Nordtreat R&R

5 20 2021 | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE | WYTRZYMAŁOŚĆ

Ambitne cele w zakresie rozwoju produktów do drewna ograniczających rozprzestrzenianie się ognia

Wilma Lindqvist pracuje w Nordtreat nad swoją pracą magisterską - ostatnim etapem studiów w zakresie chemii procesowej. Celem jej pracy magisterskiej jest opracowanie lepszych i bardziej wszechstronnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwogniowej drewna. Wilma jest zainteresowana rozwojem środków ogniochronnych do drewna: ponieważ drewno jest materiałem naturalnym, powinno być również chronione przed ogniem za pomocą środków wykonanych z naturalnych składników.

Zrównoważony rozwój to temat, który interesuje Wilmę Lindqvist i cel, który chce promować. Zanim zdecydowała się na studia w zakresie chemii procesowej na Uniwersytecie Åbo Akademi, planowała studiować biologię lub nauki społeczne, ale potem zdała sobie sprawę, że studiując inżynierię, może również pomóc w budowaniu lepszego świata.

CELEM JEST ROZSZERZENIE WYBORU BEZHALOGENOWYCH ŚRODKÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ DREWNA


Wilma_Lindqvist

Rozwój produktów nowej generacji w zakresie środków opóźniających rozprzestrzenianie się ognia w drewnie jest połączeniem teorii i testów praktycznych. Tytuł pracy magisterskiej Wilmy brzmi: “Bezhalogenowe, kryjące powłoki ogniochronne dla powierzchni drewnianych”.


Na początek Wilma bada chemię ochrony przeciwpożarowej drewna, analizując wcześniejsze badania, teorie i rozwiązania, które firma Nordtreat już przetestowała i wprowadziła na rynek. Współpracując z zespołem ds. rozwoju produktów Nordtreat, Wilma dąży do zidentyfikowania nowych składników i kombinacji, które można wykorzystać do dopracowania właściwości ognioodpornych produktów, aby uczynić je jeszcze bardziej skutecznymi. Celem jest rozszerzenie wyboru przyjaznych dla środowiska środków zmniejszających palność.

Wilma będzie testować i analizować wybrane składniki i ich wpływ na właściwości ochronne w laboratorium badawczym działającym w połączeniu z Åbo Akademi. Jej celem jest zidentyfikowanie substancji, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska i które pomogą poprawić właściwości środków ogniochronnych pod względem ich zdolności do ochrony przeciwpożarowej, przyjazności dla środowiska i efektywności kosztowej. Właściwości te zostaną zoptymalizowane poprzez testowanie różnych kombinacji i składników substancji.

Nordtreat chce udoskonalić opracowane i opatentowane przez siebie rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz uczynić ich właściwości jeszcze bardziej uniwersalnymi. Z tego powodu, testy przeprowadzone w ramach pracy dyplomowej mają na celu przeanalizowanie takich zagadnień jak to, w jaki sposób można jeszcze bardziej wydłużyć czas zapłonu produktów drewnianych oraz jak można spowolnić rozprzestrzenianie się ognia. Pomoże to stworzyć mocne podstawy do rozwoju nowych środków opóźniających rozprzestrzenianie się ognia.

PRACA DYPLOMOWA W SZYBKO ROZWIJAJĄCYM SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWIE DAJE WIELE SATYSFAKCJI


Wspieranie stosowania przyjaznego dla środowiska drewna w budownictwie jest dla Wilmy ekscytującym celem. Udział w konkretnym projekcie badawczo-rozwojowym oferuje jej odpowiedni poziom wyzwania.

Ważne jest również wsparcie oferowane przez kluczowy zespół Nordtreat. Dzięki temu, że Nordtreat jest szybko rozwijającą się firmą, Wilma zawsze może poprosić swoich kolegów o radę i wskazówki, w jakim kierunku podążać przy realizacji projektu. Wilma jest dumna z tego, że jej praca ma znaczenie: dzięki swojemu wkładowi może uczestniczyć w rozwoju bezhalogenowych środków zmniejszających palność drewna. Opracowywanie środków zmniejszających palność w szybko rozwijającym się przedsiębiorstwie jest ekscytujące i satysfakcjonujące, a Wilma może kontynuować pracę w tej dziedzinie nawet po ukończeniu pracy magisterskiej.

NEWSLETTER O OCHRONIE PRZECIWOGNIOWEJ

Dbaj o bezpieczeństwo przeciwpożarowe produktów drewnianych. Nasz biuletyn dostarcza Państwu najnowszych pomysłów i rozwiązań.