2.4.2020 | Paloturvavaatimukset

Puutteita Tukesin julkaisemissa puun palonsuoja-aineiden testituloksissa

Tukes on julkaissut 02.04.2020 raportin vuonna 2019 tehdystä tutkimuksesta, jossa on havaittu puutteita palonsuoja-aineissa. Yksi tutkittavista tuotteista on ollut Nordtreatin valmistama vuonna 2017 markkinoilla ollut palonsuoja-aine Multiprotect Neutra.

Koska tutkimuksen toteuttamisessa on ollut tämän tuotteen osalta puutteita, Nordtreat toimitti Tukesille jo lokakuussa 2019 seikkaperäisen vastineen, jossa tuotteen käyttötarkoituksen vastaista testaustapaa kritisoitiin. Tutkimus on siis toteutettu tavalla, joka on antanut virheellisen tuloksen Multiprotect Neutran paloluokan B-s1,d0 täyttämisestä.

Tukes on tilannut vuonna 2017 Nordtreat AS:ltä palonsuoja-aine Multiprotect Neutraa testattavaksi. Tukesin kaksi vuotta näytteiden toimittamisen jälkeen teettämässä SBI-testauksessa seinän koekappaleet käsiteltiin vain yhdeltä sivulta, ja testin tulos oli luokan C-s1,d0 mukainen.

Tuotteen sertifikaatti edellyttää kuitenkin puutuotteen kaikkien neljän sivun käsittelemistä paloluokan B-s1,d0 saavuttamiseksi. Näin ei siis menetelty, sillä Tukesin teettämässä testauksessa paneelit käsiteltiin vain yhdeltä sivulta.

Poikkeavan testaustavan seurauksena palokokeessa paneelien reunat, pontit ja päädyt ovat olleet palosuojaamattomia, mikä vaikuttaa testin tulokseen merkittävästi.

Tuotteen sertifikaatin mukaisesti käytettynä tuote on täyttänyt paloluokan B-s1,d0 vaatimukset. Multiprotect Neutran valmistus on lopetettu vuonna 2017, mutta tuotetta on kuitenkin voitu käyttää rakennusteollisuudessa vuoden 2017 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Nordtreat Finland Oy, tekninen asiakaspalvelu, tuki@nordtreat.com, +358 20 730 9330

Päivitys 02.04.2020:

Tukes (Laura Lakua, ylitarkastaja, ammattilaistuotteet) on 02.04.2020 toimittanut Nordtreatille kehotuksen päivittää tuotteen ohjeistusta ja ilmoittamaan asiakkailleen ja yhteistyötahoilleen, että tuotteelle ilmoitettu paloluokitus B-s1,d0 saavutetaan, kun kappaleet käsitellään kaikilta sivuilta.

LATAA OPAS

Tutustu palosuojattuja puutuotteita koskeviin vaatimuksiin sekä erilaisten palosuojauskäsittelyiden kustannusvaikutuksiin.


LATAA TÄÄLTÄ →

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.