20.11.2018 | Kestävyys | Palosuojaus

Puutuotteiden myrkytön palosuojaus kestää käytössä

Palonsuoja-aineen tyyppi ja käsittelytapa vaikuttavat siihen, miten puutuotteet käyttäytyvät palotilanteessa. Valittu palonsuoja-aine vaikuttaa myös palosuojauksen kestävyyteen, käsittelytapaan sekä käsittelyn ja pintojen turvallisuuteen. Puutuotteiden käsittely myrkyttömillä Nordtreat palonsuoja-aineilla kestää vertailun kaikkien näiden ominaisuuksien suhteen.

P1-, P2- ja P3-luokan puurakennuksissa puun käyttöä voidaan lisätä käyttämällä rakennustarvikkeiden pintaluokkaan B-s1,d0 suojattuja puurakenteita. Tähän luokkaan päästään monilla palonsuojamaaleilla ja läpikuultavilla palonsuoja-aineilla, kun käsittely tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Suunnittelijan ja hankintavastaavan tulee kuitenkin olla huolellinen palosuojattujen tuotteiden testauksen, luokituksen sertifioinnin sekä lopputuotteen CE-merkinnän arvioinnissa.

Käytännössä palonsuoja-aineen tärkein pitkällä aikavälillä turvallisuuteen vaikuttava ominaisuus on palosuojauksen pitkäaikaiskestävyys. Siksi palosuojakäsittelyiden kestävyyteen vaikuttavat asiat kannattaa tiedostaa ennen palonsuoja-aineen valintaa sekä puurakentamisen tuotteiden teollisessa valmistuksessa että silloin, kun puutuotteet palosuojataan rakennustyömaalla.

MYRKYTÖN PALOSUOJAUS KESTÄÄ SISÄLLÄ JA ULKONA

Useimmat markkinoilla olevat palonsuoja-aineet sisältävät ihmisille ja ympäristölle haitallisia yhdisteitä kuten boorihappoa, booria, bromideja, formaldehydia ja ammoniakkia. Turvallisempi vaihtoehto on käyttää täysin myrkytöntä palonsuoja-ainetta, jolla on erinomaisen palosuojauksen lisäksi muita etuja. Nordtreatin palonsuoja-aineissa ei ole lainkaan haitallisia yhdisteitä. Ne ovat vesipohjaisia pH-neutraaleja liuoksia, jotka vaikuttavat puun pyrolyysiin luomalla suojaavan hiilikerroksen.

Kolmansien osapuolien tekemät tarkat testit ja sertifioinnit osoittavat, että myrkytön Nordtreat-palosuojaus vastaa muiden valmistajien itse ilmoittamia pitkäaikaiskestoaikoja. Nordtreatin tuotteiden pitkäaikaiskestävyys perustuu palonsuoja-aineen suolojen niukkaliukoisuuden lisäksi patentoituihin lisäaineisiin, jotka sitovat aktiiviset ainesosat puun solukkoon.

 

villariihi20

Honkatalot Riihi, Seinäjoki

Sisätiloissa käytettävien puurakenteiden kuten sisäverhousten, portaikkojen ja näkyviin jäävien kantavien rakenteiden palosuojaus ei käytännössä kulu, jollei puun pinta rikkoudu. Olennaista tiloissa toimivien ja asuvien turvallisuuden kannalta on se, että puutuotteiden palosuojauskäsittely on tehty sertifioidun käsittelyprosessin tai valmistajan ohjeiden mukaan ja että tuote täyttää myös kohteen sisäilman laadulle asetetut vaatimukset.

Esimerkiksi sävytettävän NT DECO -palonsuoja-aineen päästöluokka on M1 ja sillä on myös Indoor Air Comfort -, BREEAM- ja LEEDv4-sertifikaatit. Päästöttömyyden lisäksi on tärkeää valita sellainen tuote, jolla pintoja voidaan huoltaa mahdollisten vaurioiden syntyessä. Esimerkiksi monet booripohjaiset palonsuojatuotteet eivät sovellu lainkaan työmaalla levitettäviksi tai vaurioiden korjaamiseen, jolloin pintoja on vaikea tai mahdon huoltaa jälkikäteen paloluokitus säilyttäen.

 

treet1

Puukerrostalo Treet, Bergen

Ulkoverhouksissa ja esimerkiksi parveke- ja terassirakenteissa puutuotteiden palosuojauksen pitkäaikaiskestävyys on käytetystä palonsuoja-aineesta riippuen yleensä 5-15 vuotta. Myös tämä suojaus edellyttää, että puun pinta ei vaurioidu mekaanisesti. Palonsuojamaalien kestävyys on joissain tapauksissa hiukan pidempi kuin esimerkiksi Nordtreatin läpikuultavien palonsuoja-aineiden. Niiden käyttö kuitenkin hidastaa rakennusprosessia, koska palosuojamaalattu puu täytyy lähes aina pintakäsitellä erikseen työmaalla.

Palosuojamaalauksen kustannukset ovat rakennuksen elinkaaren aikana usein suuremmat korkeista aloituskustannuksista sekä pian (1-2 v) rakentamisen jälkeen tarvittavista ensimmäisistä huoltotoimenpiteistä johtuen. Nordtreatin palonsuoja-aineilla käsitelty puutuote on sellaisenaan valmis asennettavaksi ja käyttöönotettavaksi eikä sitä normaaliolosuhteissa tarvitse huoltaa.

Suositus on, että palosuojattujen puurakenteiden huolto tehdään samalla palonsuoja-aineella, jolla tuote on alun perin käsitelty.

PUUTUOTTEIDEN PALOSUOJAUKSEN KESTÄVYYDEN TODENTAMINEN

Tammikuussa 2018 astui voimaan eurooppalainen standardi EN 16755:2007 (Durability of reaction to fire), jonka avulla palosuojauksen pitkäaikaiskestävyys voidaan luokitella seuraavasti:

  • INT1 (kuivat sisätilat)
  • INT2 (kosteat sisätilat/rajoitetusti katetut ulkotilat)
  • EXT (säärasitukselle alttiit ulkotilat)

Luokitusstandardi perustuu aiemmin käytössä olleisiin standardeihin Nordtest NT054 ja CEN/TS 15912, jotka päivitettiin CEN:n toimesta harmonisoiduksi standardiksi (EN 16755). Luokitus perustuu palosuojattujen rakennustuotteiden säärasitukselle altistamiseen (luonnollisesti tai nopeutetusti ”sääkaapissa”) ja säärasitukselle altistuneiden kappaleiden palotestaukseen.

TEOLLISEN PALOSUOJAUKSEN JA TYÖMAAKÄSITTELYN KESTÄVYYSEROT

Kestääkö rakennustyömaalla tehty puutuotteen palosuojaus yhtä kauan kuin tehdaskäsitelty palosuojaus? Rakennustuotteiden CE-merkintä on Euroopassa pakollista, ja työmaalla tehtävä käsittely vaatii aina erityisen rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän. Työmaalla tehtävää käsittelyä joudutaan kuitenkin ajoittain tekemään, mikäli kyseistä rakennustuotetta ei ole saatavilla CE-merkittynä tai kun rakennusosia on asennettu ilman että niiltä vaadittuja palo-ominaisuuksia olisi osattu huomioida suunnitteluvaiheessa. Joskus on myös tapauksia, jossa palosuojausvaatimuksia on kiristetty suunnittelutyön jälkeen.

Tuotteen tasalaatuisuuden, kestävyyden, laadunvarmistuksen sekä kustannusten kannalta CE-merkintäoikeuden omaavan valmistajan tekemä teollinen käsittely on parhaan lopputuloksen kannalta lähes poikkeuksetta oikea ratkaisu.

TILAA FIRE PROTECTION INSIGHTS

Pysy ajan tasalla puutuotteiden palosuojauksesta. Kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme tuo sähköpostiisi tuoreimmat ideat ja ratkaisut.