Puun palosuojaus rakennustyömaalla - kuva Joonas Ahtikallio

2 11 2021 | Palosuojaus | Paloturvavaatimukset | Puurakentaminen

Nordtreat kehittää laadukasta massiivipuuelementtien palosuojausta työmaaolosuhteisiin

Etenkin massiivipuuelementtien, kuten CLT:n, palosuojauksen toteuttaminen työmaaolosuhteissa paloluokan B-s1, d0 vaatimusten mukaisesti vaatii erikoisosaamista. Nordtreat luo palosuojakäsittelijöille koulutusjärjestelmää, jonka ansiosta tärkeimmille markkinoille voidaan tarjota puun palosuojauksen työmaakäsittelyihin erikoistunut ja serifioitu kumppaniverkosto. Suomessa koulutusta on pilotoitu Maalaamo MTW:n kanssa.

Silloin kun puutuotteiden palosuojaus täytyy tehdä työmaalla, vaaditun paloluokan täyttyminen ei ole itsestään selvää. Palonsuoja-aineen riittävä levitysmäärä ja imeytyminen edellyttää sekä käsittelyolosuhteiden että -prosessin tarkkaa hallintaa ja dokumentointia.

Kysymys on viime kädessä rakennusten käyttäjien turvallisuudesta. Huolimattomasti tehty palosuojaus ei täytä vaadittua paloluokkaa ja on siksi merkittävä turvallisuusriski. Tällaisissa tapauksissa vastuu voi palovahingon sattuessa käydä työstä vastanneelle rakennusliikkeelle erittäin raskaaksi.

VAADITUN PALOLUOKAN OSOITTAMINEN TYÖMAAKÄSITTELYN JÄLKEEN

B-s1, d0 -paloluokan täyttymistä vaaditaan usein mm. puusta valmistettujen julkisivujen, sisäverhousten sekä parveke- ja terassirakenteiden pinnoilta. Vastaavasti myös CLT-elementtien ja muiden näkyviin jäävien massiivipuurakenteiden täytyy olla asianmukaisesti palosuojattuja. Jos kohteeseen on valittu tuotteita, joita ei ole palosuojattu teollisesti, palosuojaus tehdään työmaakäsittelynä jo asennettuihin rakenteisiin. Joskus palosuojaus tehdään esim. paneeleihin työmaakäsittelynä myös ennen asennusta.

Nordtreatin työmaapalveluista vastaava tekninen johtaja Pekka Hurri kertoo, että puupintojen palosuojaus on vaativa tehtävä, jossa käsittelijän huolellisuus ja ammattitaito punnitaan: “Lopputuloksen täytyy toimia paloteknisesti vaaditulla tavalla. Myös käsitellyn pinnan tasainen ulkonäkö on tärkeää, sillä sävyerot tai valumajäljet eivät kuulu asiaan. Näihin molempiin asioihin vaikuttavat mm. kosteus- ja lämpötilaolosuhteet, kerralla levitettävän palonsuoja-aineen määrä, levityskertojen määrä, kuivumiseen tarvittava aika sekä käsittelytapa.”

Kun palosuojaus aikataulutetaan ja toteutetaan tarkasti palonsuoja-aineen valmistajan ohjeiden mukaan ja kaikki vaiheet dokumentoidaan asianmukaisesti, paloviranomaisen on helppo tarkastaa käsittelyn vaatimustenmukaisuus. Tämä yksinkertaistaa myös vastaavan rakennusliikkeen prosesseja ja vastuukysymyksiä. Näin toimittaessa sekä rakennusurakoitsijat, rakennuttajat että viranomaiset voivat olla varmoja palosuojauksen vaatimustenmukaisuudesta.

PALOSUOJAUS KANNATTAA ANTAA AMMATTILAISEN TEHTÄVÄKSI


Nordtreatin tavoitteena on luoda maalaus- ja pintakäsittelyliikkeiden kumppaniverkosto. Näin eri maissa toimiville rakennusliikkeille voidaan tarjota NT DECO -palonsuoja-aineen käyttöön koulutetut ja valtuutetut tekijät huolehtimaan paloluokan B-s1, d0 täyttävästä palosuojauskäsittelystä työmailla.


“Puun palosuojauksen kysyntä kasvaa jatkuvasti, joten pintakäsitelyalan yrityksille ja ammattilaisille tämä on mainio tapa erikoistua ja pärjätä kilpailussa”, Pekka Hurri kertoo.


Esimerkiksi kuntien puurakennushankkeet, kuten päiväkodit, koulut ja hoivakodit, ovat kohteita joilta palotarkastajat vaativat tarkasti dokumentoitua paloturvallisuuden osoittamista. Kun kyse on turvallisuudesta, rakennusliikkeiden kannattaa valita vaativaan palosuojaukseen erikoistunut luotettava kumppani. Tämä helpottaa ja nopeuttaa sekä palosuojauskäsittelyn toteuttamista että hyväksymismenettelyjä.

PILOTTIKUMPPANI MAALAAMO MTW NÄYTTÄÄ ESIMERKKIÄ


Pääasiassa Etelä-Suomessa toimiva erikoismaalausliike Maalaamo MTW on tehnyt yhteistyötä Nordtreatin kanssa jo useita vuosia. Yritys on erikoistunut puun ja teräksen palosuojauskäsittelyyn sekä alakattojen akustoivien pinnoitteiden toteutuksiin.

Osa MTW:n työntekijöistä on erikoistunut puun palosuojakäsittelijöiksi. He ovat Nordtreatin kouluttamia ja toimivat yleensä työparina: näin toinen voi huolehtia käsittelyn aikana ilmankosteus-, lämpötila- ja levitysmäärämittauksista sekä niiden tarkasta dokumentoinnista. Maalaamo MTW on palosuojannut NT DECO:lla mm. Lempäälässä sijaitsevan Kanavan koulun massiivihirsirakenteet.

Palvelua ei ole tarvinnut markkinoida, sillä tieto hyvin tehdystä työstä leviää nopeasti. Koulutetut palosuojakäsittelijät ovat ylpeitä osaamisestaan, joka vaikuttaa suoraan ihmisten, kiinteistöjen ja niissä olevan omaisuuden turvallisuuteen.

Norjassa vastaavaa palvelua Nordtreatin kumppaniverkostosta tarjoaa Firesafe, joka kuuluu Norjan johtaviin palotorjunta- ja palokonsultointiyrityksiin.

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.