2 22 2021 | Inspiraatio | Palosuojaus | Puurakentaminen

Kuultavan palonsuoja-aineen sävyn valinta eri puulajeille

Monen muun tekijän lisäksi puulaji vaikuttaa siihen, miten kuultava väri toteutuu puutuotteen palosuojauskäsittelyssä. Paras tapa varmistaa puutuotteelle paloluokan B-s1, d0 täyttävä palosuojaus halutussa kuultavassa värisävyssä onkin tilata Nordtreatilta sävynäytteet.

Väriasiantuntija Taru Huokuniemi kertoo, miten puulaji vaikuttaa palosuojauksen lopulliseen sävyyn ja miten Nordtreat auttaa suunnittelijoita sopivan sävyn valinnassa.

Uuden sukupolven palonsuoja-aine NT DECO mahdollistaa Euroluokan B-s1, d0 vaatimukset täyttävän puun palosuojauksen ja halutun kuultavan värisävyn samassa käsittelyssä. Tämä edellyttää, että puutuotteen pintaan imeytyy tasaisesti sertifioinnin määrittelemä määrä palonsuoja-ainetta. Samalla on huolehdittava siitä, että lopputulos vastaa haluttua kuultavaa värisävyä.

 

VALO_entrance_730

Nordtreatin palonsuoja-aineilla on tällä hetkellä euroluokan B-s1, d0 vaatimukset täyttävä luokitus kuusesta, lehtikuusesta ja setristä valmistetuille sisä- ja ulkoverhouspaneeleille. Näiden tuotteiden teollinen palosuojaus Nordtreatin tuotteilla voidaan myös sertifioida. Lisäksi Nordtreat on sertifioinut kuusesta valmistetun CLT:n sekä männystä valmistetun liimapuun ja hirsiseinien palosuojauskäsittelyn.

 

MITEN PUULAJI VAIKUTTAA PALONSUOJA-AINEEN SÄVYYN


Monet puulajit sopivat rakentamiseen, mutta esimerkiksi Euroopassa sisä- ja ulkoverhouspaneelien ja massiivisten puurakenteiden (kuten CLT-elementit) valmistuksessa käytetään tavallisimmin havupuita: kuusta (Picea Abies) ja lehtikuusta (Larix Sibirica tai Larix Decidua) sekä joskus setriä (esim. Thuja pliccata). Hirsirakentamisessa käytetään sekä kuusta että mäntyä (Pinus Silvestris). Sisäverhouksissa tavallisia ovat myös erilaiset lehti- ja jalopuulajit.

Kuultavan palonsuoja-aineen sävyn valinnassa on tärkeää ottaa huomioon, että:

1. Puulajin oma värisävy vaikuttaa lopulliseen sävyyn

Värikarttojen sävyissä ei ole voitu ottaa huomioon käsiteltävän pinnan pohjaväriä. Kuusi on vaalea ja tasasävyinen puulaji, kun taas esimerkiksi lehtikuusi voi kasvupaikasta ja lajista riippuen olla sävyltään joko vihertävä tai punertava. Nämä käsiteltävän pinnan luonnolliset sävyt on otettava suunnittelussa huomioon, koska ne vaikuttavat siihen miten haluttu sävy voidaan kuultavassa palosuojauskäsittelyssä toteuttaa.


2. Puulajin tiheys vaikuttaa palonsuoja-aineen imeytymiseen

Puulajin tiheys vaikuttaa puolestaan siihen, miten palonsuoja-aine imeytyy puun pinnan solukkoon. Havupuulajit ovat solurakenteeltaan huokoisempia kuin useimmat lehtipuulajit. Siksi tarvittavan palonsuoja-ainemäärän tasainen imeytyminen esimerkiksi kuuseen vaatii yleensä vähemmän käsittelykertoja kuin vaikkapa tiheydeltään merkittävästi suuremmalla lehtikuusella.

 

img_hero_reference_jarvenvana7b

 

MYÖS PUUTUOTTEEN LAATU VAIKUTTAA LOPULLISEEN SÄVYYN

Se minkä väriseltä kuultavalla palonsuoja-aineella paloluokkavaatimusten mukaan käsitelty pinta näyttää, riippuu myös puutuotteen pinnan karheudesta.. Käsiteltävän puun pinta voi olla sileäksi höylätty tai hiukan karheampi eli hienosahattu. Myös esimerkiksi paneelin leveys ja profiili sekä pinnan koko ja rakenteen ympäristö vaikuttavat siihen miltä väri lopulta näyttää:

1. Pinnan karhentaminen edistää palonsuoja-aineen imeytymistä

Pinnan laatu vaikuttaa palonsuoja-aineen imeytymiseen. Höyläys saa aikaan sileän pinnan joka sulkee puun pintasolukkoa. Siksi palonsuoja-aineen riittävä imeytyminen höylätylle pinnalle vaatii useampia käsittelykertoja kuin karheamman hienosahatun puupinnan palosuojaus.

Tämän vuoksi myös höylätyt pinnat tulee hioa karheammiksi ja puhdistaa hiontapölystä ennen palosuojauskäsittelyä. Näin saadaan paremman imeytymisen lisäksi aikaan tasaisempi ja kauniimpi sävy.

2. Valmiin pinnan muodot, koko ja ympäristö vaikuttavat sävyyn

Sisä- ja ulkoverhouspaneelien leveys, profiili ja asennustapa vaikuttavat osaltaan siihen miltä valittu värisävy näyttää valmiissa rakennuksessa. Pinnan ja asennustavan aiheuttamat struktuurit tekevät pintaan varjoja, mikä saa näyttämään värin tummemmalta.

Värit näyttävät suurella pinnalla myös huomattavasti tummemmilta kuin pienessä värimallissa. Lisäksi sävyyn vaikuttavat mm. valaistusolosuhteet sekä viereisten pintojen sävyt ja niiden keskinäisten pinta-alojen suhteet.

 

OMAN VÄRIMALLIN MUKAINEN SÄVYNÄYTE AUTTAA SÄVYN VALINNASSA

Jos kuultavan palonsuoja-aineen sävy valitaan suoraan värikartasta, lopputulos toteutuu puupinnalle yleensä pienin poikkeamin. Tämä johtuu siitä, että värikartan paperin kiilto ja pinnan rakenne eivät vastaa pohjaväriltään ja pintastruktuuriltaan erilaista puuta. Digitaalisissa värikartoissa on vastaavia ongelmia.

 

img_hero_insight_findtherighttones

Nordtreatilta saa ja kannattaa tilata sävynäytteet kuultavilla väreillä palosuojatusta puusta.


Teemme saamamme värimallin perusteella mitä tahansa sävyjä. Vakiona meiltä saa RAL 840 ja NCS S värijärjestelmien sekä omien Nordic Hues -sävyjemme mukaiset sävymallit höylätylle ja hienosahatulle kuuselle”, Nordtreatin tutkimus- ja kehityspäällikkö Taru Huokuniemi kertoo.

Jos tarkoitus on palosuojata jostakin muusta puulajista kuin kuusesta valmistettuja tuotteita, parhaan lopputuloksen saa lähettämällä Nordtreatille sekä sävymallin että näytekappaleet palosuojattavasta tuote-erästä. Näin sävynäytteet voidaan tehdä mahdollisimman tarkasti todellista palosuojausta vastaaviksi. Halutun sävyn toteuttaminen esimerkiksi punertavalle tai vihertävälle lehtikuuselle vaatii palonsuoja-aineelta erilaisen sävytyksen.

 

HubSpot Video

 

Mikäli halutaan saavuttaa sama sävy kuin toisella samaan kohteeseen asennettavalla tuotteella tai materiaalilla, varminta on lähettää Nordtreatille aito värimalli. Se voi olla esimerkiksi kaakelia tai betonia tai tapettia. Nämä värimallit palautetaan sävynäytteen tilaajalle, jolloin värimallin ja Nordtreatin sävynäytteen vertailu on helppoa. Keskenään erilaisten materiaalien sävyjen vertailussa tulee kuitenkin huomioida materiaalien erilaisuudesta johtuvat pienet poikkeamat sävyssä.

LAADUKKAAT PIGMENTIT SÄILYTTÄVÄT HALUTUN VÄRISÄVYN

Nordtreatin käytössä olevat väripastat ovat korkeinta mahdollista laatua, jolloin ns. värisiirtymää ei tapahdu. Ulkokäytössä ne kestävät hyvin myös auringon UV-säteilyn vaikutuksia. Sävy ei muutu, mutta voi toki hiukan haalistua ajan myötä.

Sisätiloissa valonlähde voi aiheuttaa metameriaa, eli värin näyttäytymistä erilaisena eri valonlähteillä. NT DECO:n sävyt tehdään mahdollisimman pienellä metamerialla.

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.