Hoisko CLT

10 14 2020 | PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | BUDOWNICTWO DREWNIANE

CLT ochrona przeciwpożarowa zgodnie z wymogami klasy ogniowej b-s1, d0

Firma Nordtreat w ścisłej współpracy z Hoisko CLT przetestowała i sklasyfikowała impregnację ogniochronną CLT zgodnie z europejską klasą B-s1, d0. Celem tej współpracy jest zapewnienie, że na rozwijającym się rynku budownictwa drewnianego stosowane są wyłącznie elementy CLT posiadające niezawodną ochronę przeciwpożarową i jednocześnie klasę M1.

Elementy CLT wykonane z drewna litego klejonego krzyżowo już w stanie surowym są konstrukcjami o wysokiej odporności ogniowej. Wiele zastosowań wymaga jednak zabezpieczenia przeciwpożarowego widocznych powierzchni CLT zgodnie z wymaganiami europejskiej klasy B-s1, d0.

Jak dotąd nie istnieje europejska norma wyrobu CLT, która pozwalałaby na oznakowanie CE, a zatem zgodność obróbki ogniowej produktu musi zostać zweryfikowana w inny sposób. Jest to ważne, ponieważ obecnie organy nadzoru budowlanego mogą zaakceptować obróbkę powierzchni, która nie spełnia w pełni wymagań klasy ogniowej wymaganej dla danego budynku.

 
Hoisko CLT house at Tuusulan asuntomessut

Hoisko CLT,Targi Mieszkaniowe Tuusula 2020

 

ZBADANE WŁAŚCIWOŚCI OGNIOTRWAŁE CLT CHRONIONEGO PRZECIWOGNIOWO

 

Nordtreat i Hoisko CLT chciały znaleźć rozwiązanie wspomnianego wcześniej problemu wiarygodnej weryfikacji ochrony przeciwpożarowej. Partnerzy podzielają pogląd, że ze względu na koszty lub z innych powodów, ochrona przeciwpożarowa, której zgodność nie może być zweryfikowana, nie powinna być dopuszczona do stosowania w konstrukcjach CLT. Z tego powodu zdecydowano się na przeprowadzenie badań i certyfikacji ochrony przeciwpożarowej dla konstrukcji CLT w Instytucie Badań i Rozwoju Produktów Leśnych i Drzewnych (MeKA) na Łotwie.

Na potrzeby testów zbudowano kilka kątowników z płyt CLT o grubości 90 mm, wyprodukowanych z drewna świerkowego przez firmę Hoisko CLT. Zostały one poddane próbie ogniowej poprzez zastosowanie środka ogniochronnego NT DECO w łącznej ilości 350 g/m2. Odporność ogniowa konstrukcji została zbadana w znormalizowanych testach (np. SBI) i uznana za zgodną z europejską klasą B-s1, d0.

 

Hoisko CLT production pressure

Produkcja elementów CLT, Hoisko CLT

 

ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE NA CERTYFIKOWANE OGNIOODPORNE CLT

 

Zapotrzebowanie na elementy CLT rośnie w szybkim tempie. Kierownik sprzedaży Jukka Matti-Tuuri z Hoisko CLT, największego fińskiego producenta CLT, mówi, że wielkość produkcji firmy szybko rośnie:

“Chętnie pomagamy projektantom konstrukcji we wdrażaniu najbardziej funkcjonalnych i ekonomicznych rozwiązań CLT. Optymalne wykorzystanie produktu nie jest jeszcze znane wszystkim projektantom.”

 

Hoisko CLT truck handling

 

Duże zapotrzebowanie wynika w szczególności z chęci gmin do inwestowania w budownictwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla przy budowie nowych żłobków, szkół i placówek opiekuńczych. CLT nadaje się jednak również idealnie do budownictwa mieszkaniowego, jako nośna i jednomateriałowa konstrukcja do trwałych domów jednorodzinnych, domów szeregowych i bloków mieszkalnych.

Obecnie potrzeba ochrony przeciwpożarowej CLT dotyczy w szczególności okładzin wewnętrznych, tj. powierzchni widocznych na ścianach, sufitach i podłogach wykonanych z CLT. W takich przypadkach konstrukcja składa się albo z elementu CLT o grubości 100 mm od wewnątrz, a za nim znajduje się warstwa izolacyjna, albo, co jest bardziej powszechne, z grubszej (200-240 mm) konstrukcji CLT, która nadaje się również jako konstrukcja ściany nośnej.

Gdy obróbka CLT za pomocą NT DECO jest przeprowadzana zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi badań, wynik jest następujący:

    • Ochrona przeciwpożarowa zgodnie z europejską klasą B-s1, d0 (EN 13501-1)
    • Przyjazna dla środowiska ochrona przeciwpożarowa (środek zmniejszający palność nie zawiera ogólnie szkodliwych substancji, takich jak kwas borowy, bor, bromki, formaldehyd czy amoniak)
    • Najlepsza klasa emisji M1 dla materiałów budowlanych z materiałem zmniejszającym palność (potwierdzona badaniami jakość czystego powietrza)
    • Naturalne wzory drewna CLT uwidaczniają się w pożądanym półprzezroczystym odcieniu (tysiące opcji kolorystycznych)
    • Ekonomiczna obróbka (jeden produkt, bez oddzielnych podkładów i farb nawierzchniowych)

 

CLT element lifting - Hoisko CLT

 

PRODUKTY HOISKO CLT SĄ CHRONIONE PRZED OGNIEM W KONTROLOWANYCH WARUNKACH

 

Hoisko zabezpiecza ogniowo swoje elementy CLT zgodnie z certyfikowaną metodą obróbki Nordtreat. Ponieważ elementy CLT są dość duże, a ich ilość wzrasta, w razie potrzeby obróbkę przeprowadza również przeszkolony przez Nordtreat pracownik.

 

“Dostarczane przez Hoisko zabezpieczone przeciwogniowo elementy CLT spełniają wymagania europejskiej klasy B-s1, d0. Proces obróbki jest zawsze udokumentowany, a klient otrzymuje certyfikat potwierdzający certyfikowaną obróbkę.”

Jukka Matti-Tuuri, CLT Finland Oy

 

W projektach Hoisko CLT ochrona przeciwpożarowa CLT jest zawsze wykonywana w warunkach kontrolowanych, tzn. w halach, w których wilgotność powietrza wewnętrznego, temperatura i inne warunki są optymalne dla absorpcji środka zmniejszającego palność.

NEWSLETTER O OCHRONIE PRZECIWOGNIOWEJ

Dbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe produktów drewnianych. Nasz biuletyn dostarcza Państwu najnowszych pomysłów i rozwiązań.