Nordtreat - Little Finlandia

3 1 2023 | BUDOWNICTWO DREWNIANE | BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE | Przemysł bio

Dlaczego należy wybrać przyjazny środowisku środek zmniejszający palność dla materiałów drewnianych

Dzisiejsze przyjazne środowisku produkty drewniane są przeznaczone w szerokim zakresie do konstrukcji budowlanych, fasad i wystroju wnętrz. Zrównoważona konstrukcja oznacza, że zabezpieczenie materiałów konstrukcji drewnianej środkiem zmniejszającym palność powinno sprzyjać tworzeniu zdrowego i bezpiecznego środowiska mieszkalnego przez cały cykl życia produktów. 

 

Materiały konstrukcji drewnianej muszą spełniać ścisłe przepisy bezpieczeństwa pożarowego, które zależą od rodzaju budynku i danego produktu drewnianego. Oprócz tego ostatecznego wymogu projektanci budynków muszą również rozważyć inne aspekty przy wyborze optymalnego rozwiązania w zakresie zabezpieczenia przeciwogniowego: trwały i przyjazny środowisku środek zmniejszający palność, koszt całkowity rozwiązania oraz wartości wizualne naturalnego drewna.

 

Nordtreat-Pikku-Finlandia-11-1920

 

ŚRODEK ZMNIEJSZAJĄCY PALNOŚĆ NA BAZIE BIOLOGICZNEJ ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO

 

Jednym z kluczowych czynników przemawiających za stosowaniem drewna w budynkach jest zmniejszenie śladu węglowego konstrukcji. Kolejnym ważnym czynnikiem motywującym jest zdrowie i bezpieczeństwo: materiały z naturalnego drewna tworzą zdrowe i bezpieczne wnętrza o dobrej jakości powietrza. 

Z tego względu stosowanie kwasu borowego i innych toksyn w celu zabezpieczenia przeciwogniowego budynków nie ma sensu. Jednakże tradycyjne środki oparte na substancjach toksycznych są wciąż szeroko stosowane w celu ochrony przeciwogniowej naturalnego drewna.

Obecnie architekci, producenci drewna i wykonawcy mogą zdecydować się na zastosowanie niezawodnego środka zmniejszającego palność pochodzenia bio w celu ochrony przeciwogniowej produktów z drewna. Przyjrzyjmy się podstawom takiej decyzji.

 

img_ValoHotelEntrance_950

 

STARANNIE DOBIERZ ŚRODEK ZMNIEJSZAJĄCY PALNOŚĆ 

 

Wiele środków zmniejszających palność reklamuje się jako niewymagające dalszego serwisu i nieulegające wypłukaniu czy nietracące skuteczności. Takie twierdzenia dotyczące trwałości ich działania przeciwogniowego są w wielu wypadkach fałszywe i bardzo niebezpieczne.

Pokrywanie drewna farbami, lakierami i innymi rodzajami powłok zawsze pogarsza właściwości przeciwogniowe zabezpieczanego drewna. Zatem producenci okładzin i innych produktów do konstrukcji drewnianych powinni zawsze zapewnić odpowiednie działanie przeciwogniowe ich powlekanych produktów drewnianych.

KONTAKT Z NORDTREAT →

 

WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO

 

Nowa generacja środków zmniejszających palność opracowana przez Nordtreat to bazujące na wodzie środki biologiczne o obojętnym pH. Nie zawierają kwasu borowego, aldehydu mrówkowego, halogenów, substancji rakotwórczych i innych toksycznych.

Środek zmniejszający palność NT DECO firmy Nordtreat nie tylko jest zgodny z przepisami dotyczącymi klasy przeciwogniowej B-s1,d0 – posiada również klasę emisji A+/M1 i jest zgodny z normą LEED v4. Pozytywny „ślad ekologiczny” NT DECO to 2 kg CO2e/m2 (EN 15804+A2 i ISO 14025 / ISO 21930). 

NT DECO to również pierwszy środek zmniejszający palność na świecie z potwierdzoną deklaracją środowiskową produktu (ang. Environmental Product Declaration, EPD). EPD opisuje wpływ produktu na środowisko przez cały jego cykl życia.

Ponadto przetestowano NT DECO na powierzchniach narażonych na działanie czynników pogodowych pod kątem spełniania klasy DRF EXT zgodnie z EN 16755. W celu zastosowań zewnętrznych NT DECO ma również ochronę pogodową Weather Guard™, a podbarwione kolory są również chronione przed światłem ultrafioletowym. 

 

NT_referenssi1c_720x404

 

WARTOŚCI EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWOGNIOWE

 

Koszt zabezpieczenia przeciwogniowego należy rozważyć w całym cyklu życia danego produktu drewnianego – a nawet w dalszej perspektywie. Wiodący deweloperzy oraz firmy budowlane wymagają od swoich dostawców certyfikacji i wysokich standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju, wliczając w to środki chemiczne stosowane w ich budynkach. Należy oszacować cały łańcuch, od produkcji środków chemicznych po końcową utylizację materiałów budowlanych.

Z tego względu w Nordtreat przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zobowiązujemy się również do przestrzegania zasad Global Compact ONZ, wytycznych ONZ w zakresie działalności gospodarczej i praw człowieka, podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Więcej informacji można znaleźć w Kodeksie postępowania Nordtreat.

 

Marynummen_paivakoti_2_Juho_Kokki

 

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA DLA IMPREGNACJI PRZEMYSŁOWEJ I NA MIEJSCU BUDOWY

 

Przemysłowa impregnacja środkiem zmniejszającym palność produktów drewnianych musi być badana i certyfikowana, tak jak w przypadku środków zmniejszających palność firmy Nordtreat. Wspieramy producentów przemysłowych w certyfikowaniu ich procesu impregnacji w przypadku stosowania przez nich środków zmniejszających palność Nordtreat.

Kiedy zastosowanie środka zmniejszającego palność na miejscu stanowi optymalną opcję, bezpieczny i łatwy w użyciu NT DECO pozwala zaoszczędzić na kosztach i utrzymać bezpieczne środowisko pracy. Na przykład powierzchnie wewnętrzne z CLT można chronić przed ogniem poprzez kontrolowaną i dokumentowaną impregnację na miejscu.

Szkolimy i autoryzujemy specjalistów od impregnacji powierzchni w zakresie stosowania naszych środków zmniejszających palność. Taka impregnacja jest dokumentowana i zapewnia zgodność z klasą odporności ogniowej B-s1, d0 impregnowanych powierzchni drewnianych. Zapewniamy firmom budowlanym lokalną sieć przeszkolonych specjalistów od impregnacji środkiem zmniejszającym palność.

 

JAK ŚLEDZIĆ ROZWÓJ ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ

 

Najlepszym sposobem, aby być na bieżąco z najnowszymi przepisami i normami, jak również postępami Nordtreat w rozwoju rozwiązań, jest skontaktowanie się z firmą Nordtreat i zasubskrybowanie naszego biuletynu.

NEWSLETTER O OCHRONIE PRZECIWOGNIOWEJ

Dbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe produktów drewnianych. Nasz biuletyn dostarcza Państwu najnowszych pomysłów i rozwiązań.