KERAVANJOEN MONITOIMITALO

CASE

MONITOIMITALO PALVELEE KOULUNA JA KOHTAAMISPAIKKANA

 

Keravan kaupungin rakennuttama Keravanjoen monitoimitalo valmistuu syksyllä 2021. Allianssimallilla toteutetun rakennuksen suunnittelussa huomio kiinnitettiin muunneltavuuteen, terveellisyyteen sekä alhaisiin energiakustannuksiin. Puuta on käytetty sekä julkisivussa että sisätiloissa.

Allianssimallissa rakennuttaja, suunnittelijat ja rakentajat muodostavat yhdessä projektiorganisaation. Hankkeessa olivat Keravan kaupungin lisäksi mukana mm. Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen, YIT ja WSP Finland. Julkisivujen palosuojatut kuusipaneelit ja koolaukset toimitti Koskisen Oy.

 

Keravan monitoimitalo_VVS_referenssi_680x780

 

HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ JA MONIPUOLINEN JULKINEN RAKENNUS


Monitoimitalon suunnitteluun osallistettiin laaja joukko tulevia käyttäjäryhmiä. Näin tilat voitiin suunnitella niin, että koulun ja keskuskeittiön lisäksi tilat palvelevat kaupunkilaisia harrastus- ja kokoontumistilana myös kouluajan ulkopuolella. Oppimisympäristöt suunniteltiin tukemaan joustavasti erilaisia työskentelymuotoja.

Muuntojoustavia tiloja käyttää arkisin Keravanjoen yhtenäiskoulu, jossa tulee opiskelemaan noin 1000 oppilasta. Keskuskeittiössä voidaan valmistaa jopa 3000 ateriaa päivässä. Iltaisin sekä sisätilat että piha-alueet palvelevat erilaisia harrastusryhmiä ja mahdollistavat eri-ikäisten kaupunkilaisten luontevan kohtaamisen.

 

JULKISIVUJEN PUUVERHOUKSET PALOSUOJATTIIN SÄVYTETYLLÄ NT DECOLLA


Monitoimitalon näyttävä pääsisäänkäynti on osittain katettu. Julkisivussa pystysuoraan asennetut ulkoverhouspaneelit pääsevät isoina pintoina hienosti oikeuksiinsa.

Päätypontatut, tavanomaista paksummat 28x95 mm UTS-paneelit palosuojattiin Koskisen tehtaalla sävytetyllä NT DECO -palonsuoja-aineella. Myös paneelien alla tarvittavat palosuojatut koolaukset palosuojakäsitteli ja toimitti Koskisen. Tuotteet täyttävät SFS EN 13501-1 -standardin mukaisesti paloluokan B-s1, d0 vaatimukset.

 

“Tuotteiden laatu on meille tärkeä kilpailukeino. Palosuojatuilla tuotteillamme on Euroluokan standardin mukainen paloluokitus ja CE-merkintä. Tämä oli ensimmäinen kohde, johon toimitimme NT DECOlla palosuojattuja tuotteita. Nordtreatin tarkka menekkilaskuri piti hyvin paikkansa, ja saimme ensimmäisellä kerralla erinomaista teknistä tukea paikan päällä.”

Argo Vinkman, Osastopäällikkö saha ja tukkilajittelu, Koskisen Oy

 

Koskisen_NT_DECO_fire_protected_panels_crop

NT DECOlla palosuojattuja paneeleja Koskisen tehtaalla

 

Koskisen on kansainvälisesti toimiva pitkien perinteiden perheyritys, jonka vahvuuksiin kuuluvat laadukkaat erikoistuotteet. Sahatavaran ja sen jatkojalosteiden, kuten pintakäsiteltyjen paneelien, lisäksi yhtiö valmistaa mm. vaneri- ja lastulevyjä sekä erikoisviiluja.

Puutuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja siksi myös palosuojattujen tuotteiden kysyntä lisääntyy. Koskisen palosuojatut puutuotteet menevät tällä hetkellä kohdekohtaisina toimituksina kotimaan julkisen rakentamisen kohteisiin.

 

“Kehitämme mielellämme uusia pintakäsiteltyjä tuotteita ja niiden teollisia käsittelymenetelmiä yhteistyössä tuotannon, myynnin ja tuotevalmistajien kanssa. Yhteydenpito ja yhteistyö Nordtreatin kanssa on kestänyt jo pidempään ja on erittäin sujuvaa.”

Argo Vinkman, Osastopäällikkö saha ja tukkilajittelu, Koskisen Oy

 

Koskisen on hiljattain käynnistänyt uuden höylälinjan, ja suunnittelee myös uuden sahan rakentamista Suomeen.

NÄKYVIIN JÄÄVIEN PUURAKENTAMISEN TUOTTEIDEN PALOSUOJAUS

Tutustu palosuojattuja puutuotteita koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisten palosuojauskäsittelyiden kustannusvaikutuksiin.


LATAA TÄÄLTÄ