Woodia puuparvekkeet

10 30 2020 | Ympäristöystävällisyys | Paloturvavaatimukset | Puurakentaminen

Sertifioitu CLT:n palosuojaus edistää hiilineutraalia rakentamista

Massiiviset CLT-elementit mahdollistavat rakentamisen ympäristövaikutusten ja hiilijalanjäljen pienentämisen turvallisuudesta tinkimättä. Woodia on ensimmäisenä suomalaisena valmistajana sertifioinut CLT-elementtien palosuojauskäsittelyn B-s1, d0 euroluokan vaatimusten mukaisesti (EN 13501-1). Yhtiö tarjoaa CLT:n palosuojausta myös palveluna muille CLT-elementtivalmistajille sekä rakennusliikkeille.

 

Kuvat: Woodia

Ristiinliimatusta puusta valmistettu CLT on erinomainen rakennusmateriaali, sillä se on kevyt, kantava, kestävä, helposti muokattava, ympäristöystävällinen sekä elävänä materiaalina myös rakennusten viihtyisyyttä lisäävä tuote. Ei siis ole ihme, että CLT:n käyttö kasvaa nopeasti sekä julkisessa että asuinrakentamisessa.

Rakennuksen hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia pienentävät CLT-elementit sopivat sekä puurakentamiseen että puuta ja muita rakennusmateriaaleja yhdistävään hybridirakentamiseen. Yli 2-kerroksisissa rakennuskohteissa näkyviin jääviltä pintamateriaaleilta, myös CLT:ltä, vaaditaan usein euroluokan B-s1, d0 vaatimusten täyttämistä.


CLT:N PALOSUOJAUKSEN SERTIFIOINNILLE OLI SELKEÄ TARVE

CLT:stä valmistetut elementit ovat turvallisia ja niiden käyttäytyminen palotilanteessa tunnetaan hyvin. Palotilanteessa massiiviset CLT-elementit kestävät pitkään sortumatta, sillä pintaan muodostuva hiilikerros suojaa elementin sisäosia palamiselta.

Koska käsittelemätön puu itsessään kuuluu D-luokan pintamateraaliksi, sen pinta täytyy monesti suojata korkeamman paloluokan saavuttamiseksi (luokat C ja B). Aikaisemmin tämä oli ongelma, sillä CLT:n palosuojauksen vaatimustenmukaisuutta on työmaaolosuhteissa ollut käytännössä vaikeaa ja monimutkaista osoittaa.

Rakennuspaikalla tehdyn CLT:n palosuojauskäsittelyn osalta tilanne on edelleen sama eli rakennusvalvonta hyväksyy tehdyn käsittelyn kohdekohtaisesti ilman täyttä varmuutta siitä, täyttääkö palosuojaus todellisuudessa käsittelyn osalta edellytetyn paloluokan vaatimukset. Woodia katsoi, että tämän epäkohdan poistaminen on kaikkien rakentamisen osapuolien etu, ja päätti panostaa hallittuun palosuojaukseen.

 

Woodia puuparvekkeet Kalliorinne-730

Woodia puuparvekkeet, Kalliorinne

 

CLT:N TEOLLISEN PALOSUOJAUSKÄSITELYN SERTIFIOINTI TAKAA VAATIMUSTEN MUKAISEN PALOSUOJAUKSEN

Nyt CLT-elementtien palosuojauksen vaatimuksenmukaisuus on helppo todentaa. Nordtreat on sertifioinut CLT:n palosuojauskäsittelyn NT DECO:lla B-s1, d0 euroluokkaan (EN 13 501-1). Tätä osaamista käytettiin hyväksi, kun Woodia ensimmäisenä suomalaisena valmistajana sertifioi CLT:n teollisen palosuojauskäsittelyn prosessin kaikilla hyväksytyillä palonsuoja-aineilla.

 

“Sertifioitu B-s1, d0 paloluokan täyttävä palosuojaus CLT:lle varmistaa paloturvallisuuden ja lisää rakentamisen tehokkuutta. Toteutimme CLT-elementtien teollisen palosuojauksen sertifioinnin syyskuussa 2020 tiiviissä yhteistyössä Nordtreatin ja muiden sertifioitujen palonsuoja-aineiden valmistajien kanssa.”

Jouko Rintala, toimitusjohtaja, Puuidea Oy (Woodia)

 

Sertifioitu palosuojaus tehdään valvotuissa olosuhteissa. Käsittelyn toteutus ja käsittelyolosuhteet hallitaan ja dokumentoidaan tarkasti. Vaatimukset täyttävä palosuojauskäsittely tehdään palonsuoja-aineen valmistajan ohjeiden mukaan tietyissä kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa. Lisäksi palonsuoja-aineen tasainen imeytyminen sekä halutun sävyn aikaansaaminen edellyttävät useita sopivin väliajoin toteutettuja ja kontrolloituja levitysmääriä ja -kertoja.

Työmaalla käsittelyolosuhteiden hallinta on käytännössä hyvin haastavaa, minkä vuoksi sekä Woodia että Nordtreat suosittelevat, että arkkitehdit ja rakennusliikkeet valitsevat kohteisiinsa teollisesti palosuojatun CLT:n. Näin toimittaessa myös rakennuttaja ja rakennusvalvonta voivat olla varmoja käsittelyn laadusta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Palosuojauskäsittelyn sertifiointi on tuotantopaikkakohtainen, eli Woodia palosuojaa sekä itse valmistamansa CLT-elementit että muiden valmistajien elementit tuotantolaitoksellaan Teuvalla.


MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN PALOSUOJATUT CLT-PARVEKKEET

Woodia on johtava puuparvekkeiden valmistaja Suomessa. Lisäksi yhtiö tuottaa CLT:stä ja liimapuusta valmistetut porraselementit ja hissikuilujen moduulit sertifioidusti palosuojattuina. Tuotteet sopivat hiilineutraaliin rakentamiseen, sillä niille on tehty ympäristövaikutusten arviointi ja hiilijalanjälkilaskelma.

Woodian sertifioidusti palosuojatut CLT-parvekkeet ovat valmiita parveke-elementtejä, jotka voidaan asentaa ulkoseinään ripustamalla tai toteuttaa maahan perustettuina parveketorneina. Parveke-elementtien kaikki puupinnat ja koolausvälit on palosuojattu sertifioidusti, sillä verhoilussa käytetyt puupaneeliverhoilut hankitaan teollisen palosuojauksensa sertifioineilta kumppaneilta.

 

“Olemme tehneet pioneerityötä asennusvalmiiden CLT-parvekkeiden tuotekehityksessä. Vaaditun paloluokan täyttävä sertifioitu palosuojauskäsittely tarjoaa asiakkaillemme merkittävää lisäarvoa ja meille uusia kasvumahdollisuuksia.”

Jouko Rintala, toimitusjohtaja, Puuidea Oy (Woodia)

 

CLT-parveke on huomattavan kevyt – vain viidesosa vastaavan betoniparvekkeen painosta. Tämä antaa suunnittelijoille liikkumavaraa, sillä parvekkeet lisäävät rakennusten viihtyisyyttä. Puuparvekkeet voivat olla kooltaan isompia ja niiden sijoittaminen talon seinälle onnistuu myös epäsymmetrisesti.

Woodia CLT-parveke-730

Woodia, ripustettavat valmisparvekkeet


Monipuolisen CLT:n käyttäminen rakentamisessa on helppo ja tehokas keino lisätä hiilinieluna toimivan puun osuutta erilaisissa rakennuskohteissa. Rakennuksen runkomateriaali voi tyypillisesti olla puuta tai betonia.

CLT-ELEMENTTIEN SERTIFIOITU PALOSUOJAUS PALVELUNA

Ekologisen CLT:n kysynnän kasvu lisää myös sertifioidusti B-s1, d0 paloluokan täyttävän palosuojauksen kysyntää. Woodia mahdollistaa tämän myös muille massiivipuuelementtien valmistajille. Näin tuotteiden asianmukaisesta palosuojauksesta voi huolehtia ilman investointia omaan, isojen elementtien vaatimaan käsittelytilaan ja sertifioituun osaamiseen.

Rakennusliikkeille CLT:n sertifioitu ja dokumentoitu palosuojaus vähentää manuaalisen työn määrää työmaalla ja antaa luotettavan todistuksen palosuojauksen laadusta.

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.