RÄÄTÄLÖIDYT PALONSUOJA-AINEET

MYRKYTÖN PALOSUOJAUS TEOLLISIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN

Toteuta teolliseen käyttökohteeseesi kustomoidut palonsuoja-aineratkaisut yhdessä alan edelläkävijän kanssa.

Myrkyttömien Nordtreat palonsuoja-aineiden ominaisuudet hienosäädetään tuotteeltasi vaaditun paloturvallisuustason mukaisesti. Tyypillisiä räätälöityä palosuojausta edellyttäviä tuotteita ovat mm. tekstiilit ja eristysmateriaalit. Palonsuoja-aineita voidaan valmistaa erilaisissa muodoissa, esimerkiksi vesipohjaisina nesteinä, rakeina ja jauheina.OTA YHTEYTTÄ RÄÄTÄLÖIDYISTÄ PALONSUOJA-AINEISTA: