysokości 1,5 i 2,25 m. Dane temperaturowe i obserwacje są następnie zapisywane w raporcie z badań i sprawdzane pod kątem kryteriów zaliczenia/niezaliczenia określonych w normie.

NEWSLETTER O OCHRONIE PRZECIWOGNIOWEJ

Dbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe produktów drewnianych. Nasz biuletyn dostarcza Państwu najnowszych pomysłów i rozwiązań.